När?

Överföring av skogsbruket till den yngre generationens ägo.

Varför?

Planera och genomför generationsväxlingen på ett lyckat sätt. Via oss får du smidigt kontakt med vår samarbetspartners erfarna juridiska experter.

Pris

Den inledande kartläggningen  250 €*

ingår moms 24 %

*Den inledande kartläggningen är en gratis förmån för *Guld- och Platina-partnerskapskunderna. 

 

UPM Generationsväxling – smidigt till nästa generation 

Vid en generationsväxling är det mycket att hålla reda på samtidigt. Tillsammans med experterna hittar du den lämpligaste lösningen för hur skogen kan övergå till nästa generation. Vi hänvisar dig till en expert.

Följande steg efter den inledande kartläggningen

  1. Familjens mål och behov kartläggs tillsammans med en expert.

  2. Experten föreslår ett åtgärdsalternativ.

  3. Experten utarbetar nödvändiga handlingar för dig.

  4. Skogsägaren får arrangemanget enligt allt i ett-principen.

Skogens värde 0 €

Gäller i samband med tjänsten UPM Generationsväxling. Informationen om dina skogstillgångar måste ha överförts till UPM:s informationssystem.

Prisexempel: Den inledande kartläggningen och upprättandet av de grundläggande handlingarna för fastighetsaffären, sammanlagt 1 000 €

ingår moms 24 %

Priserna gäller tills vidare utan förbindelse.

Vi förmedlar dina uppgifter till experten:

För detta behöver vi ditt samtycke till att personuppgifterna lämnas ut. Experten tar kontakt när du har gett ditt samtycke.

Utlämnande av personuppgifter

 

 
 
 

Vad ingår i UPM Generationsväxling?

 

En kostnadsfri skogsvärdering

Vi värderar dina skogar kostnadsfritt om informationen om dina skogstillgångar har överförts till UPM:s informationssystem.

Via oss kommer du smidigt i kontakt med en juridisk expert

Vi för samman dig och en tillförlitlig juridisk expert. I samband med den inledande kartläggningen får du diskutera med experten om lämpliga alternativ. Du får förslag på funktionellt och juridiskt hållbara lösningar.

I planeringen beaktas skatteeffekterna som är förknippade med olika alternativ. Frågorna kan till exempel gälla arvs- och gåvobeskattning, skogsgåvoavdrag, beskattning av överlåtelsevinst och överlåtelse, skattelättnad vid generationsväxlingsaffären samt skogsavdrag. Vid behov utarbetar experten ansökningar om förhandsavgörande för dig.

Efter den inledande kartläggningen får du ett fast pris eller ett prisintervall på kostnaderna för uppdraget. Uppdraget avtalas separat efter den inledande kartläggningen.

Du får alla handlingar som behövs

Experten utarbetar alla nödvändiga handlingar som du sedan får underteckna. Till exempel köp och gåvor, arvskiften och testamenten sköts enkelt. I tjänsten får du också lagfartsansökningar och skattedeklarationer.

Hur beställer jag tjänsten UPM Generationsväxling?

Du kommer igång med generationsväxlingen genom att ge ditt samtycke till att vi lämnar ut dina personuppgifter till den juridiska experten. Du kan också kontakta din närmaste skogskundansvariga eller UPM Skogs kundservice. 

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsvärdering
Kollektion

UPM Skogsvärdering

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer