Har du en stämplingspost där drivningen ska göras på vintern? Avtala om virkesaffären i god tid!

Vägnätets lämplighet för virkestransporter och markens bärförmåga avgör om drivningen kan göras på sommaren eller på vintern. Med anledning av de allt kortare vintrarna är det bra att avtala om virkesaffärer som gäller vinterdrivning i god tid så att de hinner inkluderas i drivningsprogrammet för vintern.

Om stämplingsposten är belägen i ett område som inte kan nås med skogsmaskiner och virkesbilar på sommaren på grund av att marken är mjuk eller vägen är i dåligt skick, är det fråga om en stämplingspost där drivningen görs på vintern. På vintern bildar snön och den frusna marken ett bärande skikt och möjliggör avverkning och transport av virket på stämplingsposten.

Varför bör man avtala om virkesaffärer som gäller vinterdrivning i god tid?

Torvmarker är typiska objekt som drivs på vintern och sådana finns det gott om i Finland. Eftersom vintrarna är allt kortare kan endast ett begränsat antal vinterstämplingar tas med i det årliga drivningsprogrammet.

– Perioden för vinterdrivning pågår vanligen från januari till mars, men varierar från område till område. Till exempel i Österbotten fylls programmet för vinterdrivning mycket snabbt redan på hösten eftersom det finns gott om avverkningsområden på torvmarker. Om man säljer en vinterstämpling först i januari eller februari är det ganska säkert att drivningen kan göras först ett år senare, säger virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen vid UPM Skog.

Vilka nackdelar är det med att drivningen flyttas fram med ett år?

- Det viktigaste är att avverkningen är överenskommen. I detta fall kommer stämplingens drivning att utföras i enlighet med avtalsschemat. Ett års förskjutning föranleder inga större tillväxtförluster, däremot kan stämplingarna i rotreserven planeras att utföras vid den mest idealiska tidpunkten för stämplingen som möjligt, fortsätter Kärkkäinen. 

Skiljer sig spåren efter drivningen under olika årstider?

Oavsett om det är fråga om vinter- eller sommardrivning är drivningsresultatet alltid lika bra. Drivningen har planerats av en expert och utförts i enlighet med rekommendationerna om god skogsvård. Om marken har god bärförmåga och maskinerna lämpar sig för området är det omöjligt att utifrån spårbildningen säga om drivningen har gjorts på sommaren eller på vintern.

Vinterdrivning görs när förhållandena i området kräver detta. I en del fall kan ett vinterdrivningsobjekt omvandlas till ett sommardrivningsobjekt genom grundligt underhåll av vägnätet, specialmaskiner för torvmarker och omsorgsfull planering av drivningen.

- Det är viktigt att beakta förhållandena i skogen och till exempel ett vägavsnitt som finns bakom en myrremsa kan iståndsättas eller förlängas så mycket att drivningsobjektet kan nås även sommartid, tillägger Panu Kärkkäinen.

Om du har ett vinterdrivningsobjekt ska du avtala om virkesaffären i god tid. Hur många objekt som kan drivas varierar från område till område.

Om du inte är säker på om din stämplingspost ska drivas på vintern eller sommaren ska du kontakta din skogskundansvariga. Då får du en bedömning av förhållandena på stämplingsposten och ett förslag på en lämplig drivningstidpunkt.

 

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Virkesaffären är skogsägarens lönedag
Artikel | 5 min

Virkesaffären är skogsägarens lönedag

Läs mer