Förverkliga dina drömmar med intäkter från virkesförsäljning

God skogsvård belönar skogsägare vid virkesförsäljning.
Välj den virkeshandelsmetod som passar dig bäst.  

Ur skogsägarens synvinkel är rotköp ett enkelt och smidigt sätt att handla med virke, där UPM ansvarar för avverkningen och transporten av dem till fabriken. I samband med försäljningen avtalas om avverkningsmetoderna och avtalstiden. 

Vid leveransförsäljningen ansvarar skogsägaren för att fälla träden och transportera dem till vägkanten från skogen. UPM ansvarar för fjärrtransport och virkesmätningen som utförs antingen vid vägkanten eller vid fabriken. Leveranskontraktet görs med skogsägaren, där vi kommer överens om virkesvolymer, pris, kvalitetskrav och det datum då virkespartierna senast ska vara lagrade vid vägkanten.

 

UPM:s expert hjälper dig att välja den avverkningsmetod som uppfyller dina mål

Våra lokala skogskundansvarige kommer att kunna föreslå en lämplig avverkningsmetod för din skog för att hjälpa dig att nå dina mål som skogsägare. Dina mål kan till exempel vara stora avverkningsinkomster eller en jämn inkomstström, att öka trädbeståndets värde eller att öka den biologiska mångfalden. Skogsnaturens mångfald beaktas i alla avverkningsmetoder.

Förnyelseavverkning är aktuell när:

    • Skogsförnyelse gynnar skogsägarna mer än att odla  den
    • Trädens tillväxt har avtagit betydligt
       

I många fall får skogsägarna de största inkomsterna från virkesförsäljningen vid förnyelseavverkning. UPM erbjuder även tjänster för skogsförnyelse efter avverkning.

Gallringsavverkning förbättrar trädens växtförhållanden genom att skapa växtutrymme för de kvarblivande träden. I gallrade skogar blir träden snabbare grövre och omvandlas till värdefulla stockar.

Vid odling genom kontinuerligt skogsbruk är målet skogstillväxt utan en tydlig förnyelseavverkning. Avverkningsmetoden lämpar sig särskilt väl på bördiga torvmarker. Det lönar sig att diskutera med din skogskundansvarige vilken typ av kontinuerlig  odling som lämpar sig för ditt bestånd.

 

Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 
 
 

Virkeshandel och skogsvårdsarbeten i din egen takt

 
 

UPM Virkeshandelstjänster

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Leveransaffär
Kollektion

UPM Leveransaffär

Läs mer
UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Handköp
Kollektion

UPM Handköp

Läs mer
 
 
 

 
När kommer avverkningsmaskinen till min skog
Artikel | 11/15/2017 12:03:12 | 1 min

När kommer avverkningsmaskinen till min skog

Läs mer
Hur förbereder jag mig för virkesaffären?
Artikel | 11/17/2017 18:39:20 | 1 min

Hur förbereder jag mig för virkesaffären?

Läs mer
 

 
 
 

 

Du kanske också är intresserad av

 
Din skog berättar när det är dags att sälja virke
Artikel | 11/15/2017 11:54:25 | 2 min

Din skog berättar när det är dags att sälja virke

Läs mer
Pengar från virkesaffären inom några bankdagar
Artikel | 11/15/2017 12:12:35 | 1 min

Pengar från virkesaffären inom några bankdagar

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer