Vi köper alla virkesslag – mer information från våra skogskundansvariga

Vi förädlar alla virkesslag, och våra fabriker behöver lika mycket råvara varje dag, utom då det är driftstopp p.g.a. underhåll eller semestrar. På olika områden kan tyngdpunkten för efterfrågan på virke variera beroende på tidpunkt och fabrikernas behov. Du får den bästa översikten på våra regionala köpbehov genom att kontakta din lokala skogskundansvariga.

Årligen köper vi in cirka 18 miljoner m3 virke för våra fabrikers bruk, och av virket tillverkar våra finländska fabriker plywood, sågvara, papper, cellulosa och bioenergi. Vi utnyttjar alltså alla virkesslag och använder det virke vi köper  på ett mångsidigt och effektivt sätt. Helst använder våra fabriker friskt, lokalt virke av god kvalitet.

Timmerstockar till plywoodfabriker och sågar

Av björktimmer av god kvalitet tillverkar vi högklassig WISA-björkplywood på plywoodfabrikerna i Nyslott, Jyväskylä och Joensuu. Björkplywood som tillverkats av finländsk björk är ett eftertraktat och hållbart material som används för att tillverka bland annat möbler, transportmedel eller cellstrukturerna i oceangående tankfartyg som transporterar flytande gas. Den värmeformbara UPM Granada-plywooden som tillverkas på plywoodfabriken i Jyväskylä utvidgar plywoodens användningsmöjligheter.

Grovt grantimmer är en eftertraktad råvara på våra fanerfabriker i Jyväskylä, Kristina och Kalso. WISA-barrplywood som tillverkas i dessa fabriker används i byggande, bland annat som betongeringsskivor. Barrplywood med olika slags ytor används bland annat på långtradares golv och väggar. Granplywoodf som tillverkas på plywoodfabriken i Kalso används av både finländska och utländska parkettillverkare i sina högklassiga parketter.

Vid Kaukas såg, Korkeakoski såg i Juupajoki samt Alholmens såg i Jakobstad förädlas talltimmer av hög kvalitet till högklassig sågvara. Seikku såg i Björneborg, Alholmens såg och Kaukas såg i Villmanstrand förädlar också sågvara av grantimmer. Sågvarukunderna, som omfattar byggnadsindustrin och snickeriindustrin, uppskattar i synnerhet det nordiska finfibriga virkets tålighet, rakhet och finkvistighet. Kinesiska fabriker som tillverkar möbler av UPM Timbers gran- och tallsågvara är fascinerade av virkets ljusa färg och att det är lätt att bearbeta.

Granfiber till pappersfabrikerna

Våra pappersfabriker i Raumo, Kaipola och Jämsänkoski i Jokilaakso och Kaukas i Villmanstrand slipar granfibervirke för tillverkningen av tidskrifts- och tidningspapper. Pappret levereras till förläggare och tryckerier både i Finland och utomlands. Till oss konsumenter kommer pappret som olika tidskrifter och tidningar, och när vi läst dem färdigt fortsätter tidningen förhoppningsvis sin väg till pappersinsamlingen för att förädlas på nytt. Kaipola pappersfabrik återvinner returpapper i tillverkningen av tidningspapper.

Björk- och barrmassaved, flis och sågspån är massafabrikernas råvaror

I Finland tillverkar vi långfibrig barrcellulosa och kortfibrig björkcellulosa i Kaukas, Kymmene och Jakobstads fabriker. Massaved samt flis och sågspån som fås från fanerfabriker och sågar är råvaror som används för att tillverka cellulosa. Traditionellt har cellulosa uppfattats som en råvara som används för tillverkningen av tryckpapper. Nuförtiden är förpackningsmaterial och olika mjukpapper växande användningsområden för cellulosa.

Bioenergi från skogen

Vi levererar energiträd som drivs från skogen – kvistar och trädkronor, stubbar och små trädstammar – främst till UPM:s kraftverk i Jämsänkoski, Kaipola och Valkeakoski.  Vi skaffar i huvudsak energivirke från förnyelseavverkningsområden på friska och frodiga moar som ligger nära kraftverken.

Virket levereras till fabriken obarkat, så dess första behandlingsställe under produktionsprocessen är barkningsanläggningen. Barken utgör dock inte avfall, utan den är ett bra bränsle som kraftverket använder i ång- och elproduktionen. Likaså produceras energi av annat trä som inte kan användas för att tillverka produkter.

Nya produkter och effektiv återvinning

Som bolag vill vi skapa mervärde genom att gripa tag i de obegränsade möjligheter som bioekonomin erbjuder. Vi vill vara en föregångare inom bioskogsekonomin och utnyttja träets mångsidiga egenskaper, och vi utför långsiktig forskning i möjligheter att utveckla nya produkter. Ett produktområde som vi satsar på är biokemikalier, med fokus på fyra olika produktgrupper: kemiska material, ligninprodukter, biofibriller och biomedicinska produkter. Ett exempel på biomedicinska produkter är GrowDexTM, ett nytt träbaserad hydrogel som baserar sig på cellulosananofibriller, och som används för 3D-cellodling och andra biomedicinska tillämpningar.  

Återvinning och återanvändning av allt avfall som uppkommer från de olika processerna är de ledande principerna för UPM:s verksamhet. Ett exempel på detta är Villmanstrands bioraffinaderi som tillverkar förnybar diesel, UPM BioVerno, från tallolja som uppkommer som avfall under cellulosatillverkningen.

Virkets kvalitet har en stor betydelse

Alla våra fabriker uppskattar råvaror av hög kvalitet som de kan använda för att tillverka högklassiga produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Trädets diameter, rakhet och kvistfrihet är faktorer som även påverkar prissättningen vid virkesköp.

Våra produkter används av krävande internationella kunder som förutsätter att produktens råvara har anskaffats från en skog som skötts på ett hållbart sätt. Skogscertifiering, FSC® eller PEFCTM, är ett bevis på hållbar skogsskötsel både för kunderna som köper våra produkter och för oss. Därför gynnar vi alltid certifierade objekt i vår virkeshandel. Som vår kund har du möjlighet att ansluta dig till gruppcertifikaten vi förvaltar, till exempel FSC C 109750.

Vår skogskundansvariga ger dig mer information om virkeshandelssituationen i din region.

 

Omsorgsfull planering garanterar en lyckad sommardrivning även på torvmarker
Artikel | 3 min

Omsorgsfull planering garanterar en lyckad sommardrivning även på torvmarker

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer