Det är viktigt att certifiera skogarna

Våra internationella kunder på slutproduktsmarknaden där konkurrensen är hård kräver att vi ska kunna bevisa att virket som används i våra produkter skaffats från skogar som sköts på ett hållbart sätt och att vi känner till virkets ursprung. Därför betonar vi betydelsen av skogscertifiering och ger alltid certifierat virke företräde i vår virkeshandel.

Båda de internationellt kända skogscertifieringssystemen FSC®(FSC-C109750) och PEFC (PEFC/02-21-17 ) har skapats för att främja skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. De två systemens betoningar och förvaltning skiljer sig från varandra.

Som skogsägare fattar du beslutet om att certifiera din skog. Vi köper virke från skogsägare i alla certifieringsgrupper. I samband med virkeshandeln ber vår skogskundansvarig dig att bevisa vilken grupp du tillhör så att vi kan se till att virket vi köper kommer från en certifierad skog.

Flera olika sätt att bli PEFC-certifierad

Du kan bli PEFC-certifierad på flera olika sätt. Som UPM:s partnerskapskund kan du via oss ansluta dig till de regionala PEFC-certifieringsgrupper som förvaltas av Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf (FHS). Du kan också ansluta dig direkt genom att skicka din ansökan till föreningen.  Om du är medlem i en skogsvårdsförening kan du vara medlem i en regional certifieringsgrupp genom föreningen. Många aktörer har också sina egna certifieringsgrupper.

Många slutproduktskunder betonar FSC

FSC är ett annat certifieringssystem som är särskilt viktigt ur produktmarknadens perspektiv. I sin nuvarande form lämpar sig FSC bäst för skogsägare som äger större skogsbruk i vilkas skogar det alltid finns tillräckligt med områden som lämpar sig som objekt som bevaras.

Om du är intresserad av FSC-certifiering kan du gå med i FSC-gruppcertifikatet som vi förvaltar (FSC C 109750). Till gruppcertifikatet hör redan cirka 1 500 skogsägare som tillsammans äger skog på över 500 000 hektar. Alla skogar som UPM äger, 510 000 hektar, är FSC-certifierade.

Bekanta dig med våra certifieringstjänster och diskutera dem med vår skogskundansvariga. 

 

Läs mer om UPM FSC®-gruppcertifikatet

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Tillgången till personlig kundbetjäning är väsentlig för skogsägaren
Blogg | 3 min

Tillgången till personlig kundbetjäning är väsentlig för skogsägaren

Läs mer