Hur mycket betalas för virket just nu?

Här ser du de genomsnittliga virkespriserna och prisutvecklingen per område, per avverkningssätt och per virkessortiment. Naturresursinstitutet har publicerat priserna för huvudvirkessortimentet i privata skogar. Priserna grundar sig på virkesaffärer som Skogsindustrin rf:s medlemsföretag har gjort och de omfattar 83 procent av virkesaffärerna i enskilda skogar. Virkespriserna utgör medeltalen av de fyra föregående veckorna och uppdateras varje vecka. Priserna som betalas för virke från enskilda stämplingsposter varierar. Priserna påverkas bland annat av var skogen finns, avverkningssättet, stämplingspostens storlek, trädbeståndets grovlek, skogstransportavståndet och drivnings- och transportförhållandena.

 

Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

 
 

Vad grundar sig uppgifterna på?

 

Virkespriserna presenteras per avverkningssätt, per virkessortiment och per område.

Priserna grundar sig på virkeshandelsavtal som Skogsindustrin rf:s medlemsföretag och virkessäljarna har ingått. De omfattar 83 procent av virkesaffärerna i enskilda skogar. Materialet publiceras av Naturresursinstitutet.

Prisuppgifterna omfattar enhetspriser för huvudvirkessortimentet. De är tall-, gran- och björktimmer samt tall-, gran- och björkmassaved.

Virkespriserna uppdateras varje vecka och beräknas som medeltal av de fyra föregående veckorna.

Vill du ha exakta uppgifter om ditt virkeshandelsobjekt? 


Vi ger en offert på din virkesaffär och virkespriserna. Samtidigt får du information om våra övriga förmåner som du har ekonomisk nytta av. 

Kontakta oss