Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?

 

Harventaminen – tuloja taskuun ja metsä parempaan kuntoon

Järeät ja laadukkaat tukkipuut ovat myydessä arvokkaampia kuin riukuuntuneet ja kapearunkoiset puut. Jos puut jätetään kasvamaan oman onnensa nojassa, ne kasvavat ylitiheänä puustona, jolloin kasvu kärsii. Jotta metsäsi pysyy arvokkaana ja puiden järeyskasvu hyvänä, sitä on syytä aika ajoin harventaa ja keskittää kasvuvoima parhaisiin puihin.

Harventaminen on hakkuu, jossa metsästä poistetaan osa puustosta. Metsän parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa, ravinteita ja valoa, kun huonokuntoisia ja liian tiheässä kasvavia puita poistetaan.

Metsänhoito palkitseekin aina metsänomistajan. Hyvälaatuinen ja terve metsä on tuottava myös taloudellisesti. Oikea-aikaiset puuston harvennukset saavat puut kasvamaan paksurunkoisiksi ja tuovat puukaupan yhteydessä metsänomistajalle suurempia tuloja. Samalla metsän kunto paranee.

Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi

Milloin metsän harventaminen kannattaa tehdä?

Sopivalla hetkellä tehdyt harvennukset ovat kannattavia, ja työn ajoituksella on merkitystä. Harvennusta ei kannata tehdä liian aikaisin, kun puiden voi vielä antaa kasvaa eivätkä kasvatettavat puut häiriinny varjostuksesta tai ravinteiden puutteesta. Toisaalta liian kauan odotettaessa metsän puusto voi olla turhan tiheää, jolloin puiden arvokasvu hidastuu. Harvennus kannattaa siis tehdä, kun puusto on tiheää ja puille on tehtävä lisää kasvutilaa ja valoa.

– Metsää kannattaa harventaa mieluummin hieman etuajassa kuin myöhässä. Ensiharvennus on ensisijaisesti metsänhoitoa, koska hyvinkin hoidetussa metsässä se tuottaa vain noin viisi prosenttia koko kiertoajan tuloista, painottaa UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola

Harvennushakkuita tehdään tavallisesti kaksi kertaa metsän elinkaaren aikana. Ensiharvennuksen aika on puuston ollessa noin 25-vuotiasta ja toinen harvennus tehdään 50–60-vuotiaalle puustolle. Etenkin myöhempi harventaminen tuottaa metsänomistajalle jo hyvän puukauppatilin.

Harvennus on siis sekä metsänhoitotyö että metsänomistajan tilipäivä. Harventamisesta kannattaa aina pyytää arvio metsäasiakasvastaavaltamme. Saat silloin tietää, milloin on sopiva hetki harvennukselle, paljonko metsää pitäisi harventaa sekä millaisia tuloja ja menoja hoitotyöstä on odotettavissa.

Metsäasiantuntija arvioi harvennuksen tarpeen

Kun haluat tehdä metsässäsi harvennushakkuun, ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaan. Harventamisen suunnitteluvaiheessa metsäammattilainen tekee kanssasi tai omatoimisesti metsäkäynnin, jonka tarkoituksena on arvioida harvennuksen ja muiden hoitotöiden tarve. Metsäammattilainen myös auttaa sinua arvioimaan tilannetta, mikäli olet epävarma, tarvitseeko metsäsi harvennusta. Saat metsäammattilaisiltamme tukea päätöksentekoon ja metsänhoitotöiden suunnitteluun.

 

Lue lisää UPM Puukaupasta

Tee puukauppa
Kokoelma

Tee puukauppa

Lue lisää
Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 8 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta
Artikkeli | 1 min

Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta

Lue lisää