UPMSkog
 • Kundförmåner

UPM Tillväxt-partnerskap

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du!

 

UPM Tillväxt-partnerskapet lovar en hållbar tillväxt och den bästa avkastningen på din skogsegendom

En pålitlig och smidig partner för dig och din skog

Hållbar tillväxt och maximal avkastning med skogsvård som grundar sig på rätt kunskap

Förmåner som växer i takt med partnerskapet

En fossilfri framtid främjas med innovativa träbaserade lösningar

 

rahan-arvoiset-edut-ikoni.pngFörmåner med ett värde i pengar

 • Du får bonus med ett värde i pengar på virkesaffärer. På en virkesaffär på till exempel 500 m3 kan du få upp till 1,8 euro per kubik i bonus, dvs. 900 euro, som du kan använda för skogsvårdsarbeten.
 • Du får en prisjusteringsförmån på virkesaffärer du gjort 1.12–31.5.
 • Du får avsättningsgaranti oberoende av situationen på virkesmarknaden.
 • Du kan ansluta dig till vår FSC®-certifieringsgrupp (FSC C109750) eller PEFC-skogscertifiering (PEFC/02-21-18) kostnadsfritt (0 euro).
 • Genom att utnyttja finansieringstjänsten för virkeshandel betalas upp till 80 procent av virkesaffärens värde in på ditt konto genast efter att affären har överenskommits.
 • Du kan kostnadsfritt (0 euro) använda de mest omfattande webbtjänstverktygen för att sköta skogsegendomen.

asiantuntijuus-ikoni.pngDen bästa avkastningen och expertisen

 • Du får en egen skogskundansvarig som beaktar dina mål och hjälper dig att sköta din skogsegendom.
 • Du får en årsplan för skogsskötseln som grundar sig på dina mål.
 • Du får en ny skogsbruksplan förmånligare.
 • Du får förmånsrätt till våra inhemska kvalitetsplantor.
 • Du får vägledning vid generationsväxlingar på skogsfastigheten och i andra frågor som gäller förvaltning av skogsegendomen.
 • Du kan kontakta vårt omfattande team av experter per telefon, via chatt eller e-post sex dagar i veckan.

tapahtumat-ikoni.pngSkogsrelaterad information och evenemang

 • Du kan delta i tillställningar av hög kvalitet för inbjudna gäster.
 • Du får inbjudningar till uppskattade seminarier.
 • Du får tidskriften Metsän henki per post 4 gånger per år.
 • Du hör till de första som får information om nya evenemang och webbföreläsningar.
 
 

 

UPM-kasvu_kumppanuus_bonusgraafi-SV.png

Vi vill ta hand om våra partnerskapskunder genom att ge belöning och de bästa förmånerna.

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du.

Läs mer om förmånerna

Vilken är din förmånsnivå?

UPM Tillväxt-partnerskapet omfattar fyra förmånsnivåer: Tillväxt, Silver, Guld och Platina. Förmånsnivån och förmånerna du har tillgång till bestäms utifrån den totala aktiviteten i euro under de fem senaste åren. Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

Hur mycket bonus får du på din virkesaffär?

Från och med Silver-nivån får du bonus på din virkesaffär och kan utnyttja den som rabatt på skogsvårdsarbeten och material.

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du!

Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

 

UPM Tillväxt partnerskap

Är du redan UPM Tillväxt-partner?

Du hittar din egen förmånsnivå, intjänad bonus och övrig kundinformation i webbtjänsten från och med den 1.12.2021.

Logga in eller registrera dig i webbtjänsten

 
 

Varför UPM Tillväxt-partnerskap?

För oss är det viktigt att det ömsesidiga förtroendet stärks och att båda parterna förbinder sig till långvarigt samarbete. Du kan lita på att vi finns vid din sida i allt som gäller din skog nu och framöver. Vi tar hand om dig, din skog och avkastningen från din skogsegendom.

Vanliga frågor om UPM Tillväxt-partnerskapet