När?

Året runt för att ansluta en skogsfastighet till UPM FSC® -gruppcertifieringen.

Varför?

Genom UPM FSC-guppcertifiering kan du säkerställa efterfrågan på virket från ditt skogsbruk i alla marknadslägen. Dessutom får du förutom det överenskomna priset även ett FSC-tillägg som beror på virkesaffärens storlek.

Pris

0,00 €

Fråga mer

 

UPM FSC-gruppcertifiering – säkerställ efterfrågan på ditt virke

FSC-certifierade träråvaror har en växande efterfrågan på marknaden. Din skogs FSC-certifiering är ett intyg på att skogen vårdas och används på ett hållbart sätt ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Du får en avsättningsgaranti för ditt virke
Med den internationellt kända FSC-certifieringen visar du att ditt virke från finländska skogar har producerats ansvarsfullt och att dess ursprung kan spåras. Träråvaran från din FSC-certifierade skog prioriteras alltid i UPM Virkeshandel och vi kan därför erbjuda en avsättningsgaranti.

Du får pristillägg i UPM Virkeshandel
Vi erbjuder pristillägg för UPM FSC-gruppcertifierat virke vilket alltid gör att virket alltid får ett bättre pris i UPM Virkeshandel.

Du visar att dina skogar vårdas på ett hållbart sätt
FSC-certifiering garanterar en hög kvalitet i skogsvården och ett hållbart skogsbruk. Genom att ansluta din fastighet till FSC-certifiering blir din ansvarsfulla verksamhet som skogsägare transparent.

Det är lätt att ansluta till FSC-certifiering
Vi tar hand om alla arbetsskeden för att ansluta din skog till FSC-certifiering. UPM innehar det största FSC-gruppcertifikatet i Finland beräknat enligt areal, och certifieringen har genomförts med våra partnerskapskunders skogar från 2012 och framåt. Vår långa erfarenhet av att genomföra FSC-certifiering garanterar en ansvarsfull hantering av dina skogar.

 

Vilka är hållbarhetseffekterna av FSC:s skogscertifiering?

1. Skogsbruket är hållbart

FSC är ett internationellt certifieringssystem som tar hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FSC-träets ursprung kan också spåras.

2. Skogarnas biologiska mångfald tas om hand

I FSC-certifierade skogar beaktas den biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer noggrant vid planering och avverkning. 

3. Tilläggsinkomster från ansvarsfullhet

Skogsägare belönas för ansvarsfullt skogsbruk genom att betala ett prispåslag för FSC-certifierat virke.

4. Människors rättigheter tas om hand

FSC-certifieringen tar hänsyn till arbetstagarnas och ursprungsbefolkningarnas rättigheter och konsulterar intressenter för att säkerställa socialt ansvar.

 
 
 

Vad ingår i UPM FSC®-guppcertifiering?

 
 • Inledande auditering
 • FSC-avtal och regler
 • Kriterier och behörighetskrav för FSC-certifikat
 • Anslutning av fastigheter till UPM FSC-gruppcertifieringen (FSC C-109750)
 • Ändring av skogsbruksplanen så att den följer FSC-certifieringen*
 • Utredning av värdefulla naturobjekt och specifika avverkningsplatser**
 • Underhåll och uppdatering av den information som krävs för certifikatet
 • Informationstjänster relaterade till FSC-certifikatet
 • Standardiserad auditering
 • Pristillägg för FSC i UPM Virkeshandel
 • FSC-certifikatet
 

* Upprättande av ny skogsbruksplan ingår inte
** Om det finns en befintlig skogsbruksplan

 

FSC eller Forest Stewardship Council

(ung. Skogsförvaltningsrådet på svenska) är en internationell organisation vars skogsbruksverksamhet bygger på internationella principer och landspecifika standarder.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 
 
 
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer