Vad är ett rotköp?

Rotköp är det vanligaste och för skogsägaren det enklaste sättet att ingå en virkesaffär. När du säljer virke som rotköp ger du köparen rätt att fälla och driva det avtalade virket på ett överenskommet område. Köparen ansvarar för virkesdrivningen och virkestransporterna.

När vi ingår rotköp kommer vi överens med dig om ett för varje virkesslag separat rotpris, som vi fastställer i enlighet med värdet på det stående trädet. Skogsavverkningskontraktets totala summa är en uppskattning av den totala avverkningsmängden enligt virkesslag. Det slutliga kontraktspriset fastställs enligt den verkliga virkesmängden, som baserar sig på mätningen som görs med skogsmaskinen.

I samband med rotköp ansvarar vi för virkesdrivningen och transporten inom den tid som fastställs i skogsavverkningskontraktet, som vanligtvis är två år från att kontraktet undertecknats. Vi ansvarar också för alla drivninges-, transport- och lagringskostnader. 

Virkeshandelns villkor skrivs ner i köpebrevet, d.v.s. skogsavverkningskontraktet, som både du och vår skogskundansvariga undertecknar.

Skogsavverkningskontraktet omfattar bland annat:

 • uppgifter om ägare och fastighet
 • säljarens kontaktuppgifter och bankförbindelse
 • avverkningsområde och bifogad karta
 • uppskattad mängd enligt virkesslag samt pris per enhet
 • uppgifter om skogscertifiering 
 • avverkningsmetoder
 • mått- och kvalitetskrav
 • drivning av energivirke
 • utgångsdatum för drivningen   
 • storleken på förskottsbetalningen samt tidpunkten för slutbetalningen
 • vem gör anmälan om användning av skog (skogsägaren själv eller köparen med fullmakt)
 • virkets mätningsmetod
 • avgift till Skogsstiftelsen
 • drivningstidpunkt (frostfri/frusen mark)   
 • stubbehandling, naturvärden, lagringsplatser mm.

Tilläggsuppgifter om virkesaffär får du av vår skogskundansvariga. När du gör en virkesaffär är det lätt att samtidigt avtala om de skogsodlingsarbeten som ska göras efter en förnyelseavverkning. Använd sökfunktionen för kontaktuppgifter och kontakta oss!

 

 

Läs mer om virkesaffär med oss och bekanta dig med tjänsten UPM Skogsförnyelse

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning
Artikel | 1 min

Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning

Läs mer
När kommer avverkningsmaskinen till min skog
Artikel | 1 min

När kommer avverkningsmaskinen till min skog

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer