När?

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel när du behöver pengar omedelbart.

Varför?

Skogstillväxten tar lite tid men den kan också ge snabb avkastning vid rätt tidpunkt. Med hjälp av UPM Finansieringstjänst för virkeshandel kan du direkt få tillgång till upp till 80 % av värdet på virkesaffären du gjort med UPM.

Pris

Arrangemangsavgift
200 € + moms 24 %

Räntekostnader
3 mån Euribor + 1,75 %*

* Referensränta Euribor360 3 mån. + marginal 1,75 %. Referensräntan noteras alltid som minst 0 %.

Begär offert

 

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel – när inkomster från virkeshandel behövs omedelbart

Snabbhet
Du får upp till 55–80 % av pengarna från virkeshandeln till ditt konto inom fem bankdagar oberoende av avverkningstillfälle.

Flexibilitet
Du kan enkelt komma överens om finansieringstjänsten för virkeshandel som en del av virkesaffären, och finansieringen ordnas utan separata låneförhandlingar.

Behändighet
Kostnaderna för finansieringstjänsten för virkeshandel är avdragsgilla i skogsbrukets beskattning.

 

 

Vad ingår i tjänsten?

 
  • Avtal om intäkterna från virkeshandel i samband med UPM Virkeshandel
  • Den avtalade finansieringsandelen för virkeshandel till säljaren inom fem bankdagar
  • Skatteinformation och räntekalkyl för finanseringstjänstens kostnader
  • Den avtalade finansieringsandelen för virkeshandel till säljaren inom fem bankdagar
  • Skatteinformation och räntekalkyl för finanseringstjänstens kostnade

Finansieringstjänsten avtalas i samband med virkesaffären. Vi ingår ett virkeshandelsavtal med dig med en avverkningstid på två eller tre år. Finansieringen ordnas av OP via fordringshandel, så att OP till dig betalar ut den fordran på virkesförsäljning som överförts till dem.

 

Hur fastställs finansieringsandelen?

Rahoitusosuuden maksimimäärä määräytyy asiointitapasi mukaan:

  • Om du ingår avtal genom fullmakt kan din andel vara 55 %.
  • Om du säljer virke direkt till oss kan du få 65 % av virkesaffärens värde.
  • UPM Partnerskapskunder kan få upp till 80 % av virkesaffärens värde

OP pidättää laskennalliset korkokustannukset sovitulle kahden tai kolmen vuoden korjuuajalle. Puukaupan loppumaksusta OP:lle suoritetaan sille siirretty saatavan määrä. OP määrittää toteutuneet korkopäivät puukaupan todellisen loppumaksupäivän mukaisesti. Pankki palauttaa alussa liikaa pidätettyä korkoa, tai laskuttaa puuttuvan määrän, toteutuneiden korkokustannusten mukaisesti. Pankille siirretyn puun myyntisaatavan arvon yli menevä osuus puukaupasta maksetaan sinulle.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 
 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer