När kommer avverkningsmaskinen till min skog

Virkesaffären har gjorts och stämplingsposten inväntar avverkning, men när kommer den där maskinen. Det är många faktorer som påverkar tidpunkten när köparen inleder avverkningen, till exempel fabrikernas virkesbehov, objektets egenskaper och väderförhållandena.

​Majoriteten av virkesaffärerna är rotköp. De ingås vanligtvis för en avtalstid på två eller tre år. I köpebrevet, dvs. skogsavverkningsavtalet, antecknas ett datum två eller tre år framåt i tiden. Köparen bör avverka träden på avverkningsområdet före utgången av detta datum. Redan under köpet utreds de faktorer som påverkar planeringen och genomförandet av avverkningen i den stämplingspost som virkesaffären gäller. På så sätt är objektet redo och inväntar den rätta avverkningstidpunkten.

Bland annat följande faktorer påverkar avverkningstidpunkten:   

Fabrikernas virkesbehov – vad, hur mycket, när?

Målsättningen när avverkningen planeras är att rätt mängd nödvändigt virke ska kunna levereras till förädlingsanläggningarna vid rätt tidpunkt. Genom att reglera avverkningen håller man virkeslagren i skogen, vid vägkanterna och på fabrikerna på önskad nivå. De olika virkesslagen lagras i rätta mängder och virke kan levereras till fabrikerna året om.  

Handlar det om en sommar-, vinter- eller menföresstämpling?

Väderförhållandena, trädslaget och markens bärighet avgör schemat för när virket avverkas. En sommarstämpling kan avverkas och transporteras under den frostfria säsongen, medan en vinterstämpling kräver frusen mark och snö som skyddar trädens rötter.
En stämplingspost inom ett menföresområde kan avverkas under alla förhållanden, även under menförestider på våren och hösten.
Trädslaget styr också tidpunkten för avverkningen. Vid sidan av markens bärighet påverkar också skogsvägarnas skick vilka områden som kan avverkas.

Mer information om planering av avverkning får du av din lokala skogskundansvariga.

Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning
Artikel | 1 min

Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning

Läs mer
Vad är ett rotköp?
Artikel | 2 min

Vad är ett rotköp?

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer