Varför ska jag bli UPM-tillväxtpartner? 

UPM Tillväxt-partnerskap bygger på ett långsiktigt och interaktivt samarbete. En personlig skogskundansvarig diskuterar dina värderingar och mål med dig, och utifrån det sköter vi dina skogstillgångar tillsammans. Vi stöder dig i alla skeden av skogsägandet.

Som partner får du ta del av våra många fördelar, bland annat: 

 • Du får tillgång till ett personligt skogskundansvarig
 • Vi sköter dina skogar systematiskt och proaktivt, vilket gör det tryggt och enkelt för dig att äga
 • Växande fördelar genom partnerskap – upp till 1,8 €/m3 bonus från träverkstäder 
 • Du får ett certifikat för dina skogar som bevis på ansvarsfullt skogsbruk. Vi betalar ett högre pris för FSC-certifierat® trä
 • Du kan använda UPM:s naturvårdstjänster för att främja den biologiska mångfalden
 

Du kan bli partner genom att kontakta skogskontoansvarig i ditt område. I början av samarbetet kommer ni tillsammans överens om vilka önskemål ni har för samarbetet.


Kontakta din lokala skogskontoansvarige


 

UPM-kasvu_kumppanuus_bonusgraafi-SV.png

Vi vill ta hand om våra partnerskapskunder genom att ge belöning och de bästa förmånerna.

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du.

Läs mer om förmånerna

Vilken är din förmånsnivå?

UPM Tillväxt-partnerskapet omfattar fyra förmånsnivåer: Tillväxt, Silver, Guld och Platina. Förmånsnivån och förmånerna du har tillgång till bestäms utifrån den totala aktiviteten i euro under de fem senaste åren. Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

Hur mycket bonus får du på din virkesaffär?

Från och med Silver-nivån får du bonus på din virkesaffär och kan utnyttja den som rabatt på skogsvårdsarbeten och material.


Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du!

 
 

Som UPM Tillväxt -partner får du sakkunnig betjäning och lönsamma förmåner. Varje bonusnivå omfattar också förmånerna som hör till föregående nivå. Som partner har du också alltid rätt till följande förmåner:

 • En personlig skogskundansvarig
 •  Avsättningsgaranti på virket
 • 80 % finansiering av virkesaffärer
 • Våra aktuella evenemang på nätet
 • Planenlig skötsel av skogsegendomen
 • Rabatt på en ny skogsbruksplan
 • Vårt nätverk av experter som hjälper dig med ägararrangemang och värderingar i anslutning till din skogsegendom
 • Tidskriften Metsän henki (4 x per år)
 • Möjlighet till UPM Naturvårdstjänster
 

 

 

 

Förmåner med ett värde i pengar 

 • Du får bonus med ett värde i pengar på virkesaffärer. På en virkesaffär på till exempel 500 m3 kan du få upp till 1,8 euro per kubik i bonus, dvs. 900 euro, som du kan använda för skogsvårdsarbeten.  
 • Du får en prisjusteringsförmån på virkesaffärer du gjort 1.12–31.5. (Silver, Guld och Platina)
 • Du får avsättningsgaranti oberoende av situationen på virkesmarknaden. 
 • Du kan ansluta dig till vår FSC®-certifieringsgrupp (FSC C109750) eller PEFC-skogscertifiering (PEFC/ 02-21-18) kostnadsfritt (0 euro).  
 • Genom att utnyttja finansieringstjänsten för virkeshandel betalas upp till 80 procent av virkesaffärens värde in på ditt konto genast efter att affären har överenskommits. 
 • Du kan kostnadsfritt (0 euro) använda de mest omfattande webbtjänstverktygen för att sköta skogsegendomen.  

 

 

Den bästa avkastningen och expertisen

 • Du får en egen skogskundansvarig som beaktar dina mål och hjälper dig att sköta din skogsegendom.
 • Du får en årsplan för skogsskötseln som grundar sig på dina mål.
 • Du får en ny skogsbruksplan förmånligare.
 • Du får förmånsrätt till våra inhemska kvalitetsplantor.
 • Du får vägledning vid generationsväxlingar på skogsfastigheten och i andra frågor som gäller förvaltning av skogsegendomen.
 • Du kan kontakta vårt omfattande team av experter per telefon, via chatt eller e-post fem dagar i veckan.

Skogsrelaterad information och evenemang

 • Du kan delta i tillställningar av hög kvalitet för inbjudna gäster.
 • Du får inbjudningar till uppskattade seminarier.
 • Du får tidskriften Metsän henki per post 4 gånger per år.
 • Du hör till de första som får information om nya evenemang och webbföreläsningar.
 
 
 

Varför UPM Tillväxt-partnerskap?

För oss är det viktigt att det ömsesidiga förtroendet stärks och att båda parterna förbinder sig till långvarigt samarbete. Du kan lita på att vi finns vid din sida i allt som gäller din skog nu och framöver. Vi tar hand om dig, din skog och avkastningen från din skogsegendom.

UPM Tillväxt partnerskap

Är du redan UPM Tillväxt-partner?

Du hittar din egen förmånsnivå, intjänad bonus och övrig kundinformation i webbtjänsten från och med den 1.12.2021.

Logga in eller registrera dig i webbtjänsten

 

Vanliga frågor om UPM Tillväxt-partnerskapet