Din skog berättar när det är dags att sälja virke

Rotpriset på virke varierar enligt marknadsläget omkring 10 procent åt vardera hållet. Hur skogen vårdas har faktiskt en mångdubbelt större inverkan på den avkastning skogsägaren får. Avverkningar vid rätt tidpunkt ger det bästa resultatet på lång sikt.

Med tanke på skogsvård och virkesavkastning är det mest lönsamt att göra virkesaffärer när skogen är i behov av avverkning. Det lönar sig inte att stirra sig blind på de aktuella rotpriserna. Marknadspriset på virke har i det långa loppet bara en liten inverkan på skogens avkastning. 

En uppskjuten slutavverkning ger mindre inkomster

När trädbeståndet är tillräckligt gammalt och stabilt och tillväxten mattats av är det dags för en förnyelseavverkning. 

”I slutet av omloppstiden kan trädbeståndets ekonomiska avkastning till och med sjunka eftersom värdefullt stockvirke som ruttnat eller torkat stående istället blir massa- eller energived. När skogen åldras minskar trädbeståndets livskraft och träden blir därför mer utsatta för olika svamp-, insekt- och stormskador. En förnyelsemogen skog ska därför inte lämnas stående utan slutavverkas. Därefter anlägger man en ny livskraftig plantskog”, påminner skogsvårdschef Jyri Schildt.  

Att vänta med gallringen lönar sig inte       

En gallringsavverkning förbättrar trädbeståndets växtförhållanden genom att ge träden mer utrymme. En gallring som görs i tid ökar snabbt trädens tjocklekstillväxt och höjer andelen stockvirke i kommande avverkningar. Försenade gallringsavverkningar leder till klena trädslanor och utsätter skogen för storm- och snöskador.   

”Gallring utförs vanligen två gånger under skogens omloppstid. Om plantskogen skötts i rätt tid, kan förstagallringen i södra Finland göras när träden är 13–15 meter höga. Då är också förstagallringen ekonomiskt lönsam.” 

”Den andra gallringen ökar trädbeståndets värdetillväxt genom att koncentrera tillväxten till de värdefullaste träden. Avverkningsinkomsterna är skäliga eftersom en del av det avverkade beståndet är stockvirke. På välskötta objekt kan stockvirket ytterligare utökas genom höggallring”, förklarar Schildt.   

Experterna hjälper 

Det behöver inte vara svårt att äga skog. Kontakta din skogskundansvariga för att fråga vad din skog behöver. 

Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning
Artikel | 1 min

Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer