Puukauppa kannattaa

Milloin on oikea aika tehdä puukauppaa? Millä eri tavoin voin tehdä kannattavaa puukauppaa? Mistä syntyy laadukas puunkorjuu? Mihin kaikkeen puuta tarvitaan? Kokosimme yhdelle sivulle kaiken, mitä haluat tietää puukaupasta.

Milloin puukauppa kannattaa tehdä?

Puun kantohintoja merkittävämpi vaikutus puun tuottoon on metsänhoidolla. Vastuullinen puukauppa syntyy metsäsi kannalta oikein ajoitetuista hakkuista, ja silloin puun tuotto on myös pitkässä juoksussa paras mahdollinen.

Saat metsästäsi parhaan tuoton, kun teet puukaupan metsäsi hyvinvoinnin kannalta oikea-aikaisesti. Kun pidät metsäsi kasvukykyisenä tekemällä puukauppaa puuston kasvun kannalta oikeaan aikaan, varmistat parhaat puukauppatulot myös tulevaisuudessa.

Oman metsän puiden kasvutila ja -kyky kannattaa tarkistaa heti kasvukauden jälkeen loppukesästä. Ennen harvennuksia ja päätehakkuuta, on hyvä tehdä ennakkoraivaus.

1. Ennakkoraivaus

Myytävän puun hintaan vaikuttaa myös ennakkoraivaus, joka kannattaa tehdä ennen suunniteltua hakkuuta. Ennakkoraivauksella metsän voikin kunnostaa parhaaseen puunmyyntikuntoon.

Hakkuiden ennakkoraivaus tehdään lumettomana aikana metsurityönä raivaussahalla. Tällöin kaadettu alikasvos ehtii painua maahan talven aikana ja työn jälki on siistimpi hakkuunkin jälkeen. Erityisesti tiheä havupuualikasvos tai pitkäksi kasvanut alikasvos kannattaa raivata hyvissä ajoin etukäteen.

Ennakkoraivaus helpottaa myös kuljettajan työtä, sillä hakkuukoneen koura on helpompi viedä puun tyvelle, kun alikasvos raivataan runkojen ympäriltä vähintään metrin säteeltä. Kasvatuskelpoinen taimiaines ja luontokohteet jätetään raivaamatta.

Katso miten metsän raivaus tehdään! (2:41 min)

2. Harvennushakkuut

Metsän elinkaaren aikana harvennushakkuita tehdään tavallisesti kaksi kertaa. Ensiharvennus tehdään 30—40-vuotiaalle puustolle ja toinen harvennus 50—60-vuotiaalle puustolle. Myöhemmästä harvennuksesta metsänomistaja saa jo hyvän tilin, eli harvennukset ovat sekä tarpeellisia metsänhoitotöitä että tilipäiviä metsänomistajalle.

3. Uudistushakkuu eli päätehakkuu

Kun metsä on uudistuskypsä, tehdään päätehakkuu eli uudistushakkuu. Uudistuskypsä metsä on yleensä 60—100 vuotta vanha ja runkojen keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta mitattuna on vähintään 24–30 cm. Tarkempi määrittely uudistuskypsälle metsälle saadaan kasvupaikan ja puulajin perusteella. Päätehakkuun ajankohtaan vaikuttaa myös metsänomistajan tavoitteet, eikä yksiselitteistä vastausta ajankohtaan ole. Päätehakkuun ajoitus vaikuttaa kuitenkin merkittävästi siihen, mitä metsä tuottaa.  

Puukaupoilla varmistat metsäsi kasvu- ja tuottokyvyn. Jos sinulla on kysyttävää puukaupasta, nopeimmin saat vastauksia alueesi metsäasiakasvastaavalta. Jos kuitenkin haluat lukea lisää puukaupasta ja sen parhaasta ajankohdasta, lue puumarkkinapäällikkömme blogikirjoituksia puukaupasta.  

Katso webinaari puukaupan ajoituksesta (39:58 min)

 

Metsäsertifiointi on osa vastuullista puukauppaa: puun ostossa sertifioitu puu etusijalla

Molemmat kansainvälisesti tunnetut metsäsertifiointijärjestelmät FSC® (FSC-C109750) ja PEFC (PEFC/02-21-17) on luotu edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää metsätaloutta. Ostaessamme puuta asetamme aina sertifioidun puun etusijalle. Jos olet kiinnostunut sertifiointipalveluistamme, keskustele asiasta paikallisen metsäasiakasvastaavasi kanssa.

Katso video FSC-sertifioidun kohteen hakkuun suunnittelusta, leimikon rajauksesta ja toteutuksesta! (2:46 min)

Paljonko puusta maksetaan?

Puukauppaa pohtiessa monelle tulee ensimmäisenä mieleen, paljonko puusta maksetaan. Vaikka puun hinta ei ole välttämättä tärkein kriteeri puukauppoja suunnitellessa, voit saada puun hinnoista ja alueellisesta hintakehityksestä tukea tai osviittaa puukaupoillesi. 

Mutta mistä tekijöistä sitten syntyy kannattava puukauppa? Leimikon hinnan määräytymiseen vaikuttavat eniten odotettavissa olevat korjuukustannukset eli hakkuutapa, leimikon koko ja sen operatiivinen käytettävyys sekä puun laatu. Isot uudistushakkuuleimikot, joissa kasvaa hyvälaatuista järeää puuta, ja jotka mahdollistavat ympärivuotisen korjuun ja kuljetuksen, ovat arvokkaimpia kohteita.

 

Kumppaniasiakkaillemme tarjoamme myös hinnantarkistusedun puukaupan parhaan hinnan varmistamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että jos puun hinta nousee, kumppaniasiakkaallamme on oikeus takuuhintaan, eli hän saa sopimushinnan päälle hyvitystä alkuperäisen hinnan ja korkeamman hinnan erotuksen verran. Hinnantarkistusetu on voimassa, kun kumppaniasiakas tekee puukaupat joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Katso webinaari puumarkkinoista ja kotimaisen puun kysynnästä (47:26 min)

Miten puukauppa tehdään?

Puukaupan tekeminen on sinulle helppoa ja onnistuu kanssamme ympäri vuoden ja halutessasi myös täysin sähköisesti. Puukauppaan valmistautumiseen riittää, että selvität metsätilasi kiinteistörekisteritunnuksen. Sen saat selville helposti Maanmittauslaitoksen Kiinteistötunnuksen selvittäminen -verkkosivulla, jossa voit selvittää kiinteistötunnuksesi kartan avulla.

1. Perinteinen puukauppa

 • Puukauppa alkaa yhteydenotolla metsäasiakasvastaavaan

Varsinainen puukauppa lähtee yhteydenotosta paikalliseen metsäasiakasvastaavaan. Kerro rohkeasti metsääsi kohdistuvista toiveistasi ja tavoitteistasi paikalliselle metsäasiakasvastaavalle.

 • Metsäasiakasvastaavan metsäkäynti on sinulle maksuton

Metsäasiakasvastaava tutustuu metsäsi puustoon ja tekee metsäkäynnin. Olet tervetullut mukaan metsäkäynnille, mutta metsäasiakasvastaava voi hoitaa käynnin myös omatoimisesti. Puuston arvio ja metsäkäynti eivät maksa sinulle mitään, joten voit huoletta jättää tarjouspyynnön.

 • Metsäammattilainen laatii toimenpide-ehdotukset ja laskelmat puukauppatuloista

Sinulla voi olla valmis ehdotus hakkuuvuorossa olevista metsikkökuvioista, mutta se ei ole välttämätöntä, sillä metsäasiakasvastaava laatii kanssasi toimenpide-ehdotukset ja laskelman puukauppatuloista.

 • Metsänhakkuusopimuksen allekirjoittaminen ja metsänhoitotöistä sopiminen

Metsänhakkuusopimus laaditaan kanssasi, kun olet hyväksynyt ehdotukset. Puukaupan yhteydessä kannattaa sopia myös tarvittavista metsänhoitotöistä, kuten metsänuudistamisesta.

Katso videolta puukaupan vaiheet! (2:48 min)

 

2. Sähköinen puukauppa

 • Rekisteröidy eli luo tunnus UPM Metsä -verkkopalveluun

Ennen kuin voit tehdä puukaupat verkossa, on sinun rekisteröidyttävä UPM Metsä -verkkopalveluun. Uusien tunnusten luomista varten tarvitset sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja verkkopankkitunnukset. Luo tunnus!

 • Valitse toteutettavat hakkuut ja tee tarjouspyyntö

Kun sinulla on tunnukset UPM Metsä -verkkopalveluun, näet verkkopalvelun Myy ja hoida -osiosta sinulle esitetyt hakkuuehdotukset, jotka pohjautuvat metsävaratietoon tai sinulle laadittuun metsäsuunnitelmaan, ja voit helposti lähettää tarjouspyynnön valitsemastasi hakkuusta.

 • Metsäasiakasvastaava tekee tarvittaessa maksuttoman metsäkäynnin ja tekee tarjouksen

Kuten perinteisessä puukaupassa, myös sähköisessä puukaupassa metsäasiakasvastaavan mahdollinen metsäkäynti on sinulle maksuton. Saat metsäasiakasvastaavalta tarjouksen viikon sisällä tarjouspyynnön lähettämisestä. Voit hyväksyä tai hylätä tarjouksen verkkopalvelussa.

 • Sähköinen allekirjoitus, sopimusten seuranta ja tarjouspyynnöt metsänhoitotöistä

Jos hyväksyt metsäasiakasvastaavan lähettämän tarjouksen, saat sähköpostiisi linkin sähköistä metsänhakkuusopimuksen allekirjoittamista varten. Verkkopalvelun Sopimukset-osiossa voit seurata ja tarkastella puukauppasopimuksiasi, mittauksia, maksuja ja kumppaniasiakkaanamme myös sinulle kertyneitä puukauppabonuksia. UPM Metsä -verkkopalvelussa voit tehdä myös tarjouspyyntöjä ajankohtaista metsänhoitotöistä.  

Katso Näin teet puukaupan vaivattomasti verkossa -webinaari! (40:30 min)

 

Minkälaisia vaihtoehtoja puukauppaan on?

Puukaupan voi tehdä monella eri tapaa, olipa valitsemasi hakkuutapa mikä tahansa. Me tarjoamme asiantuntemustamme ja vaihtoehtoja, joiden pohjalta voit tehdä sinun tavoitteisiisi parhaiten sopivia valintoja.     

 1. Pystykauppa on yleisin ja metsänomistajan näkökulmasta vaivattomin tapa tehdä puukauppaa. Pystykaupassa puunostajalle luovutetaan oikeus kaataa ja korjata sovitut puut sopimuksessa sovitulta alueelta. Puunostaja huolehtii myös puunkorjuusta ja puun kuljettamisesta.
 2. Hankintakauppa on puukaupan muoto, jossa puun myyjä eli metsänomistaja vastaa itse puunkorjuusta ja sen kuljettamisesta sovittuun paikkaan.
 3. Käteiskauppa on puukaupan muoto, jossa hankintakaupan tavoin metsänomistaja vastaa puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puun kuljetuksesta varastopaikalle. Mutta toisin kuin hankintakaupassa, käteiskaupassa puuerän toimitusehdoista ei ole sovittu puunostajan kanssa etukäteen, joten se sisältää aina menekkiriskin.
 

Voinko tehdä puukauppaa korkean suojeluarvon (HCV) alueilla?

Voit tehdä puukauppaa korkean suojeluarvon alueilla. Sinun ei tarvitse itse huolehtia, miten kyseiset alueet turvataan – me huolehdimme puolestasi lain ja sertifiointijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä puukaupan yhteydessä.

Mitä on hyvä tietää puunkorjuusta?

Laadukas puunkorjuu vaikuttaa metsän tulevaan puuntuottokykyyn ja hyvinvointiin. Hyvä korjuujälki turvaa myös metsäluonnon monimuotoisuutta, ja on myös puuta jalostavalle tehtaalle tärkeää, sillä puunkorjuu vaikuttaa kaikkeen jatkojalostukseen ja esimerkiksi sellun laatuun.

Laadukas puunkorjuumme perustuu hyviin ohjeisiin ja suunnitteluun, vankkaan osaamiseen sekä korkeatasoiseen toteutukseen. Myös metsätien kunnolla on vaikutusta puunkorjuuseen ja puusta saatavaan hintaan. Hyväkuntoinen metsätie helpottaa huomattavasti puunkorjuuta ja kuljetusta.

Katso video puunkorjuusta! (2:21 min)

Muista turvallisuus hakkuutyömaalla

Kun vierailet hakkuutyömaalla, muistathan ilmoittaa koneenkuljettajalle tai metsurille tulostasi ja pukeutua huomioliiviin. On myös tärkeää pysyä riittävän kaukana, vähintään 90 metrin päässä korjuukoneesta. Hakkuutyömaalla voi nimittäin syntyä ketjuluoti, jolloin puun sahauksen yhteydessä korjuukoneen teräketju katkeaa ja ketjun osat lentävät ympäristöön suurella voimalla. Pahimmassa tapauksessa ketjuluoti voi olla hengenvaarallinen.

Me haluamme pitää huolta asiakkaidemme turvallisuudesta ja lähetämmekin jokaiselle kanssamme puukaupan tehneelle huomioliivin.

Katso videolta, kuinka huomioliivi tekee sinusta näkyvän! (0:31 min)

 

Miten hakkuukoneen mittaustarkkuutta valvotaan?

Metsänomistajan ei tarvitse olla huolissaan hakkuulla tehtävästä puun mittauksesta. Toimintaa valvotaan tarkasti ja koneiden pitää olla aina kunnossa. Hakkuukoneen mittaustarkkuutta valvoo sekä koneen kuljettaja että ulkopuolinen taho.

Saat halutessasi tarkasteltavaksesi myös leimikon tukkitaulukon. Tukkitaulukko yhdistää katkontaerittelyn tiedot ja kertoo katkottujen kuitu- ja tukkipölkkyjen mitat.

Miten oikea katkonta eli apteeraus tuntuu metsänomistajan tilipussissa?

Puiden oikein tehty katkonta eri puutavaralajeihin on edellytys sille, että puu pystytään jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Mitta- ja laatuvaatimusten mukaan puun runko jaetaan eri puutavaralajeiksi. Oikea katkonta eli apteeraus on monen tekijän summa.

Puukauppatarjouksia vertaillessa on hyvä kiinnittää huomiota puunostajan mitta- ja laatuvaatimuksiin. Runkojen katkonta tehdään aina puukaupassa sovittujen mitta- ja laatuvaatimusten raameissa. Näin ollen esimerkiksi sahateollisuuden suhdanteiden vaihtelu ei voi heilauttaa puukauppasi arvoa korjuuvaiheessa, sillä puutavaralajin yksikköhinnat on lyöty lukkoon jo puukaupantekohetkellä.

Kun puukaupat on tehty, milloin puunkorjuu alkaa metsässä?

Korjuun ajoitukseen vaikuttavat muun muassa tehtaiden puuntarve sekä kohteen ominaisuudet ja sääolosuhteet. Kesäleimikon korjuu onnistuu sulan maan aikana, talvileimikko vaatii jäätyneen maan ja lunta, kun taas kelirikkoleimikolle voidaan mennä kaikissa olosuhteissa.

Myös turvemaiden puunkorjuu on lisääntymässä, ja osa talvileimikoiksi suunnitteluista kohteista voidaan hoitaa pehmeään maastoon varustellulla kalustolla myös sulan maan aikana. Turve- ja suomaiden kesäkorjuu onnistuu hyvän suunnittelun, sopivan kaluston ja osaavan metsäkoneenkuljettajan yhdistelmällä. Kesäkorjuuta kannattaa hyödyntää, sillä kesäkohteissa puu on arvokkaampaa.

Koska saan rahat puukaupasta?

Loppumittaus tehdään puunkorjuun päättyessä, ja puukaupparahat saat tilillesi kuukauden kuluttua puunkorjuusta ja loppumittauksesta. Puunkorjuu toteutetaan tavanomaisesti kahden vuoden sisällä metsänhakkuusopimuksen allekirjoittamisesta. Puukaupan mahdollinen ennakkomaksu sovitaan sopimuksen teon yhteydessä.

Jos sinulla on tarve saada puukaupparahat tilillesi nopeasti, voit hyödyntää UPM Puukaupan rahoituspalvelua, jolloin saat valtaosan puunmyyntitulosta tilillesi viidessä pankkipäivässä.

Miksi puukauppa kannattaa?

Meillä on puulle jatkuvasti kysyntää, sillä hankimme vuosittain noin 18 miljoonaa kuutiometriä puuta tehtaidemme käyttöön. Suomalaiset tehtaamme hyödyntävät puutavaralajeja monipuolisesti ja valmistavat vaneria, sahatavaraa, paperia, sellua ja bioenergiaa.

Vastuullinen puukauppa näkyy myös puun kuljetuksessa: käytämme rautatie- ja ajoneuvokuljetusten rinnalla ainoana yhtiönä Suomessa ympäristöystävällistä uittoa puun kuljetukseen tehtaille.

Tehtaan lähistöltä hankittu tuore, hyvälaatuinen puu on ihanteellista raaka-ainetta tehtaillemme. Voit kysyä puun kysynnästä tarkemmin paikalliselta metsäasiakasvastaavaltasi, joka osaa kertoa alueellisista ostotarpeista parhaiten.

Vastuullinen puukauppa kannattaa myös tulevaisuudessa, sillä metsien kestävällä käytöllä voidaan torjua ilmastonmuutosta korvaamalla fossiilisia tuotteita puupohjaisilla, kierrätettävillä ja uusiutuvilla tuotteilla. Puu mahdollistaa muovin korvaamisen muun muassa elintarvikepakkauksissa.

Ja on hyvä muistaa, että suurin osa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta, kuten aluejohtaja Matti Toivakainen kirjoittaa blogissaan. Tarvitsemme kaikkia puutavaralajeja matkallamme kohti fossiileista riippumatonta tulevaisuutta.