2020-luku on ratkaiseva vuosikymmen ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Me UPM:llä uskomme, että kestävää tulevaisuutta rakennetaan vastuullisen metsien käytön avulla yhdessä metsänomistajien ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Siksi olemme julkaisseet globaalin UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelman, joka tarkastelee metsätalouden vaikutuksia viidellä eri osa-alueella: ilmasto, luonnon monimuotoisuus, vesi, maaperä ja yhteiskuntavastuu. Päämääränä on maksimoida metsätalouden positiivinen vaikutus kaikilla ohjelman osa-alueilla vuosikymmenen loppuun mennessä.

Metsänomistaja, olemme kestävän metsänhoidon tukenasi ja hoidamme metsäomaisuuttasi kuin omaamme – asiantuntevasti, vastuullisesti ja metsän tarpeita kunnioittaen. Liity mukaamme tekojen vuosikymmenelle!

 
 
 

Ilmasto

 

Metsät ovat tehokkaita hiilinieluja, ja parhaiten hiiltä sitovat terveet, kasvavat metsät. Voidaankin sanoa ylpeydellä, että metsiään hoitava suomalainen metsänomistaja on ilmastosankari. Myös puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä niillä voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja ne myös sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

UPM on sitoutunut ilmastopositiiviseen metsätalouteen, jossa säilytämme metsät hiilinieluina ja hyödynnämme kaikki puun osat tehokkaasti aina jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja, kuten puun kuorta, sahanpurua, haketta ja ligniiniä, myöten. Puunhankintamme ei aiheuta metsäkatoa missään päin maailmaa, emmekä käytä sademetsien tai sademetsien tilalle kasvatettujen plantaasien puita. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään omia hiilidioksidipäästöjämme 65 % ja toimitusketjumme päästöjä 30 %.

 

 
Ilmastopositiivista taimikonhoitoa
Blogi | 05/10/2023 04:48:00 | 6 min

Ilmastopositiivista taimikonhoitoa

Lue lisää
Metsänomistajan tietopaketti hiilensidonnasta
Artikkeli | 02/23/2022 08:00:00 | 9 min

Metsänomistajan tietopaketti hiilensidonnasta

Lue lisää
Metsiään hoitavat ilmastosankarit
Artikkeli | 03/22/2019 10:18:40 | 2 min

Metsiään hoitavat ilmastosankarit

Lue lisää
Lisää lehtipuita
Artikkeli | 04/11/2022 10:24:04 | 1 min

Lisää lehtipuita

Lue lisää
Mitä puustani valmistetaan?
KOKOELMA

Mitä puustani valmistetaan?

Lue lisää
Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle
Artikkeli | 08/09/2022 06:00:00 | 9 min

Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle

Lue lisää
Niin metsä vastaa
Artikkeli | 11/19/2020 08:24:42 | 4 min

Niin metsä vastaa

Lue lisää
Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia
Artikkeli | 09/30/2019 09:06:51 | 5 min

Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia

Lue lisää
 
 
 

Monimuotoisuus

 

Vaalimalla monimuotoisia metsäekosysteemejä ja käyttämällä niitä vastuullisesti voimme korvata fossiilisia raaka-aineita ja vastata aikamme suuriin haasteisiin. Olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen UPM:n omissa metsissä ja tarjoamme osaamisemme myös metsänomistajien käyttöön. Jokapäiväisiä luonnonhoidon esimerkkejä monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä ovat säästöpuut, lehtipuiden lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet ja lahopuun säästäminen.

Tuemme myös luonnonsuojelua eri tavoin. Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003 UPM:n lahjoittamalle maalle ja suojelemme lisäksi sen yhteydessä olevaa Aarnikotkan metsää. Olemme suojelleet omissa metsissämme yli 38 000 arvokasta luontokohdetta, ja tuemme suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia mm. ohjaamalla heidän sopivia kohteitaan METSO-ohjelmaan.

Monimuotoisuushankkeilla, kuten petolintujen tekopesien rakentamisella, soiden ennallistamisella tai kalojen vaellusesteiden poistamisella, edistämme uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Myös metsäsertifioinnilla on tärkeä rooli kestävässä metsätaloudessa, ja tavoitteenamme on, että käyttämästämme puusta 100 % on sertifioitua vuoteen 2030 mennessä.

 

 
UPM sovittaa yhteen kuukkelireviirin suojelun ja puunhankinnan Heinävedellä
Uutiset | 06/22/2021 08:59:16 | 3 min

UPM sovittaa yhteen kuukkelireviirin suojelun ja puunhankinnan Heinävedellä

Lue lisää
Sääksikamera
KOKOELMA

Sääksikamera

Lue lisää
Näin teet riistatiheikön – poimi tästä 3 hyvää vinkkiä
Artikkeli | 12/21/2021 07:00:21 | 1 min

Näin teet riistatiheikön – poimi tästä 3 hyvää vinkkiä

Lue lisää
Onko suomalainen talousmetsä oikeasti puupelto?
Blogi | 02/26/2021 10:54:41 | 3 min

Onko suomalainen talousmetsä oikeasti puupelto?

Lue lisää
Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen
Artikkeli | 10/08/2018 07:47:00

Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen

Lue lisää
Repoveden kansallispuisto
Wiki | 07/31/2017 11:25:52 | 1 min

Repoveden kansallispuisto

Lue lisää
 
 
 

Vesi

 

Metsät puhdistavat vettä ja säätelevät sen liikettä. Vastuullisella metsänhoidolla minimoidaan metsätalouden vaikutukset vesistöihin ja ylläpidetään metsien säätelemiä vesiekosysteemejä.

Huolehdimme vesiensuojelusta osana kaikkia metsätalouden toimenpiteitämme, kuten kunnostusojituksissa ja muissa vesitalouden järjestelyissä, sekä käytämme lannoitteita vastuullisesti.

Teemme myös maanmuokkauksen mahdollisimman kevyellä menetelmällä minimoiden sen aiheuttaman vesistökuormituksen. Jätämme vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet, jotka estävät ravinne- ja kiintoainesvalumat vesistöihin. Lisäksi olemme siirtyneet eri-ikäisrakenteiseen eli jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen rehevillä korpikohteilla, koska uusimmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet ymmärrystä rehevien turvemaiden aiheuttamista vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöistä.

 
 

 
UPM hakee oppia lähteiden ennallistamiseen Pohjois-Savossa
Uutiset | 10/20/2021 11:00:21 | 3 min

UPM hakee oppia lähteiden ennallistamiseen Pohjois-Savossa

Lue lisää
Soiden ennallistamishanke alkoi Juutinsuolla – myös UPM:n pieni lähdekorpi palautetaan luonnontilaan
Uutiset | 02/14/2020 13:07:09 | 1 min

Soiden ennallistamishanke alkoi Juutinsuolla – myös UPM:n pieni lähdekorpi palautetaan luonnontilaan

Lue lisää
Nyt Myllypuron taimenet voivat vaeltaa vapaammin – tierummun oikealla asemoinnilla suuri merkitys
Blogi | 02/19/2019 08:04:11 | 3 min

Nyt Myllypuron taimenet voivat vaeltaa vapaammin – tierummun oikealla asemoinnilla suuri merkitys

Lue lisää
 
 

Maaperä

 

Maaperä sitoo valtavan määrän hiiltä, ja sen merkitys niin metsien hiilensidonnalle, ilmastokestävyydelle ja kuin terveelle kasvullekin on suuri. Hyvinvoivat metsät kasvavat hyvinvoivasta maasta, ja siksi meidän tulee huolehtia myös maaperän terveydestä.

Maaperän hyvinvoinnille on tärkeää huolehtia sen tuottokyvystä ja minimoida haittavaikutukset. Tämä tarkoittaa kestävässä metsätaloudessa muun muassa sitä, että istutamme aina oikean puulajin oikealle kasvupaikalle ja käytämme lannoitteita vastuullisesti. Meidän kanssamme toimimalla voimme varmistaa nämä asiat myös sinun metsässäsi.

 

Maanmuokkauksella pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus
Blogi | 05/26/2020 06:11:36 | 2 min

Maanmuokkauksella pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus

Lue lisää
Miksi korjuujäljellä on väliä? Näin varmistamme laadukkaan puunkorjuun
Blogi | 03/06/2019 07:08:32 | 5 min

Miksi korjuujäljellä on väliä? Näin varmistamme laadukkaan puunkorjuun

Lue lisää
Metsänlannoituksen hyödyt, tuotto ja ympäristövaikutukset
Artikkeli | 02/16/2022 08:04:00 | 5 min

Metsänlannoituksen hyödyt, tuotto ja ympäristövaikutukset

Lue lisää
Kulotus
Wiki | 07/27/2017 13:04:20 | 1 min

Kulotus

Lue lisää
 
 

Yhteiskuntavastuu

 

Metsätaloustoiminnallemme on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan. Yhdessä metsänomistajien ja yrittäjien sekä heidän työntekijöidensä kanssa luomme työpaikkoja ja verotuloja eri puolille Suomea. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös sitä, että huolehdimme vastuullisesta toiminnasta läpi hankintaketjun ja varmistamme hyvät työolosuhteet sekä omille että yrittäjiemme työntekijöille.

Myös erilaisten paikallisyhteisöjen ja järjestöjen kuten paikallisten asukkaiden ja yhdistysten kanssa käydään vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä. Me UPM:llä haluamme varmistaa, että toimintamme vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti.

 

 
UPM haluaa auttaa jokaista metsänomistajaa
Artikkeli | 04/06/2022 05:12:03 | 5 min

UPM haluaa auttaa jokaista metsänomistajaa

Lue lisää
Kuudesluokkalaisten metsäretkillä esitellään metsien monimuotoisuutta
Uutiset | 08/19/2021 06:00:11 | 2 min

Kuudesluokkalaisten metsäretkillä esitellään metsien monimuotoisuutta

Lue lisää
Laatua metsänomistajalle
Blogi | 03/25/2022 09:25:08 | 1 min

Laatua metsänomistajalle

Lue lisää
"Kumppanin luotettavuus on minulle tärkeää"
Artikkeli | 02/09/2022 07:00:22 | 3 min

"Kumppanin luotettavuus on minulle tärkeää"

Lue lisää