Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Stocktabellen ökar förtroendet mellan virkessäljaren och virkesköparen. Apteringen styrs av mått- och kvalitetskraven i virkeshandelsavtalet och syftet är att maximera stämplingspostens värde för skogsägaren.

Skogsägaren får nu ännu exaktare information av UPM om apteringen i anslutning till en virkesaffär. Förutom mätningsintyget och specifikationen av apteringen har skogsägaren också tillgång till en stocktabell för stämplingsposten. I tabellen anges längderna på det kapade virket för enskilda virkesslag i varje diameterklass. På detta sätt sammanställs uppgifterna i specifikationen till en stocktabell som anger alla mått på virket som kapats till massaved och stockar.

UPM Skogs virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen berättar att UPM genom denna förnyelse vill öka förtroendet mellan virkessäljaren och virkesköparen ytterligare. Apteringen grundar sig alltid på de mått- och kvalitetskrav för virket som avtalats i virkeshandelsavtalet.

”Vår uppriktiga strävan är att maximera stämplingspostens värde för skogsägaren genom att uppfylla de mått- och kvalitetskrav för virket som överenskommits i virkesaffären”, säger Panu Kärkkäinen.

Stocktabellen visar skogsägaren hur mångsidigt de avtalade måtten på massaved och timmer har använts i drivningen.

”Av tabellen framgår det hur effektivt stammarna har kapats till timmer respektive massaved enligt de avtalade villkoren för virkesaffären", förtydligar Kärkkäinen.

Syftet med projektet som inleddes förra hösten är att göra virkeshandeln genomskinligare och öppnare.

”Skogsägaren kan tryggt göra virkesaffärer i alla situationer, oberoende av konjunkturerna. I virkesaffären kommer vi överens om principerna för apteringen och i avverkningsskedet handlar vi i enlighet med dessa principer. På mätningsintyget berättar vi ärligt för skogsägaren om resultaten från apteringen”, betonar Kärkkäinen.

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer