Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen

Funderar du på virkesaffärer, men är osäker på den bästa tidpunkten? Visste du att vi erbjuder våra partnerskapskunder en prisgarantiförmån? Om priset på virke stiger, är du berättigad till ett garantipris.

När du gör virkesaffärer mellan december och maj, garanterar prisgarantiförmånen dig en gottgörelse om priserna på virkesmarknaden börjar stiga.

I traditionell virkeshandel betalas alltid rådande marknadspris för virket.

Prisgarantiförmånen gör att du inte behöver oroa dig för virkesaffärens tidpunkt. Du behöver inte vänta på bästa möjliga virkespris, utan kan göra din virkesaffär vid den tidpunkt som är bäst med tanke på skogsvården.

Ibland kan det till och med vara skadligt för skogen att skjuta upp virkesaffären.
- Det lönar sig till exempel inte att skjuta upp förstagallringen i en ung skog. Virkets kvalitet och skogens hälsa lider om man väntar med avverkningen, säger UPM Skogs kundchef Krista Taimioja.

Hur fungerar prisgarantiförmånen?

  • Prisgarantiförmånen gäller då du gör virkesaffärer mellan december och maj.
  • I virkeshandelsavtalet avtalas om enhetspriset för de olika virkesslagen.
  • Prisgarantiperioden inleds den dag när affären ingås och fortsätter till slutet av september.
  • Om priset på ifrågavarande virkesslag har gått upp under kontrollperioden betalar vi förutom avtalspriset gottgörelse för höjningen av virkespriset enligt villkoren i UPM Skogs partnerskapsavtal.
  • Det högsta priset beräknas enligt ett tre månaders medelpris, som vi tillämpat i motsvarande affärer.
  • Om du till exempel gör en virkesaffär i december, granskas ditt pris kontinuerligt varje månad mot det högsta medelpriset för tre månader fram till september.

Den ekonomiska nyttan kan vara betydande

Prisgarantiförmånen riktar sig till våra partnerskapskunder. Partnerskapsavtalet är avgiftsfritt.

I bästa fall kan prisgarantiförmånen handla om betydande summor.

- Skogsägaren behöver inte göra någonting. Vi tar hand om priskontrollen och betalar den eventuella gottgörelsen.

Så här får du prisgarantiförmånen:

  1. Kontakta en skogskundansvarig eller servicecentret. De hjälper dig i virkesaffärer och alla övriga skogsärenden.
  2. Virkeshandeln är enkel. I egenskap av partnerskapskund får du prisgarantiförmånen automatiskt då du gör virkesaffärer mellan december och maj.
  3. Med hjälp av prisgarantiförmånen säkerställer du alltid bästa pris för ditt virke.

 

 

Läs mer om virkesaffärer

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
 

Läs om varför det lönar sig att ingå partnerskap med oss

UPM Tillväxt -partnerskap
Kollektion

UPM Tillväxt -partnerskap

Läs mer
Är du redo att bli partner?
Artikel | 1 min

Är du redo att bli partner?

Läs mer
I egenskap av vår partner får du kostnadsfri bekämpning av rotticka
Artikel | 2 min

I egenskap av vår partner får du kostnadsfri bekämpning av rotticka

Läs mer
Varför lönar det sig att bli UPM Partner?
Artikel | 1 min

Varför lönar det sig att bli UPM Partner?

Läs mer