En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

En skogsväg som är i gott skick gör avverkning, transport och andra skogsarbeten betydligt lättare. Därför påverkar skogsvägens skick virkespriset i din stämplingspost och ditt skogsbruks värde.

Skogsvägens skick ska underhållas regelbundet, och vid behov lönar det sig att göra en grundläggande iståndsättning. Underhållsservice betyder att man röjer sly vid vägkanten, sladdar vägen och lägger till mer grus och kross på vägen. Om skogsvägen redan blivit i dåligt skick är det dags för en grundläggande iståndsättning.

I samband med iståndsättningen gräver man upp sidodikena på vägens båda sidor så att vägen hålls torr bättre och man kan köra på den med tyngre lass. Vägens grund byggs om och vid behov byter man också ut trumrören som leder vattnet under vägen. Dessutom granskar man i samband med den grundläggande iståndsättningen också broarnas skick och reparerar eventuella skador.

Du behöver inte själv finansiera hela iståndsättningen av din skogsväg från egen ficka, eftersom du kan ansöka om statsunderstöd för kostnaderna. Själv kommer du att betala cirka 3–4 euro/vägmeter. En investering i skogsvägens skick lönar sig: fastighetens värde stiger eftersom en skogsväg i gott skick gör det möjligt att utföra skogsarbeten på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontrollera din skogsvägs skick och diskutera dess underhålls- och reparationsbehov med vår skogskundansvariga. Tillsammans med en expert är det lätt att planera det underhåll som är rätt för just din skogsväg.

 

 

Behövs det grundläggande iståndsättning eller en helt ny väg? Bekanta dig med tjänsten UPM Skogsväg.

UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer
Varför lönar det sig att gödsla skogen?
Artikel | 4 min

Varför lönar det sig att gödsla skogen?

Läs mer
Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår
Artikel | 3 min

Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår

Läs mer