När?

Året runt med beaktande av virkesbehoven.

Varför?

Ibland har skogsägaren små partier gagnvirke till salu. Med UPM Handköp får du inkomster från sporadiska gagnvirkespartier.

Pris

Köpeanbud

Prissättningen för virke grundas på partiets egenskaper. 

Be om en offert på handköp

 

UPM Handköp - inkomster även från små partier

UPM Handköp innebär att virkessäljaren erbjuder ett avverkat gagnvirkesparti till försäljning.

Du kan sälja alla virkesslag i samma affär
Det är lätt att sälja gagnvirke från olika virkesslag i samma affär. Av alla skogsägare som gjort en handköpsaffär med oss rekommenderar 75 % samarbete med UPM Skog enligt kundenkäten 1–5/2017.

Du får inkomster från sporadiska gagnvirkespartier
Handköp lämpar sig för färdiga gagnvirkespartier som inte var planerade för avverkning, såsom vindfällor och virke som fällts i samband med byggnation.

 

 
 

Vad ingår i UPM Handköp?

 
  • Handköpsavtalet och avtalsvillkor
  • Virkets mått- och kvalitetskrav samt leveransvillkor
  • Varselväst
  • Specificering och sammanfattning av skogsvolymen med mätbesked
  • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänster
  • Skogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
  • Virkessäljarens årsanmälan för beskattning
  • Kundenkät
 

När det finns möjlighet att planera avverkningen i förväg rekommenderar vi UPM Leveransaffär, där virkesåtgången kan säkerställas innan avverkningen genomförs. Observera att UPM Handköp medför en avsättningsrisk. Det erbjudna virkespartiet kan inte tas emot om virkesslaget saknar efterfrågan vid tidpunkten då det erbjuds.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Leveransaffär
Kollektion

UPM Leveransaffär

Läs mer
UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer