När?

Röjning av undervegetationen som stör arbetet innan skogsavverkning, gödsling eller utdikning.

Förhandsröjning utförs alltid, förutom perioder med djup snö.

Varför?

UPM Förhandsröjning ökar virkeshandelsvärdet på ditt bestånd eftersom undervegetationen inte stör arbetet. Trädbeståndet som står på tillväxt skyddas då från onödiga skador och trädens kvalitet kan enkelt konstateras.

Pris

från 260 €/ha

+ moms 24 %

Begär offert

 

UPM Förhandsröjning – värdeökning genom förhandsarbete

Gallringsbestånd bör förhandsröjas redan några år innan gallringsavverkningen så att den avverkade undervegetationen hinner återställas, eller senast i samband med avverkningen.

Förhandsröjning ökar virkeshandelsvärdet på ditt bestånd
Beståndets volym och kvalitet kan värderas mer tillförlitligt.

Minskad risk för avverkningsskador
UPM Förhandsröjning förbättrar sikt och synlighet och underlättar arbetet i beståndet. Träd på tillväxt slipper avverkningsskador när arbetsområdet har tillräcklig synlighet.

Försäkra att avverkningen lämnar kvar de bästa träden för tillväxt
Med förhandsröjning ser du till att avverkningen lämnar kvar de bästa träden i ditt bestånd för tillväxt. Förhandsröjning minskar konkurrensen om näring och vatten så att de odlade träden får tillgång till fler tillväxtfaktorer.

Mer trivsam rekreation i skogen
Förhandsröjning som utförs av UPM:s yrkesexpert avlägsnar endast den undervegetation som stör efterföljande arbetsskeden. Vid UPM Förhandsörjning tar yrkesexperten hänsyn till avverkningsmetoden, skogens mångfald och viltbeståndets välbefinnande.

 

 
 

Vad ingår i UPM Förhandsröjning?

 
  • Avtal om förhandsröjning
  • Ansökan om Metka-stöd på skogsägarens vägnar om projektet eller objektet omfattas av stödet
  • Planering och genomförande av förhandsröjningen
  • Meddelande när arbetet inleds och avslutas
 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Titta på videon

 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer