Lönsamt med virkeshandel

När är det rätt tidpunkt för en virkesaffär? På vilka olika sätt kan jag göra lönsamma virkesaffärer? Hur uppkommer virkesdrivning av hög kvalitet? Till vad används virke? Vi har samlat allt du vill veta om virkeshandel på en och samma sida.

När är det klokt att göra en virkesaffär?

Skogsvård har större betydelse för avkastningen än rotpriserna på virke.  Ansvarsfull virkeshandel uppkommer då avverkningar utförs i rätt tid med tanke på din skog. Då får du också den bästa möjliga avkastningen på lång sikt.

Din skog ger den bästa avkastningen när du  säljer virke vid den tidpunkt som är bäst för att skogen ska må bra. När du håller din skog växtkraftig genom att göra virkesaffärer vid en tidpunkt som är rätt med tanke på beståndets tillväxt säkerställer du de bästa inkomsterna från virkesförsäljning även i framtiden.

Det är klokt att genast efter tillväxtperioden i slutet av sommaren kontrollera att träden kan och har utrymme att växa. Före gallringar och slutavverkning är det bra att göra en förhandsröjning.

1. Förhandsröjning

Försäljningspriset på virke påverkas också av förhandsröjning som rekommenderas före en planerad avverkning. Med en förhandsröjning kan skogen sättas i bästa skick inför virkesförsäljningen.

En förhandsröjning före avverkningen utförs med röjsåg av en skogsarbetare under den snöfria tiden på året.  Då hinner undervegetationen som avlägsnats sjunka ner på marken under vintern och resultatet av arbetet är snyggare även efter avverkningen. Om undervegetationen består av barrträd eller är hög är det särskilt viktigt att röjningen görs i god tid före avverkningen.

Förhandsröjningen underlättar också maskinförarens arbete, då det är lättare att föra avverkningsmaskinens gripklo till trädroten om undervegetationen röjs bort inom en radie på åtminstone en meter runt stammarna. Röjning görs inte runt plantor som får växa vidare och naturobjekt.

Se hur röjning utförs i skogen! (2:41 min, på finska)

2. Gallringar

Under skogens livscykel görs vanligen två gallringar.  Förstagallringen görs när beståndet är 30–40 år och den andra när beståndet är 50–60 år. Den senare gallringen ger redan skogsägaren goda inkomster, dvs. gallringarna är både nödvändiga skogsvårdsåtgärder och avlöningsdagar för skogsägaren.

3. Förnyelseavverkning, dvs. slutavverkning

När skogen är förnyelsemogen görs en slutavverkning, dvs. en förnyelseavverkning. En förnyelsemogen skog är vanligen 60–100 år gammal och stammarnas medeldiameter mätt på 1,3 meters höjd är minst 24–30 cm. En förnyelsemogen skog kan definieras noggrannare utifrån ståndorten och trädslaget. När slutavverkningen ska utföras beror också på skogsägarens mål och det finns ingen tidpunkt som är den enda rätta. Tidpunkten för slutavverkningen har dock stor inverkan på avkastningen från skogen. 

Med virkesaffärer säkerställer du skogens tillväxt- och avkastningsförmåga. Om du har frågor om virkeshandel får du snabbast svar av den skogskundansvariga i ditt område. Om du vill ha mer information om virkeshandel och den bästa tidpunkten för en virkesaffär kan du läsa vår virkesmarknadschefs blogginlägg om virkeshandel

Titta på ett webbinarium om virkeshandel! (39:58 min, på finska)

 

Skogscertifieringen är en del av ansvarsfull virkeshandel: certifierat virke prioriteras vid virkesköp

Båda internationellt kända skogscertifieringssystemen FSC® (FSC-C109750) och PEFC (PEFC/02-21-17) har skapats för att främja skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. När vi köper virke prioriterar vi alltid certifierat virke. Om du är intresserad av våra certifieringstjänster ber vi dig samtala med den skogskundansvariga i ditt område.

Titta på en video om hur en avverkning planeras i en FSC-certifierad skog och hur stämplingsposten avgränsas och avverkas! (2:46 min, på finska)

Hur mycket får jag för virket?

Den som har planer på en virkesaffär vill ofta först få reda på hur mycket de får för virket. Även om virkespriset inte nödvändigtvis är det viktigaste kriteriet när man planerar virkesaffärer kan virkespriserna och den regionala prisutvecklingen  ge dig stöd eller en fingervisning när du vill sälja virke. 

Vilka faktorer bidrar då till en lönsam virkesaffär? Hur priset på en stämplingspost bestäms påverkas mest av de sannolika drivningskostnaderna, dvs. avverkningssättet, stämplingspostens storlek och dess operativa användbarhet samt virkeskvaliteten. Till de mest värdefulla objekten hör stora stämplingsposter vid förnyelseavverkning, där det växer grova träd av hög kvalitet och där avverkning och transport kan göras året runt.

Våra partnerkunder kan också utnyttja vår prisjusteringsförmån för att säkerställa det bästa priset för en virkesaffär. Det betyder att om priset på virke stiger har våra partnerkunder rätt till ett garantipris, dvs. det avtalade priset höjs med skillnaden mellan det ursprungliga priset och det högre priset. Prisjusteringsförmånen gäller när partnerkunden gör virkesaffären mellan ingången av december och utgången av maj.

Hur gör jag en virkesaffär?

Virkesaffärer kan göras smidigt, när som helst under året och även helt elektroniskt om du vill. Som förberedelse inför en virkesaffär räcker det med att du tar reda på skogsfastighetens fastighetsbeteckning. Du hittar den lätt på Lantmäteriverkets webbsida Ta reda på fastighetsbeteckningen där du kan fastställa din fastighetsbeteckning med hjälp av en karta.

1.  Traditionell virkeshandel

 • Börja med att ta kontakt med den skogskundansvariga

Den egentliga virkesaffären börjar genom att du kontaktar den lokala skogskundansvariga. Berätta modigt för den lokala skogskundansvariga om dina önskemål och mål i fråga om skogen.

 • Den skogskundansvariga besöker skogen gratis

Den skogskundansvariga gör sig förtrogen med beståndet i din skog och gör ett skogsbesök. Du får gärna följa med på skogsbesöket, men den skogskundansvariga kan också göra besöket på egen hand. Utvärderingen av beståndet och skogsbesöket kostar dig ingenting, så du kan bekymmerfritt lämna en offertbegäran.

 • Skogsexperten utarbetar åtgärdsförslag och beräknar inkomsterna från virkesförsäljningen

Du kan ha ett färdigt förslag på vilka figurer som bör avverkas, men detta är inget krav eftersom den skogskundansvariga utarbetar åtgärdsförslag och en beräkning av inkomsterna från virkesförsäljningen tillsammans med dig.

 • Undertecknande av ett avverkningskontrakt och avtal om skogsvårdsarbeten

Ett avverkningskontrakt upprättas med dig när du har godkänt förslagen. I samband med virkesaffären är det bra att komma överens om nödvändiga skogsvårdsarbeten som till exempel skogsförnyelse.

 

2. Virkeshandel på nätet

 • Registrera dig, dvs. skapa användar-ID i webbtjänsten UPM Skog

Innan du kan göra virkesaffärer på nätet måste du registrera dig i webbtjänsten UPM Skog. För att skapa ny användar-ID behöver du e-postadress, telefonnummer och nätbankskoder. Skapa användar-ID!

 • Välj avverkningar som ska utföras och lämna offertbegäran

När du har registrerat dig i webbtjänsten UPM Skog ser du de föreslagna avverkningarna under Försäljning och skötsel i webbtjänsten. Förslagen grundar sig på informationen om skogstillgångar eller den skogsbruksplan som utarbetats för dig. Här kan du enkelt lämna en begäran om offert på en vald avverkning.

 • Den skogskundansvariga gör vid behov ett avgiftsfritt skogsbesök och lämnar en offert

Precis som vid traditionell virkeshandel gör den skogskundansvariga ett gratis skogsbesök även när du gör virkesaffären elektroniskt. Den skogskundansvariga skickar en offert inom en vecka efter att du har skickat begäran. Du kan godkänna eller avslå begäran i webbtjänsten.

 • Elektronisk underskrift, uppföljning av avtal och begäran om offert på skogsvårdsarbeten

Om du godkänner offerten som den skogskundansvariga har skickat får du per e-post en länk för att underteckna det elektroniska avverkningskontraktet. I avsnittet Avtal i webbtjänsten kan du följa och granska dina virkeshandelsavtal, mätningar, betalningar och som partnerkund även din virkeshandelsbonus. I webbtjänsten UPM Skog kan du också lämna en begäran om offert på aktuella skogsvårdsåtgärder. 

 

På vilka olika sätt kan jag göra en virkesaffär?

En virkesaffär kan göras på många olika sätt, oavsett vilket avverkningssätt du har valt. Vi tillhandahåller expertis och alternativ som hjälper dig att göra de val som bäst stämmer överens med dina mål.    

 1. Rotköp är det vanligaste sättet att göra virkesaffärer och även det smidigaste sättet för skogsägaren. Rotköp innebär att virkesköparen får rätt att fälla och driva de överenskomna träden i det område som fastställts i avtalet. Virkesköparen sköter också virkesdrivningen och -transporten.
 2. Leveransköp är en virkeshandelsform där säljaren, dvs. skogsägaren, själv sköter virkesdrivningen och transporten av virket till den avtalade platsen.
 3. Kontantköp är en virkeshandelsform där skogsägaren precis som vid leveransköp sköter avverkningen, avverkningskostnaderna och transporterar virket till lagerplatsen. Men till skillnad från leveransköp har leveransvillkoren för virkespartiet inte avtalats med virkesköparen på förhand. Därför innebär detta alltid en avsättningsrisk. 
 

Kan jag göra virkesaffärer i områden med högt bevarandevärde (HCV)?

Du kan göra virkesaffärer i områden med högt bevarandevärde. Du behöver inte bekymra dig för hur områdena ska skyddas – vi ser till att kraven i lag och certifieringssystem uppfylls i samband med virkesaffären. 

Vad är bra att veta om virkesdrivning?

Virkesdrivning av hög kvalitet påverkar skogens hälsa och framtida virkesavkastningsförmåga. En väl utförd drivning tryggar även skogsnaturens mångfald. Detta är viktigt även för fabriken som förädlar virket, eftersom virkesdrivningen påverkar all vidareförädling och till exempel cellulosakvaliteten.

Vår virkesdrivning grundar sig på goda anvisningar och planering, gediget kunnande och arbete av hög kvalitet. Skogsvägens skick inverkar också på virkesdrivningen och virkespriset. En skogsväg som är i gott skick underlättar drivningen och transporten betydligt.

Kom ihåg säkerheten i avverkningsområdet

När du besöker en avverkningsyta ska du komma ihåg att meddela maskinföraren eller skogsarbetaren om ditt besök och använda varselväst. Det är också viktigt att du håller dig på tillräckligt avstånd, minst 90 meter, från avverkningsmaskinen. I avverkningsområdet kan det nämligen uppstå kedjeskott, vilket betyder att avverkningsmaskinens sågkedja går av vid sågning och kedjans delar slungas iväg med stor kraft. I värsta fall kan kedjeskott vara livsfarliga.

Våra kunders säkerhet är viktig för oss och därför skickar vi en varselväst till alla som har gjort en virkesaffär med oss.

 

Hur övervakas avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?

Skogsägaren behöver inte bekymra sig för mätningen av virket vid avverkningen. Mätningen övervakas noggrant och maskinerna måste alltid vara i skick. Avverkningsmaskinens mätnoggrannhet övervakas både av maskinföraren och av en utomstående person.

Om du vill får du också tillgång till en stocktabell för stämplingsposten.  Stocktabellen kombinerar uppgifterna i apteringsspecifikationen och visar längderna på virket som kapats till massaved och stockar.

Hur snart efter virkesaffären inleds virkesdrivningen i skogen?

Tidpunkten för drivningen påverkas bland annat av fabrikernas virkesbehov samt av avverkningsområdets egenskaper och väderförhållanden. En sommarstämplingspost kan avverkas när marken inte är frusen, medan en  vinterstämplingspost kräver frusen mark och snö.  Menföresstämplingsposter kan avverkas i alla förhållanden.

Även virkesdrivning på torvmarker blir vanligare och en del av områdena som planerats som vinterstämplingsposter kan avverkas med maskiner utrustade för mjuk mark även när marken inte är frusen. Sommardrivning av torv- och sumpmarker lyckas genom god planering, lämplig avverkningsmaskin och en kunnig maskinförare. Det är klokt att utnyttja möjligheten att avverka på sommaren eftersom virket i dessa områden är värdefullare.

När får jag betalning för virkesaffären?

Slutmätningen görs när drivningen är slutförd. Betalningen för virkesaffären betalas in på ditt konto en månad efter avverkningen och slutmätningen. Virket drivs vanligen inom två år efter att avverkningskontraktet har undertecknats. En eventuell förhandsbetalning för virkesaffären avtalas i samband med att avtalet upprättas.

Om du behöver få betalningen in på ditt konto snabbt kan du utnyttja UPM Finansieringstjänsten för virkeshandel. Då får du största delen av inkomsten från virkeshandeln in på ditt konto inom fem bankdagar.

Varför är det lönsamt att göra en virkesaffär?

Vi behöver hela tiden virke, då vi årligen köper upp ungefär 18 miljoner kubikmeter virke till våra fabriker. Våra finländska fabriker utnyttjar mångsidigt olika virkesslag och tillverkar plywood, sågvara, papper, cellulosa och bioenergi.

Ansvarsfull virkeshandel återspeglas också i virkestransporten: förutom järnvägs- och fordonstransporter använder vi som enda bolag i Finland miljövänlig flottning för att transportera virke till fabrikerna.

Färskt virke av god kvalitet som köpts nära fabriken är den bästa råvaran för våra fabriker. Du kan fråga mer om efterfrågan på virke av den skogskundansvariga i ditt område. Då får du den bästa informationen om de regionala virkesbehoven.

Ansvarsfull virkeshandel är lönsam även i framtiden, eftersom en hållbar användning av skogarna kan motverka klimatförändringen genom att fossila produkter ersätts med träbaserade, återvunna och förnybara produkter. Trä kan ersätta plast  bland annat i livsmedelsförpackningar.

Det är dessutom bra att komma ihåg att största delen av virket som skogsindustrin behöver köps i Finland. Detta påpekar också regiondirektör Matti Toivakainen i sin bloggtext. Vi behöver alla virkesslag på vår resa mot en framtid som inte är beroende av fossiler.