UPM Handköp

Ibland har skogsägaren små partier gagnvirke till salu. Med UPM Handköp får du inkomster från sporadiska gagnvirkespartier.

UPM Handköp - inkomster även från små partier 

UPM Handköp innebär att virkessäljaren erbjuder ett avverkat gagnvirkesparti till försäljning.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du kan sälja alla virkesslag i samma affär

Det är lätt att sälja gagnvirke från olika virkesslag i samma affär. Av alla skogsägare som gjort en handköpsaffär med oss rekommenderar 75 % samarbete med UPM Skog enligt kundenkäten 1–5/2017.

Du får inkomster från sporadiska gagnvirkespartier

Handköp lämpar sig för färdiga gagnvirkespartier som inte var planerade för avverkning, såsom vindfällor och virke som fällts i samband med byggnation.

Vad ingår i UPM Handköp?

  • Handköpsavtalet och avtalsvillkor

  • Virkets mått- och kvalitetskrav samt leveransvillkor

  • Varselväst

  • Specificering och sammanfattning av skogsvolymen med mätbesked

  • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänster

  • Skogsinkomstanmälan av virkesförsäljning

  • Virkessäljarens årsanmälan för beskattning

  • Kundenkät

När det finns möjlighet att planera avverkningen i förväg rekommenderar vi UPM Leveransaffär, där virkesåtgången kan säkerställas innan avverkningen genomförs. Observera att UPM Handköp medför en avsättningsrisk. Det erbjudna virkespartiet kan inte tas emot om virkesslaget saknar efterfrågan vid tidpunkten då det erbjuds.

Tidpunkt

Året runt med beaktande av virkesbehoven. 

Pris

Köpeanbud

Prissättningen för virke grundas på partiets egenskaper.

Be om en offert på handköp
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Utmaningarnas år
Blogg | 1 min

Utmaningarnas år

Läs mer