UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Skogstillväxten tar lite tid men den kan också ge snabb avkastning vid rätt tidpunkt. Med hjälp av UPM Finansieringstjänst för virkeshandel kan du direkt få tillgång till upp till 80 % av värdet på virkesaffären du gjort med UPM.

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel – när inkomster från virkeshandel behövs omedelbart

Med UPM Finansieringstjänst för virkeshandel får du största delen av intäkterna för virkeshandeln till ditt konto inom bara fem dagar oberoende av avverkningstillfälle.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Snabbhet

Du får upp till 55–80 % av pengarna från virkeshandeln till ditt konto inom fem bankdagar oberoende av avverkningstillfälle.

Flexibilitet

Du kan enkelt komma överens om finansieringstjänsten för virkeshandel som en del av virkesaffären, och finansieringen ordnas utan separata låneförhandlingar.

Behändighet

Kostnaderna för finansieringstjänsten för virkeshandel är avdragsgilla i skogsbrukets beskattning.

Vad ingår i tjänsten?

  • Avtal om intäkterna från virkeshandel i samband med UPM Virkeshandel
  • Den avtalade finansieringsandelen för virkeshandel till säljaren inom fem bankdagar
  • Skatteinformation och räntekalkyl för finanseringstjänstens kostnader
  • Den avtalade finansieringsandelen för virkeshandel till säljaren inom fem bankdagar
  • Skatteinformation och räntekalkyl för finanseringstjänstens kostnader

Finansieringstjänsten avtalas i samband med virkesaffären. Vi ingår ett virkeshandelsavtal med dig med en avverkningstid på två eller tre år. Finansieringen ordnas av OP via fordringshandel, så att OP till dig betalar ut den fordran på virkesförsäljning som överförts till dem.

Hur fastställs finansieringsandelen?

 • Om du ingår avtal genom fullmakt kan din andel vara 55 %.

 • Om du säljer virke direkt till oss kan du få 65 % av virkesaffärens värde.

 • UPM Partnerskapskunder kan få upp till 80 % av virkesaffärens värde.

OP innehåller de kalkylmässiga räntekostnaderna för den avtalade två- eller treåriga avverkningsperioden. Från virkeshandelns slutbetalning erläggs till OP den fordran som överförts. OP fastställer de förverkligade räntedagarna i enlighet med virkeshandelns verkliga slutbetalningsdag. Banken återbetalar den överskottsränta som innehållits i början, eller debiterar underskottsränta enligt förverkligade räntekostnader. Den andel av virkesaffären som överstiger värdet på den till banken överförda fordran utbetalas till dig.

Tidpunkt

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel när du behöver pengar omedelbart

Pris

Arrangemangsavgift 200 €

+ moms 24 %

Räntekostnader 3 mån. Euribor + 1,75 %*

* Referensränta Euribor360 3 mån. + marginal 1,75 %. Referensräntan noteras alltid som minst 0 %.

Begär offert
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Virkesaffären är skogsägarens lönedag
Artikel | 5 min

Virkesaffären är skogsägarens lönedag

Läs mer