UPM Skogsförnyelse

När?

Efter förnyelsesavverkning.

Markberedning då marken inte är frusen och plantering i maj–september eller sådd i maj–juni.

Varför?

Med hjälp av tjänsten garanterar du din avkastning från skogen också i framtiden.

Pris

800 €

+ moms 24 %

Begär även en offert på uppdatering av din UPM Skogsbruksplan.

Begär offert på skogsbruksplan

 

UPM Skogsförnyelse – mot en ny lönsam skog

Genom att bereda jordmånen i din skog för ny tillväxt och genom att välja rätt odlingsmaterial och metod säkerställer du det bästa ekonomiska resultatet.

Skogen förnyas med odlingsmaterial av rätt ursprung som passar tillväxtförhållandena
Vid plantodling eller skogssådd använder vi frön av bästa möjliga ursprung.

Din skogsmark kommer att förnyas snabbt mot ny lönsam tillväxt
Undersökningar visar att våra plantor som odlats ur förädlade frön är mer tåliga mot naturskador och producerar avsevärt mer och högklassigare virke under skogens omloppstid.

Du säkerställer de bästa förutsättningarna för skogens tillväxt
Vi hjälper dig att välja lämplig markberedningsmetod och trädslag för objektets tillväxtförhållanden. Markberedningen säkerställer att plantorna får ett försprång mot resten av vegetationen samt gynnsamma temperatur- och fuktighetsförhållanden. Markberedningen förebygger också snytbagge- och sorkskador.

Alla tjänster för förnyelsefasen kan enkelt avtalas på en gång
Du kan även avtala om tidig röjning av plantbeståndet på förhand. Detta säkerställer en lyckad skogsförnyelse.

Du kan utnyttja den samlade servicebonusen från virkeshandeln

 
 

 
 

Vad ingår i tjänsten?

 
 •  Fastställande av arbetsområdet
 • Val av trädslag
 • Val av metoder för markberedning och skogsodling
 • Uppskattning av mängden plantor och frön
 • Beaktande av naturobjekten
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om skogsförnyelse med skogsskötselavtal
 • Röjning av området som förnyas*
 • Meddelande till skogsägaren om att förnyelsearbetet inleds
 • Markberedning
 • Anskaffning av plantor eller frön
 • Plantering eller såning
 • Kvalitetskontroll av skogsförnyelsearbetet
 • Uppdatering av uppgifterna om skogstillgångar i en eventuell UPM Skogsbruksplan
 • Gräsbekämpning, inventering av plantbeståndet och kompletterande plantering efter första tillväxtperioden*
 

* Arbetet genomförs separat vid beställning. Kunden debiteras för kostnader.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Titta på videon

 
 

Olika stadier av skogsföryngring