UPM Skog lovar gott

 

UPM Skog vill hjälpa skogsägarna att hitta de bästa lösningarna i fråga om skogsvård och virkeshandel. Vi tar hand om våra kunder och deras skogar så att de får uppleva rikedom och kärlek – tidlöst, smidigt och ansvarsfullt. Vi har bundit oss till ett klimatpositivt skogsbruk och till att öka mångfalden för att trygga skogarnas livskraft när vi skaffar träråmaterial på ett hållbart sätt för UPM:s produktionsanläggningar.

 

UPM Skog i siffror

ca 500

egna anställda

108

skogsservicekontor

över 20 000

virkesaffärer per år

över 2000 sysselsatta personer

i ett nätverk av 300 företagare

522 000 ha

egna skogar

över 10% effektivare kolbindning

i de egna skogarna än i finska skogar i genomsnitt

43 538 skyddade livsmiljöer

i bolagets egna skogar

över 20 miljoner

planterade träd per år

 

 

Våra tjänster för en hållbar skogsvård

Klimatpositiv skogsvård, till exempel gallringar i rätt tid och skogsförnyelse, ger virkeshandelsinkomster och säkerställer att skogarna mår bra. I virkesaffärerna sköter vi som köpare alla arbetsskeden så att det går smidigt för dig att sälja virket. Vi köper helst närvirke och alla trädslag. När skogsvårdsåtgärder utförs i rätt tid kan skogsskador förhindras och skogens livskraft, mångfald och förmåga att effektivt binda kol i ett föränderligt klimat säkerställas. Vi säkerställer den bästa tillväxten och avkastningen för din skog.

Läs mer om virkesaffärer  Läs mer om skogsvård

 

UPM Tillväxt-partnerskap

Vi vill hjälpa skogsägarna att sköta sin skogsegendom på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt och så att deras egna mål nås. Partnerskapet är långsiktigt samarbete och belönar planmässig skogsvård: när din skog mår bra vinner alla – du, din skog och miljön. UPM Tillväxt-partnerskapet är ett förmånsprogram för dig och din skog som lovar den bästa avkastningen på din skogsegendom och en hållbar skötsel av skogen. Läs om förmånsnivåerna, bonusen och de andra mångsidiga partnerskapsförmånerna.

Läs mer om partnerskapet


Skogens mest ansvarsfulla aktör

På UPM tror vi att en hållbar framtid byggs med hjälp av hållbar användning av skogarna tillsammans med skogsägarna och våra andra intressentgrupper. Med hjälp av skogsansvarsprogrammet UPM Forest Action maximerar vi den positiva inverkan som vårt skogsbruk har på följande fem delområden: klimatet, naturens mångfald, vattnet, jordmånen och samhällsansvaret. Som en del av detta program har vi bland annat utvecklat mångfaldsindikatorer som skogsägarna har tillgång till i webbtjänsten UPM Skog.

Läs mer

 

Säkerhet

Vi vill att varje arbetsdag ska vara säker och vårt mål är att helt kunna undvika allvarliga olyckor. Till våra handlingssätt hör kontinuerlig utveckling och effektiv riskhantering. 

Våra kunders säkerhet är också ytterst viktig för oss. Du får gärna komma och följa med när det utförs skogsvårdsarbeten i din skog. Du bör emellertid inte besöka skogen utan förvarning. Säkerheten är mycket viktig på skogsarbetsplatserna.

 

Läs säkerhetsanvisningarna

Titta på en video med anvisningar (på finska)

 

 

UPM är en utmärkt samarbetspartner i alla frågor som rör skogsvård.
Platina-partner

 

Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

 

Kundservice 0204 16 5100 vardagar kl. 8 - 16

Skogsägarnas servicecenter palvelukeskus@upm.com

Övriga kontaktuppgifter vid UPM (på finska)

Skogsväxeln 0204 16 121 öppen mån - fre 7.45 - 17

* Samtal till företagsnummer som börjar 0204 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%).