Skogen ger en aktiv skogsägare trygghet

09/16/2020 05:23:57

I dagens läge finns det många osäkerhetsfaktorer i skogsägarens liv. Coronakrisen kräver exceptionella arrangemang i samhället, ekonomin och i individens vardag. Även skogsbranschen påverkas. Vi känner av utmaningarna på produktmarknaden som direkt påverkar fabrikernas virkesbehov och även virkeshandeln.

De konkreta konsekvenserna av den exceptionella situationen återspeglas också i vardagens kundmöten där det är ytterst viktigt att beakta säkerhetsavstånden och hygienen. Skogsärenden sköts i allt större omfattning även på nätet. I den mångsidiga webbtjänsten UPM Skog kan skogsärenden skötas flexibelt när och var som helst.

Skogen tryggar framtiden även under exceptionella tider

Skogen skapar en trygghetskänsla även under en tid som präglas av allmän osäkerhet. Även i år har trädbestånden utvecklats normalt. Naturen belönar en aktiv skogsägare genom att säkerställa ett livskraftigt och växande bestånd. Plantorna sträcker sina toppar mot himlen och de äldre träden blir grövre och ökar på så sätt mängden värdefullt virke.

För skogsägarna innebär varje tillväxtperiod nya avverkningsmöjligheter och -behov. Trädens produktionsmaskineri – den yviga och livskraftiga trädkronan – behöver mer utrymme att växa. Förutom nödvändiga gallringar är det också klokt att förnya gamla, försvagade skogsbestånd så att de blir nya, livskraftiga skogar. Skogsbeståndets kretslopp stannar inte av ens under ett så exceptionellt år som detta!

Skogen är en bra bank endast om trädbeståndet är livskraftigt

Skogen är ett lönsamt placeringsobjekt: när du gör kloka satsningar i form av skogsvårdsåtgärder får du senare njuta av avkastningen. När skogen sköts aktivt är det också bra att göra avverkningarna i rätt tid. Undersökningar visar att avverkningar som görs i rätt tid har stor inverkan på skogsbrukets lönsamhet. Enligt det gamla talesättet är skogen verkligen en bra bank. Men förutsättningen är att trädbeståndet hålls livskraftigt.

Alla slags bestånd är nu efterfrågade på marknaden. Förra vintern var mild, vilket ledde till att en del planerade avverkningar flyttades fram till nästa vinter – och därför köper vi nu särskilt stämplingsposter som kan avverkas när marken inte är frusen.  Höstens virkeshandelssituation gör det ändå möjligt att inkomstföra tillväxtintäkter från skogsbestånd av mycket olika slag. Även virkespriset är på god och stabil nivå trots coronakrisen.

Är det kanske dags för dig att besöka skogsbanken i höst?