Vet du vad ett kedjeskott är

Kedjeskott uppstår sällan på en avverkningsarbetsplats, men då det händer är de mycket farliga.

Ett kedjeskott uppstår då skördaraggregatets stålkedja brister medan virket sågas och den brustna kedjans delar slungas iväg ut i omgivningen med våldsam kraft. Delarna kan tränga genom skördarens skyddsplåt, ett däck eller maskinens förstärkta fönster. I värsta fall är ett kedjeskott livsfarligt.

Skördarföraren undviker att eventuella kedjeskott träffar maskinen genom att välja sågningslinjen så att sågens klinga inte pekar mot maskinen.

När du rör dig på avverkningsområdet bör du meddela om besöket och använda varselväst

För din egen säkerhets skull ska du hålla tillräckligt avstånd, minst 90 meter från skördaraggregatet. Undvik att röra dig i den riktning där stockarna fälls. Använd färggranna kläder, helst varselväst. Den syns också i den mörka skogen.

Skördarföraren uppskattar också att du ringer och förvarnar om att du ska röra dig på området. En förhandsanmälan är nödvändig om du vill prata med maskinföraren, så att hen kan hålla ett öga på omgivningen och stanna maskinen i tid.

Telefonnumret finns på skylten vid utkanten av avverkningsområdet. När du närmar dig maskinen: vänta på minst 90 meters avstånd tills motorn har stannat, gripklon vilar på marken och föraren har öppnat dörren. Vid behov kan du påkalla förarens uppmärksamhet med tydliga handrörelser.

Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Så här använder du röjningssågen – 7 viktiga råd för att förhindra olyckor
Artikel | 2 min

Så här använder du röjningssågen – 7 viktiga råd för att förhindra olyckor

Läs mer
Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats
Artikel | 1 min

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Läs mer