UPMMetsä

Metsän harvennus - milloin se kannattaa tehdä?

 

Harventaminen - tuloja taskuun ja metsä parempaan kuntoon

Järeät ja laadukkaat tukkipuut ovat myydessä arvokkaampia kuin riukuuntuneet ja kapearunkoiset puut. Jos puut jätetään kasvamaan oman onnensa nojassa, ne kasvavat ylitiheänä puustona, jolloin kasvu kärsii. Jotta metsäsi pysyy arvokkaana ja puiden järeyskasvu hyvänä, sitä on syytä aika ajoin harventaa ja keskittää kasvuvoima parhaisiin puihin.

Harventaminen on hakkuu, jossa metsästä poistetaan osa puustosta. Metsän parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa, ravinteita ja valoa, kun huonokuntoisia ja liian tiheässä kasvavia puita poistetaan.

Metsänhoito palkitseekin aina metsänomistajan. Hyvälaatuinen ja terve metsä on tuottava myös taloudellisesti. Oikea-aikaiset puuston harvennukset saavat puut kasvamaan paksurunkoisiksi ja tuovat puukaupan yhteydessä metsänomistajalle suurempia tuloja. Samalla metsän kunto paranee.

Milloin metsän harventaminen kannattaa tehdä?

Sopivalla hetkellä tehdyt harvennukset ovat kannattavia, ja työn ajoituksella on merkitystä. Harvennusta ei kannata tehdä liian aikaisin, kun puiden voi vielä antaa kasvaa eivätkä kasvatettavat puut vielä häiriinny varjostuksesta tai ravinteiden puutteesta. Toisaalta liian kauan odotettaessa metsän puusto voi olla turhan tiheää, jolloin puiden arvokasvu hidastuu. Harvennus kannattaa siis tehdä, kun puusto on tiheää ja puille on tehtävä lisää kasvutilaa ja valoa.

Harvennushakkuita tehdään tavallisesti kaksi kertaa metsän elinkaaren aikana. Ensiharvennuksen aika on puuston ollessa 30-40 -vuotiasta ja toinen harvennus tehdään 50-60 -vuotiaalle puustolle. Etenkin myöhempi harventaminen tuottaa metsänomistajalle jo hyvän tilin.

Harvennus on siis sekä metsänhoitotyö, että metsänomistajan tilipäivä. Saat metsänhakkuutuloa tehdessäsi puukaupan harvennuksesta, jos poistettavaa puuta on riittävästi. Harventamisesta kannattaa aina pyytää arvio metsäasiakasvastaavaltamme. Saat silloin tietää, milloin on sopiva hetki harvennukselle, paljonko metsää pitäisi harventaa sekä millaisia tuloja ja menoja hoitotyöstä on odotettavissa.

Harvennushakkuun aloittaminen

Aloitat harvennushakkuun ottamalla yhteyttä metsäammattilaisiimme. Harventamisen suunnitteluvaiheessa metsäammattilainen tekee sinun kanssasi tai omatoimisesti metsäkäynnin, jonka tarkoituksena on arvioida harvennuksen ja muiden hoitotöiden tarve. Metsäammattilainen myös auttaa sinua arvioimaan tilannetta, mikäli olet epävarma tarvitseeko metsäsi harvennusta. Saat metsäammattilaisiltamme tukea päätöksentekoon ja metsänhoitotöiden suunnitteluun.

 

Lue lisää UPM Puukaupasta