Vaikuttaako metsän korkea suojeluarvo (HCV) puukauppaan? Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä tiedän, onko metsässäni korkean suojeluarvon alueita? Voinko tehdä puukauppaa? Lue, mitä metsänomistajan on hyvä tietää FSC®-kontrolloidun puun hankinnasta ja korkean suojeluarvon (HCV) alueista.

Miksi nyt puhutaan FSC®:stä ja korkean suojeluarvon metsäkohteista?

Loppukeväällä on tullut käyttöön puunostajien avuksi kaikki Suomen metsät käsittävä kartta-aineisto, jossa näkyvät mahdolliset korkean suojeluarvon alueet. Syynä tällaisen aineiston tekemiseen on FSC-kontrolloidun puun kansallinen riskinarviointi. Aiemmin jokainen puunostajayritys on vastannut riskien arvioimisesta itse.

Mitä metsiä kartta-aineisto koskee?

Korkean suojeluarvon metsiä voi sijaita kaikissa metsissä, joita ei ole FSC-sertifioitu (FSC®- C109750).

Onko Suomeen tullut uusia suojelualueita?

Suomeen ei ole tullut uusia suojelualueita tai muuten metsätalouden ulkopuolelle jätettäviä alueita kansallisen riskinarvioinnin takia. FSC-kontrolloitua puuta on hankittu samoin kriteerein Suomessa jo yli 20 vuotta.

Mitä tarkoittaa FSC-kontrolloitu puu?

FSC-kontrolloitua puuta hankitaan metsistä, jotka eivät ole FSC-sertifioituja. Kontrolloidulle puulle ei aseteta yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin sertifioidulle puulle, mutta sen on oltava peräisin hyväksyttävistä lähteistä. Puu ei saa esimerkiksi olla laittomasti hankittua, uhata kansalaisoikeuksia tai vaarantaa metsien korkeita suojeluarvoja.

Kontrolloitua puuta tarvitaan siksi, koska aina saatavilla ei ole riittävästi FSC-sertifioitua puuta. Kontrolloitua puuta voidaan käyttää FSC-tuotteisiin, joiden kysyntä kasvaa koko ajan. Kuluttajat ja valmistajat eri puolilla maailmaa haluavat tukea kestävää metsien käyttöä.

Mitä tarkoittaa korkean suojeluarvon metsäalueet (HCV)?

Korkean suojeluarvon alueet eli HCV-alueet (HCV=high conservation value) ovat poikkeuksellisen laajoja ja yhtenäisiä alueita, jotka voivat koostua useista erilaista luontotyypeistä. Korkean suojeluarvon luontotyyppejä ovat esimerkiksi laajat ja yhtenäiset luonnontilaiset suot, luontoarvoiltaan erottuvat lehdot tai runsaslahopuustoiset metsät.

Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry ovat teettäneet kartoituksen potentiaalisista Suomen korkean suojeluarvon alueista puunostajien käyttöön. Kartoituksen tavoitteena on ollut löytää potentiaaliset korkean suojeluarvojen alueet mahdollisimman tehokkaasti.

Kartta-aineisto perustuu avoimen paikkatiedon pohjalta tuotettuun analyysiin, jonka lopputulos on varovainen ennuste. Siinä merkityt kohteet eivät siis välttämättä ole todellisia korkean suojeluarvon kohteita, vaan ne tulee erikseen tarkistaa maastossa. Kartta-aineisto on työkalu, jonka mukaan maastokäyntejä kohdennetaan tarjousta ja kauppoja tehdessä. Ilman kartta-aineistoa koko Suomi olisi potentiaalista korkean suojeluarvon aluetta.  Myös korkean suojeluarvon alueilla voidaan harjoittaa metsätaloutta ja tehdä puukauppaa.

Mistä tiedän, onko minun metsässäni korkean suojeluarvon alueita?

Voit saada selville metsäsi potentiaaliset korkean suojeluarvon alueet ottamalla yhteyttä omaan metsäasiakasvastaavaasi. Kumppaniasiakkaamme voivat tulevaisuudessa nähdä aineiston myös verkkopalvelussamme.

Voiko korkean suojeluarvon alueella tehdä puukauppaa?

Voi. Korkean suojeluarvon alueilla voidaan jatkossakin harjoittaa metsätaloutta. Hakkuut toteutetaan niin, että ne turvaavat metsien korkeat suojeluarvot esimerkiksi peitteellisyyttä ylläpitävillä hakkuumenetelmillä tai jättämällä metsässä oleva lahopuu paikoilleen.

Mitä minun tulee tehdä, jos metsässäni on korkean suojeluarvon alueita?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. UPM huolehtii puukauppakumppaniensa puolesta lain ja sertifiointijärjestelmien vaatimusten huomioon ottamisesta. Puukaupan yhteydessä huolehdimme kohteiden kartoituksesta ja kaikkien vaatimusten täyttymisestä. Mikäli uuden riskinarvioinnin mukaisia kohteita on puukauppaan kuuluvalla alueella, sovimme yhdessä kanssasi, miten hakkuut kyseisillä alueilla toteutetaan.

Mitä hyötyä on korkean suojeluarvon alueiden huomioimisesta?

Talousmetsissä sijaitsevat laajat ja yhtenäiset korkean suojeluarvon kohteet ovat suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä, joten kohteiden huomioon ottaminen metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä edistää metsäluontomme tilaa.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä omaan metsäasiakasvastaavaasi ja selvitä metsäsi tilanne. Huolehdimme metsäsi hyvinvoinnista ja tuotosta. Sovimme yhdessä kanssasi sopivista metsänkäsittelytavoista ja varmistamme FSC-kontrolloidun puun kriteerien täyttymisen.

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt
Artikkeli | 6 min

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt

Lue lisää
Uudistushakkuu ja FSC®
Artikkeli

Uudistushakkuu ja FSC®

Lue lisää
Kestävyys on kilpailuetu
Blogi | 2 min

Kestävyys on kilpailuetu

Lue lisää