Besegra höstens menföre med god planering

Vid menföre klarar inte terrängen eller vägnätet överallt av avverkning eller biltransport. Genom god planering och korrekt val av objekt och maskiner kan man ändå undvika skador.

Höstens menföre är ofta svårare än vårens

På hösten är menföret ofta mer utmanande än på våren eftersom ingen avdunstning förekommer, grundvattnen är höga och det kan regna vecka efter vecka. Det är också svårare att förutspå hur länge menföret håller i sig på hösten än på våren. Ofta är det först när köldperioden börjar som avverkningen underlättas, fastän den nuförtiden kommer sent, först i december–januari.

Vårmenföret börjar så gott som alltid i mitten av april och slutar i maj-juni-skiftet. 

– När vårens menföret börjar är fabrikernas virkeslager ofta på god nivå efter vintern och det finns inget akut behov av virkesleveranser. På hösten kan fabrikslagren däremot endast ha tillräckligt med virke för några dagar. Virkesleveranserna måste alltså rulla på hela tiden fastän förhållandena inte vore de bästa möjliga, konstaterar resurschef Pekka Pöllänen.

– Under menföret kräver planeringen och genomförandet av avverkningar och transporter noggrannhet, flexibilitet och intensiv kommunikation av både vår personal och våra företagare så att vi kan undvika terrängskador och klarar av att leverera tillräckliga mängder virke till fabrikerna i tid.

Betydelsen av ett skogsvägnätverk med god bärförmåga och i gott skick framhävs under menföret. I underhållet av skogsvägar lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid att leda bort vatten från vägen genast så att vägens grund hålls torr.

Nya tekniska lösningar sparar på terrängen och vägarna  

Teknologin för avverkning och transport av virke har utvecklats betydligt under det senaste årtiondet. Med nya tekniska lösningar har man bland annat minskat avverkningsmaskinernas yttryck, vilket gör det möjligt att genomföra avverkningar på torvmoar också när marken inte är frusen. Bärförmågan har förbättrats betydligt genom att man utvecklat valsarna och ökat antalet hjul och boggistrukturer på skogsmaskinerna, vilket leder till att man redan idag uppnår ett mindre yttryck än en mans fotspår. 

–  I slutet av 2013 höjdes begränsningen för den maximala totalvikten för tunga fordonskombinationer till 76 ton, och man testar även större HCT-kombinationer. Med dessa kan man transportera mer virke på en gång, och den större massan betyder inte alltid att belastningen på vägnätet är större. Då man rör sig med större kombinationer med flera axlar minskar axelmassorna och antalet körturer, berättar Pöllänen.

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer