Hur länge räcker det innan pengarna från virkesaffären kommer in på mitt konto?

Inkomster från virkesförsäljning innebär lösningar och möjligheter som tillgodoser olika slags behov, både stora och små. Det är lättare att planera den egna ekonomin när man vet hur länge det räcker från att begäran om offert på virkesaffären har lämnats in tills pengarna från virkesaffären har betalats in på kontot.

En virkesaffär är en bekymmerfri händelse för skogsägaren. Hela processen ända från offertbegäran till att avverkningskontraktet undertecknas kan skötas på nätet, långt från den egna skogsfastigheten om du så önskar. Vi utför alla arbeten som hör till drivningen för dig, allt från planering till utredning av objekt som ska skyddas samt nödvändiga anmälningar.

När gallring eller förnyelse görs i rätt tid får du inkomster från virkesförsäljningen, men dessutom säkerställer du att skogen bevarar sitt värde och mår bra. Om det är första gången du gör en virkesaffär känner du kanske inte till hurdana inkomster din skog kan ge dig. 

Tänk över den förväntade avkastningen på virkesaffären redan före virkesaffären

Den förväntade avkastningen på virkesförsäljningen kan variera mellan några hundra euro och tusentals euro, beroende på hurdan avverkning som görs. För förstagallring av ett ca 30 år gammalt bestånd får du uppskattningsvis 500 euro per hektar, för gallringsavverkning av ett ca 40–60 år gammalt bestånd får du 2 000 euro per hektar och för ett 60–80 år gammalt bestånd får du 10 000 euro per hektar.

Ibland kan det vara svårt att veta vad som bör avverkas på den egna skogsfastigheten för att tillgodose både skogens och ens egna behov. När du planerar en virkesaffär är det klokt att höra vad en skogsexpert tycker. Kontakta därför den lokala skogskundansvariga som vid behov kan besöka din skog även utan att du är med.

När du vill veta vad som kan avverkas på din skogsfastighet:

  1. Om du kan ska du ta reda på skogsfastighetens fastighetsbeteckning, eftersom den skogskundansvariga behöver den för offerten.
  2. Kontakta din skogskundansvariga per telefon eller e-post. Berätta om dina önskemål och begär offert. Du kan också begära offert på en virkesaffär via webbtjänsten UPM Skog eller på vår webbplats. Samtidigt kan du begära offerter även på skogsvårdsarbeten, till exempel skogsförnyelse.
  3. Gör dig förtrogen med offerten som du får inom en vecka efter att du lämnat din offertbegäran. Diskutera detaljerna i offerten med din skogskundansvariga ansikte mot ansikte, per telefon eller via nätet. Offerten gäller en vecka efter att den har lämnats.
  4. Om du vill godkänna offerten ska du antingen personligen eller elektroniskt underteckna avverkningskontraktet som upprättats utifrån offerten.
  5. Om du vill kan skogsvårdsarbeten som eventuellt måste utföras före avverkningen dras av från slutsumman som du får. Då skickar vi ingen separat faktura på dessa arbeten. 

 

Pengarna från virkesaffären betalas in på ditt konto efter virkesdrivningen och slutmätningen

Vanligen betalas pengarna från virkesaffären till virkessäljaren inom en månad efter avverkningen och slutmätningen. Virket drivs vanligen senast två år efter att avverkningskontraktet har undertecknats. Tidpunkten beror på beståndets egenskaper, UPM:s virkesbehov och väderleken. Därför måste tillräckligt med tid reserveras för drivningen. Vi meddelar dig när arbetet inleds. Du får gärna följa avverkningen, förutsatt att du rör dig säkert i avverkningsområdet.

Slutmätningen görs när avverkningen är klar. Du får mätningsintyget jämte bilagor när drivningen har slutförts. Av mätningsintyget framgår virkesmängden och det belopp som vi betalar dig. Om du har registrerat dig i webbtjänsten UPM Skog förs inkomsterna från virkesförsäljningen in automatiskt i avsnittet Skogsbeskattning. I detta fall behöver du inte separat anteckna inkomsterna när du börjar fylla i den elektroniska skogsskattedeklarationen i webbtjänsten. Som registrerad användare av webbtjänsten UPM Skog kan du också följa mätningens och betalningarnas status i webbtjänsten.

Så här får du in pengarna från virkesaffären på ditt konto:

  • Pengarna från virkesaffären betalas in på ditt konto inom en månad efter datumet på slutmätningsintyget.
  • Om du har avtalat om en förskottsbetalning får du en del (ca 10–15 procent) av den beräknade summan för virkesaffären inom en månad efter att avverkningskontraktet har undertecknats. Den återstående delen får du inom en månad efter datumet på mätningsintyget.
  • Om du vill få in pengarna från virkesaffären snabbt på ditt konto ska du utnyttja UPM Finansieringstjänst för virkeshandel. Då kan du få 55–80 procent av försäljningsfordran in på ditt konto inom fem bankdagar.
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer