När?

Du önskar virkesinkomster från din skog för att förverkliga dina drömmar.

Gallringsavverkningen är en viktig skogsvårdsåtgärd för att säkerställa beståndets värdetillväxt. 

Varför?

Då du utnyttjar UPM:s virkeshandelstjänster sköts virkeshandeln enkelt och vi tar hand om din skogs hälsa och produktiva tillväxt även I framtiden.

Pris

Du erhåller en virkesoffert på din leveransföräljningspost och på skogsvårdstjänster av din skogskundansvarige. 

Be om en offert på leveransaffär

 

UPM Leveransaffär – avverka vid rätt tidpunkt

Då du ingått en leveransaffär, ansvarar du som skogsägare för att fälla träden och transportera dem till vägkanten. UPM ansvarar för fjärrtransport till fabrik och virkesmätningen

 

Virkesmätningen utförs antingen vid vägkanten eller vid fabriken. Vi uppgör ett  leveransvirkeskontrakt med skogsägaren, där vi kommer överens om virkesvolymerna, pris, kvalitetskrav och det datum då virkespartierna senast ska vara lagrade  vid vägkanten. 

De olika skedena i en leveransaffär:

  1. Kom på förhand överens om leveransförsäljningens villkor med din skogskundansvarige.
  2.  Du ansvarar för att avverka virket och leverera  virkessortimenten enligt avtalet till överenskommen plats.
  3. UPM fjärrtransporterar och mäter virkespartierna.
  4. Slutbetalning av leverenskontraktet sker cirka en månad efter virkesmätningen.
  5. Vad hade du drömt om att göra med dina inkomster från virkeshandeln? Nu kan du förverkliga dina drömmar.
 
 

Vilka hållbarhetseffekter har virkeshandeln?

1. Du är med och ersätter fossila råvaror

Som skogsägare möjliggör du en fossilfri framtid. Trä används för att tillverka många produkter som tidigare tillverkades av petroleumbaserad plast. Trädet är närvarande i vår vardag. 

2. Skogens naturvärden beaktas som en del av virkeshandeln

Vi tar hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden i skogsbruksåtgärderna. Vi lämnar alltid en skyddszon runt vattendrag och småvatten, och vi utesluter naturvårdsträd och död ved från skogsbruket vid avverkning.

3. Din virkesförsäljning har samhällelig betydelse

Virkesförsäljning skapar värde genom att generera inkomster för skogsägare och arbetstillfällen för företagare och anställda runt om i Finland. Skogarna skapar välfärd för finländarna med hjälp av skatteintäkter. UPM är en av Finlands största skattebetalare.

 
 
 

Vad ingår i UPM Leveransköp?

 
 • Leveransavtal och avtalsvillkor
 • Virkets mått- och kvalitetskrav samt leveransvillkor
 • Varselväst
 • Specificering och sammandrag av virkesvolymen med mätbesked
 • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänster
 • Skogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
 • Virkessäljarens årsanmälan för beskattning
 • Kundenkät
 

I UPM Leveransaffär kommer du som skogsägare överens om virkespartiets leveransvillkor med UPM Skog och kan försäkra dig om att det finns efterfrågan på virket vid den utsatta tiden. Skogsägarens uppgift är att planera avverkningen, fälla träden och transportera virket till väglagret i enlighet med leveransvillkoren.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer