Virkesaffären är skogsägarens lönedag

Är det dags för virkeshandel? Lönar det sig att sälja virke just nu? Hur kan jag veta att jag säljer virke när priserna är på topp? Vilka objekt skulle det löna sig att sälja just nu? Hur kommer jag överhuvudtaget att klara av virkeshandelns många komplicerade skeden?

De här är vanliga frågor som skogsägare har. När man funderar på de här frågorna ensam kan det lätt kännas att skogsägande och virkesaffärer är besvärligt. Till och med så besvärligt att man glömmer bort skogen och låter den bli en passiv del av förmögenheten.

En virkesaffär ger inkomster och trygghet för framtiden

Här på UPM har vi gjort virkesaffären enkel för skogsägaren, så det är inget att dra sig för. I virkesaffären ingår endast positiva element: den producerar alltid inkomster för skogsägaren, och samtidigt säkerställer man en god framtida utveckling av skogens värde. Genom gallring får träden i en ung skog det utrymme de behöver för att växa och utvecklas till värdefulla timmerträd. Gamla skogar som slutat växa förnyas till en ny generation av livskraftiga bestånd. Det gamla visdomsordet ”yxan är skogens bästa vän” stämmer fortfarande!

Inom skogsbruket är det långsiktigt arbete som leder till resultat. Det lönar sig att hela tiden upprätthålla trädbeståndets tillväxtförmåga. Effektiva avverkningar och skogsvårdsåtgärder i rätt tid har en nyckelroll. Virkesaffären är en viktig del av helheten. Små variationer i virkespriset är inte viktiga – istället är det viktigt att välja rätt tidpunkt för avverkningar i förhållande till skogens behov. Den produktionsapparat som träden behöver för att växa – friska, starka trädkronor – behöver tillräckligt med utrymme, och när utrymmet minskar lönar det sig inte att dra ut på tiden på grund av virkets marknadskonjunkturer.  Det är alltså trädens levnadsförhållanden och livskraft som dikterar ”tidpunkten för virkeshandel” – inte till exempel aktörerna inom skogsbranschen eller skribenter i skogspublikationer.

Vi gör upp ett förslag på aktuella avverkningar och skogsarbeten – skogsägaren besluter om genomförandet

Det lättaste sättet att komma igång med virkeshandeln är att kontakta vår skogskundansvariga. Med din skogskundansvariga kan du på basis av din skogsbruksplan, uppgifterna om skogstillgångar i MinSkog.fi eller ett skogsbesök inleda planeringen av aktuella avverkningar och virkeshandel. Det lönar sig alltid att utföra gallringsavverkningar så fort skogen behöver dem. Förnyelseavverkning kan granskas också utifrån skogsägarens behov av pengar. Också i det här fallet lönar det sig att glömma att skogen skulle vara den bästa banken – avkastningen från en gammal skog avtar förvånansvärt fort! Lämna en kontaktbegäran så kan vi diskutera alternativen för din skog. Du förbinder dig inte ännu till någonting.

I samband med virkesaffären sköter vår fackman allt som hör ihop med din virkesaffär, till exempel anmälningar till myndigheterna. Som en del av helheten diskuterar vi med skogsägaren om aktuella skogsvårdsarbeten och genomförandet av dem. Ofta kan skogsägaren själv sköta åtminstone en del av skogsarbetet, men i UPM:s tjänstehelhet ingår också kompletta lösningar för till exempel skogsförnyelse efter förnyelseavverkning eller gödsling av gallringsskog. Högklassigt och behändigt skogsbruk enligt skogsägarens behov.

Prisspekulation leder inte till god avkastning från skogen

kaavio-hinnoilla-spekulointi-ei-kannata-puukaupassa-sv.png

Exempelkalkyl:

 • Om skogarnas utnyttjandegrad sjunker från 100 procent till 70 procent borde rotpriserna stiga med mer än 40 procent för att virkets försäljningsintäkter ska bevaras på samma nivå som när skogen utnyttjas fullt ut.

 • Om skogarna utnyttjades effektivt kunde skogsägarnas försäljningsintäkter för virke vara cirka 0,5 miljard euro större.

 • Då skogarna inte utnyttjas leder det till tillväxtförlust och värdeminskning.

Virkeshandelns skeden

Alla kan göra en virkesaffär. Med UPM går virkeshandeln tryggt och smidigt då du följer dessa steg:

 1. Kontakta UPM:s skogskundansvariga

 2. UPM:s fackman sammanställer en aktuell avverkningsplan som baserar sig på skogens skötselbehov

 3. Skogsägaren fattar beslutet om vilka beståndsfigurer som ska ingå i virkesaffären

 4. Man avtalar om virkeshandeln och eventuella aktuella skogsvårdsarbeten med avverknings- och skogsvårdsavtal

  • UPM sköter de myndighetsanmälningar som behövs och ansöker eventuellt om stöd i enlighet med lagen om finansiering för ett hållbart skogsbruk
  • Samtidigt kan man diskutera virkeshandelns olika skeden och bl.a. skatterelaterade

5.  Avverkningen genomförs, skogsbetalningar enligt överenskommelse

6.  Eventuell skogsvård utförs enligt överenskommelse vid överenskommen tidpunkt

 

Din kontaktperson på UPM besvarar dina frågor i alla skeden av virkeshandeln

UPM är en trygg virkeshandelspartner

Vår mångsidiga industri förädlar alla slags virke. Därför är vi intresserade av skogsägarnas avverkningsobjekt oberoende av trädslag eller avverkningssätt. UPM Skog Partnerskapsavtal ger skogsägare den säkerhet de behöver beträffande virkets pris och åtgång under alla konjunkturer.

Virkesaffären är skogsägarens bästa lönedag! Eller egentligen lite mer än så; med virekesaffären garanteras också avkastningen för kommande lönedagar på lång sikt. Tveka inte – UPM:s skogskundansvariga är här för dig och din virkesaffär.


Funderar du på om du borde göra en virkesaffär?

Kontakta närmaste skogskundansvariga eller lämna en kontaktbegäran så kan vi diskutera möjligheterna med din skog. Du förbinder dig inte ännu till någonting.


Läs också vad som är aktuellt på virkesmarknaden just nu

Aktuellt på virkesmarknaden
Virkesmarknadsöversikt

Aktuellt på virkesmarknaden

Bekanta dig
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Pengar från virkesaffären inom några bankdagar
Artikel | 1 min

Pengar från virkesaffären inom några bankdagar

Läs mer