Visste du detta om sommardrivning på torvmarker? Bra drivningsresultat och högre pris för virket

Torvmarker kan med fördel drivas på sommaren. Tack vare moderna metoder och maskiner går det utmärkt att göra virkesdrivningen på torvmarker även när marken inte är frusen. Sommardrivningen belönar också skogsägaren, eftersom virkespriset på sommarobjekt är högre än på vinterobjekt.

Många skjuter upp virkesdrivningen på torvmark i onödan. Det är en vanlig vanföreställning att drivning på torvmark endast kan utföras på vintern när marken är frusen.

- Om sommaren är torr och väglaget bra är risken för drivningsskador i själva verket mindre än på vintern, berättar skogsservicechef Jarkko Karppinen vid UPM Skog.

Under flera vintrar har det blida vädret försvårat drivningen på torvmarker. När terrängen är våt och snöfattig ökar risken för försänkningar i spåren.

- På torvmarker med den största bärförmågan är det bra att utnyttja även de torra sommarförhållandena. Samtidigt kan man säkerställa att dessa bestånd avverkas i rätt tid. En gallrad skog har de bästa tillväxtförutsättningarna och avkastningen från skogsbruket ökar.

Viktigt att planera sommardrivningen

På sommaren börjar den bästa drivningstiden på torvmarker i juni och pågår till augusti. Det är viktigt att sommardrivningen på torvmarker planeras på förhand.

- Ett objekt som lämpar sig bra för sommardrivning är ett objekt där det växer måttligt med träd. Ju större andelen lövträd är desto bättre. Lövträdets grentopp har en seg struktur och den splittras inte under skogsmaskinens hjul. Tall och gran kan också drivas på sommaren om det finns tillräckligt med träd.

Den skogskundansvariga besöker skogen och fastställer på förhand var körstråken ska gå och dikessystemet. När drivningen planeras utnyttjas olika slags material: kartor över drivningsdugligheten, terrängformer och uppgifter om trädbeståndet.

- Körstråken planeras så att avsnittet som körs på torvmark är så kort som möjligt, högst 200–300 meter.

God kvalitet säkerställs med lämpliga maskiner

Vid sommardrivning används medeltunga maskiner som orsakar minimalt med spår i terrängen.

- Många tror att man bör använda små maskiner på torvmarker, men det är tvärtom. Med en medeltung maskin blir det mindre spår i terrängen än med en liten maskin.

Medeltunga maskiner har större och bredare band, vilket innebär endast ett svagt yttryck i terrängen. Dessutom behövs det färre körningar än med en liten maskin.

- Vid sommardrivning gäller noggranna kvalitetskrav och drivningskvaliteten övervakas. Den ljusa sommaren har också stor betydelse för drivningsresultatet. Skogsmaskinförarens arbete underlättas och det är också lättare att välja träd.

Även partiell drivning kan göras

Det finns torvmarker på olika håll i Finland. Torvmarker som lämpar sig för drivning sommartid finns särskilt i Mellersta och Södra Österbotten, men även på andra håll i landet.

En del av stämplingsposten kan också drivas på sommaren och en del på vintern.

- Ibland är det bättre att inte driva hela stämplingsposten på sommaren. Genom att dela in stämplingsposten kan en del drivas på sommaren och resten på vintern när marken är frusen.

Sommardrivningen strävar man efter utföra efter en torr period. Om väderförhållandena ändrar kan drivningen avbrytas när som helst.

- Skogsägaren kan lita på att drivningen inte görs om förhållandena ändrar.

Ta kontakt

Fråga din skogskundansvariga om sommardrivning på torvmark. Din skogskundansvariga hjälper dig gärna och ger råd om den bästa tidpunkten för avverkningen.

- Det är klokt att utnyttja möjligheten att avverka på sommaren. Nya drivningar ryms ofta med i drivningsprogrammen för sommaren och virket från sommardrivningar är värdefullare.

Sök kontaktuppgifter

 

Titta på en video om sommardrivning på torvmark

 
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?
Artikel | 4 min

Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer