UPM Tillväxt-partnerskapet lovar en hållbar tillväxt och den bästa avkastningen på din skogsegendom

Som UPM Tillväxt-partner kan du skaffa FSC®-certifiering för din skog. Certifieringen är ett bevis på ansvarsfull, högklassig och hållbar skogsvård (FSC C109750). Som partner har du alltid företräde i virkesaffärer och vi betalar ett rejält FSC-pristillägg för ditt virke. Med FSC-certifieringen säkerställer du mångfalden och rikedomen i dina skogar även för framtida generationer. Bli partner!

Fråga mer av våra experter

Läs mer om FSC-certifiering

 

 

UPM-kasvu_kumppanuus_bonusgraafi-SV.png

Vi vill ta hand om våra partnerskapskunder genom att ge belöning och de bästa förmånerna.

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du.

Läs mer om förmånerna

Vilken är din förmånsnivå?

UPM Tillväxt-partnerskapet omfattar fyra förmånsnivåer: Tillväxt, Silver, Guld och Platina. Förmånsnivån och förmånerna du har tillgång till bestäms utifrån den totala aktiviteten i euro under de fem senaste åren. Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

Hur mycket bonus får du på din virkesaffär?

Från och med Silver-nivån får du bonus på din virkesaffär och kan utnyttja den som rabatt på skogsvårdsarbeten och material.


 

 

 

Förmåner med ett värde i pengar 

 • Du får bonus med ett värde i pengar på virkesaffärer. På en virkesaffär på till exempel 500 m3 kan du få upp till 1,8 euro per kubik i bonus, dvs. 900 euro, som du kan använda för skogsvårdsarbeten.  
 • Du får en prisjusteringsförmån på virkesaffärer du gjort 1.12–31.5. (Silver, Guld och Platina)
 • Du får avsättningsgaranti oberoende av situationen på virkesmarknaden. 
 • Du kan ansluta dig till vår FSC®-certifieringsgrupp (FSC C109750) eller PEFC-skogscertifiering (PEFC/ 02-21-18) kostnadsfritt (0 euro).  
 • Genom att utnyttja finansieringstjänsten för virkeshandel betalas upp till 80 procent av virkesaffärens värde in på ditt konto genast efter att affären har överenskommits. 
 • Du kan kostnadsfritt (0 euro) använda de mest omfattande webbtjänstverktygen för att sköta skogsegendomen.  

 

 

Den bästa avkastningen och expertisen

 • Du får en egen skogskundansvarig som beaktar dina mål och hjälper dig att sköta din skogsegendom.
 • Du får en årsplan för skogsskötseln som grundar sig på dina mål.
 • Du får en ny skogsbruksplan förmånligare.
 • Du får förmånsrätt till våra inhemska kvalitetsplantor.
 • Du får vägledning vid generationsväxlingar på skogsfastigheten och i andra frågor som gäller förvaltning av skogsegendomen.
 • Du kan kontakta vårt omfattande team av experter per telefon, via chatt eller e-post fem dagar i veckan.

Skogsrelaterad information och evenemang

 • Du kan delta i tillställningar av hög kvalitet för inbjudna gäster.
 • Du får inbjudningar till uppskattade seminarier.
 • Du får tidskriften Metsän henki per post 4 gånger per år.
 • Du hör till de första som får information om nya evenemang och webbföreläsningar.
 

Ju aktivare du är, desto fler förmåner får du!

Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

UPM Tillväxt partnerskap

 

Är du redan UPM Tillväxt-partner?

Du hittar din egen förmånsnivå, intjänad bonus och övrig kundinformation i webbtjänsten från och med den 1.12.2021.

Logga in eller registrera dig i webbtjänsten

 
 

Varför UPM Tillväxt-partnerskap?

För oss är det viktigt att det ömsesidiga förtroendet stärks och att båda parterna förbinder sig till långvarigt samarbete. Du kan lita på att vi finns vid din sida i allt som gäller din skog nu och framöver. Vi tar hand om dig, din skog och avkastningen från din skogsegendom.

Vanliga frågor om UPM Tillväxt-partnerskapet