När?

Året runt. Tidtabellen för virkesleveransen avtalas i samband med leveransköpet.

Varför?

Det är viktigt att affären görs vid rätt tidpunkt då det handlar om en levande och växande handelsvara. En tidsenlig gallringsavverkning ger dig inkomster från virkeshandel och säkerställer din skogs hälsa.

Pris

Köpeanbud

Prissättningen för virke grundas på objektets egenskaper.

Be om en offert på leveransaffär

 

UPM Leveransaffär – avverka vid rätt tidpunkt

UPM Leveransaffär gör virkesaffären smidigare eftersom du kan sälja massaveds-, stock- och energiträd i samma affär.

Du får inkomster från virkeshandel samt leveranstillägg
Det är lönsamt att gallra skogen eftersom leveransförmån för gallringsobjekt är större än vid förnyelseavverkning.

Du förbättrar din skogs kommande produktionsförmåga
Genom att avverka säkerställer du, att dina skogsträd har utrymme att växa sig stora och att trädens livskraft inte minskar. Med gallringsavverkning sköter du om din skog på bästa sätt.

Du kan sälja alla virkesslag i samma affär
Värdet på virke som avverkats från olika virkesslag omvandlas enkelt till pengar med ett enda avtal. Du kan också avtala om framtida skogsskötsel i samband med UPM Leveransaffär.

Du bestämmer tidpunkt och metod för avverkningen
Vid leveransavverkning bestämmer du själv avverkningen slutresultat. Du väljer varje träd som ska avverkas eller lämnas kvar för att växa. Samtidigt får du nyttig motion och ett gott humör ovanpå virkeshandeln.

Du kan även få sålt mindre virkespartier
Genom att avtala i förväg kan du sälja virke från objekt som normalt inte går åt vid rotköp, t.ex. mindre bestånd eller plockhuggning av enskilda träd över ett större område.

 

 
 

Vad ingår i UPM Leveransköp?

 
  • Leveransavtal och avtalsvillkor
  • Virkets mått- och kvalitetskrav samt leveransvillkor
  • Varselväst
  • Specificering och sammandrag av virkesvolymen med mätbesked
  • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänster
  • Skogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
  • Virkessäljarens årsanmälan för beskattning
  • Kundenkät
 

I UPM Leveransaffär kommer du som skogsägare överens om virkespartiets leveransvillkor med UPM Skog och kan försäkra dig om att det finns efterfrågan på virket vid den utsatta tiden. Skogsägarens uppgift är att planera avverkningen, fälla träden och transportera virket till väglagret i enlighet med leveransvillkoren.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer