Hur förbereder jag mig för virkesaffären?

När du förbereder dig inför ett möte om virkeshandel eller skogsskötsel på förhand får du ut mer av mötet.

Vår kundtjänstchef Tony Ahti samlade några tips på vad det lönar sig att tänka på på förhand.

  1. Ta med hela fastighetsbeteckningen för skogsfastigheten, till exempel ”761-443-2:3”.
  2. Observera att om fastigheten ligger i en kommun som nyligen har sammanslagits med en annan är det möjligt att bynumret ”443” har ändrats. Du kan kontrollera den aktuella fastighetsbeteckningen till exempel på Medborgarens Kartplats. Fastighetsbeteckningarna uppdateras på webbplatsen med en månads mellanrum.
  3. Skogsbruksplanen är till stor hjälp. Om det finns en skogsbruksplan för din fastighet, ta då med planen. I planen framkommer skogsvårdsbehoven och möjligheterna till framtida avverkningar. Om du har med skogsbruksplanen kan vi använda samma nummer på beståndsfigurerna i skogsvårdsavtalet och virkesanbudet. Detta gör det lättare att uppdatera avverkningar och skogsvårdsarbeten i skogsbruksplanen.
  4. Om du åker ut till din skog innan mötet, ta då foton och videor. En bild berättar ofta mer än tusen ord.

Våra skogskundansvariga betjänar på cirka 120 kontor runt om i Finland. Ett av dem ligger mitt i Helsingfors centrum på adressen Alvar Aaltos gata 1. Där hjälper vi skogsägare i huvudstadsregionen och ger dem råd i ärenden som berör virkeshandel och skogsskötsel.

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer