En välskött skog karaktäriseras av livskraft och mångfald. En frisk skog ger ägaren god avkastning.

En skog som skötts väl och i rätt tid växer bäst och producerar värdefulla stockar av god kvalitet. Genom att utföra åtgärder i skogen i rätt tid förhindrar du skogsskador och säkerställer skogens livskraft, mångfald och förmåga att effektivt binda kol i ett föränderligt klimat.

Vi lovar att beakta både dina och skogens behov i all vår verksamhet. Låt oss sköta våra skogar tillsammans.

 
 

Med klimatpositiv skogsvård eftersträvar vi hållbara skogar med mångfald

1. Skogsvård säkerställer tillväxten

Planmässig skogsvård ökar tillväxten, avkastningen och kolbindningen.

2. Livskraftiga skogar i ett föränderligt klimat

Vetenskapsbaserade val i skogsvården skapar skogar med bättre motståndskraft.

3. Åtgärder som ökar mångfalden

Åtgärderna i biodiversitetsprogrammet samt åtgärder för att värna om objekt som är viktiga för naturen hör till all skogsvård.

4. Succéhistorier med framtidens produkter

Vi ersätter fossila material med produkter tillverkade av trä.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 
 

Tips på hur du kan börja planera din skogsskötsel

 
 

Läs mer

Årsklocka för skogsvård: minneslista över skogsvårdsarbeten under olika årstider
Artikel | 01/20/2022 07:46:00 | 7 min

Årsklocka för skogsvård: minneslista över skogsvårdsarbeten under olika årstider

Läs mer
Många skogar lider av borbrist – med flytande borhaltigt gödslingsmedel åtgärdas tillväxtstörningarna smidigt
Artikel | 05/17/2021 06:29:58 | 6 min

Många skogar lider av borbrist – med flytande borhaltigt gödslingsmedel åtgärdas tillväxtstörningarna smidigt

Läs mer