UPM Förhandsröjning

UPM Förhandsröjning ökar virkeshandelsvärdet på ditt bestånd eftersom undervegetationen inte stör arbetet. Trädbeståndet som står på tillväxt skyddas då från onödiga skador och trädens kvalitet kan enkelt konstateras.

UPM Förhandsröjning – värdeökning genom förhandsarbete

Gallringsbestånd bör förhandsröjas redan några år innan gallringsavverkningen så att den avverkade undervegetationen hinner återställas, eller senast i samband med avverkningen.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Förhandsröjning ökar virkeshandelsvärdet på ditt bestånd

Beståndets volym och kvalitet kan värderas mer tillförlitligt.

Minskad risk för avverkningsskador

UPM Förhandsröjning förbättrar sikt och synlighet och underlättar arbetet i beståndet. Träd på tillväxt slipper avverkningsskador när arbetsområdet har tillräcklig synlighet.

Försäkra att avverkningen lämnar kvar de bästa träden för tillväxt

Med förhandsröjning ser du till att avverkningen lämnar kvar de bästa träden i ditt bestånd för tillväxt. Förhandsröjning minskar konkurrensen om näring och vatten så att de odlade träden får tillgång till fler tillväxtfaktorer.

Mer trivsam rekreation i skogen

Förhandsröjning som utförs av UPM:s yrkesexpert avlägsnar endast den undervegetation som stör efterföljande arbetsskeden. Vid UPM Förhandsörjning tar yrkesexperten hänsyn till avverkningsmetoden, skogens mångfald och viltbeståndets välbefinnande.

Vad ingår i UPM Förhandsröjning?

  •  Avtal om förhandsröjning

  •  Ansökan om Kemera-stöd på skogsägarens vägnar om projektet eller objektet omfattas av stödet

  •  Planering och genomförande av förhandsröjningen

  •  Meddelande när arbetet inleds

  •  Kundenkät

Förhandsröjning utförs alltid, förutom perioder med djup snö

Tidpunkt

Röjning av undervegetationen som stör arbetet innan skogsavverkning, gödsling eller utdikning

 

Pris

från 260 €/ha

+ moms 24 %

Begär offert
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer