När?

För lönsamt skogsägande året runt

Varför?

UPM Skogsbruksplan är skogsägarens handbok för lönsam skötsel av din fastighet. Den visar hur din skog ser ut just nu och vilken typ av skötsel och avverkningar som behövs under de kommande åren för nå dina mål.

Pris?

Begär även en offert på uppdatering av din UPM Skogsbruksplan.

Begär offert på skogsbruksplan

 

UPM Skogsbruksplan – från målsättning till åtgärder

UPM Skogsbruksplanen beskriver din skogs trädbestånd och ståndorter, skogsskötsel, rekommenderad avverkning samt ger en prognos om trädbeståndets utveckling.
 

Du får riktlinjer för lönsamt skogsbruk
Ett lönsamt skogsbruk bygger i första hand på intäkter från avverkning. Skogsbruksplanen ger dig beslutsunderlag för att få inkomster på kapitalet som är bundet i det förnyelsemogna trädbeståndet.

Du styr tillväxten mot värdefullt säljbart virke
UPM Skogsbruksplan hjälper dig att avgöra tidpunkten för skogsvårdsarbete och gallringsavverkning, vilket säkrar beståndets produktionsskick och värdetillväxt och en kostnadseffektiv användning av skogens förnyelseinvestering.

Du tar hänsyn till mångsidig användning av skogarna
Åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen baseras på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart nyttjande av skogen. Uppgörandet av skogsbruksplanen omfattar markering i densamma av särskilt viktiga livsmiljöer som observeras eller är kända i samband med planeringen.

Enkel skötsel av dina skogsärenden
Nödvändiga arbeten kan avtalas enkelt och snabbt med hjälp av skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen hjälper dig att nå dina skogsekonomiska mål. Med UPM:s virtuella skogsbruksplan kan du se information om skogstillgångar, nödvändiga vårdåtgärder och rekommenderad avverkning i numerisk form och på en karta.

 

 

Vad ingår i UPM Skogsbruksplan?

 
 • Överenskommelse om beställning av skogsbruksplan
 • Terränginventering
 • Bevarande av värdefulla levnadsmiljöer
 • Information om trädbeståndet och jordmånen i figurer
 • Förslag på avverkning och skogsvårdsarbeten under en tioårsperiod i enlighet med skogsägarens mål
 • Figurkarta
 • Temakarta
 • Planenlig utvecklingsprognos för trädbeståndet under en tioårsperiod
 • Jämförande utvecklingsprognos och avverkningsförslag enligt största möjliga avverkningsmängd
 • Elektronisk skogsbruksplan
 • Kundenkät
 • Uppdatering av avverknings- och skogsskötseltjänster som genomförs av UPM i den elektroniska skogsbruksplanen
 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 
 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsvärdering
Kollektion

UPM Skogsvärdering

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer