Har dina träd utrymme att växa? Gör en virkesaffär och säkerställ skogens avkastningsförmåga

08/06/2019 09:37:06

Det är bra att kontrollera läget i skogen även i slutet av sommaren när tillväxtperioden är förbi. Har träden tillräckligt med utrymme att växa? Är träden livskraftiga? Med skogsvårdsåtgärder och virkesaffärer säkerställer du skogens tillväxt- och avkastningsförmåga.

För många betyder sommaren semester, men för din skog är detta årets största kraftansträngning. Under tillväxtperioden växer trädkronorna på längden och bredden och träden behöver mer tillväxtutrymme. I varje skog slutar träden i något skede att växa. Därför är det bra att kontrollera situationen i skogen när sommaren är förbi.

Håll ett öga på trädtopparna

Särskilt i unga skogar är det viktigt att säkerställa att trädtopparna är friska och livskraftiga. Då har träden utrymme och kraft att växa på längden och bredden. I alltför täta bestånd smalnar trädtopparna på några år av till små ”tofsar”.  Träden växer sämre och är mer utsatta för olika slags skador. Överslutenhet leder till försämrad tillväxt och till värdeförluster som orsakas av naturlig avgång.

I gamla skogar börjar skogens tillväxtförmåga småningom avta. Beroende på skogens läge, tillväxtplats och trädslag sker detta när träden är cirka 70–90 år gamla. Då är det klokt att förnya skogen så att du får en livskraftig, ny trädgeneration.

Med virkesaffärer säkerställer du skogens tillväxt- och avkastningsförmåga 

Den bästa tidpunkten att kontrollera om träden har tillräckligt med tillväxtutrymme och -förmåga är genast efter tillväxtperioden i slutet av sommaren. Du kan göra observationer med egna ögon till exempel tillsammans med vår expert under ett terrängbesök. Avverkningsförslagen i skogsbruksplanen talar också om när det är aktuellt med mer tillväxtutrymme eller en ny trädgeneration.

När det behövs en avverkning är det bäst att göra virkesaffären genast. I alltför täta skogar avtar beståndets tillväxt överraskande snabbt. Genom att förnya avverkningsmogna skogar säkerställer du god avkastning från skogen och undviker naturskador som hotar gamla skogar. Mångvärdiga skogar som mår bra ger både glädje och regelbundna virkeshandelsinkomster. Dessutom garanterar de god avkastning från skogen även på lång sikt.

Avtala samtidigt om skogsförnyelse

Samtidigt som du gör virkesaffärer är det bra att avtala om skogsförnyelseåtgärder som blir aktuella efter avverkningen. Det är viktigt att den nya trädgenerationen anläggs omsorgsfullt, med lämpliga metoder och det bästa skogsodlingsmaterialet. Om du vill kan vi sköta skogsförnyelsen för dig.

Så här gör du en virkesaffär:

  1. Kontakta din skogskundansvariga eller servicecentret.
  2. Du kan också sköta ärendet på nätet
  3. Vi utarbetar en plan för aktuella avverkningar och skogsvårdsåtgärder.
  4. Vi avtalar om virkesaffärer och genomförandet av skogsvårdsåtgärderna.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna en kontaktbegäran