Mikä on pystykauppa?

Pystykauppa on yleisin ja metsänomistajalle vaivattomin tapa tehdä puukauppaa. Kun myyt puuta pystykauppana, niin luovutat puunostajalle oikeuden kaataa ja korjata sovitut puut sopimuksessa sovitulta alueelta. Ostaja huolehtii puunkorjuusta ja puun kuljettamisesta.

Pystykauppaa tehdessämme sovimme kanssasi erikseen jokaiselle puutavaralajille kantohinnat, jotka määrittelemme pystyssä olevan puun arvon mukaisesti. Metsänhakkuusopimuksen kokonaissumma on arvio kokonaishakkuumäärästä puutavaralajeittain. Lopullinen kauppahinta määräytyy toteutuneen puumäärän mukaan, mikä perustuu korjuukoneella tehtävään mittaukseen.

Vastaamme pystykaupoissa puunkorjuusta, kuljetuksesta metsänhakkuusopimuksessa määriteltynä aikana, joka on tavallisesti kaksi vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Vastaamme myös kaikista korjuu-, kuljetus- ja varastointikustannuksista 

Puukaupan ehdot kirjaamme kauppakirjaan eli metsänhakkuusopimukseen, jonka sekä sinä että metsäasiakasvastaavamme allekirjoittavat.

Metsänhakkuusopimus sisältää muun muassa:

 • omistaja- ja kiinteistötiedot
 • myyjän yhteystiedot ja pankkiyhteys
 • hakkuualue ja liitekartta
 • puutavaralajeittain arvioidut määrät ja yksikköhinnat
 • metsäsertifiointiin kuuluminen 
 • hakkuutavat
 • mitta- ja laatuvaatimukset
 • energiapuun korjuu
 • mihin mennessä puut on korjattava  
 • ennakkomaksun suuruus ja loppumaksun ajoitus
 • metsänkäyttöilmoituksen teko (metsänomistaja itse vai valtuuttaako ostajan)
 • puutavaran mittaustapa
 • Metsäsäätiön menekinedistämismaksu
 • korjuun aika (sulan / jäätyneen maan aikana)   
 • kantokäsittely, luontoarvot, varastopaikat ym.

Lisätietoa puukaupasta saat metsäasiakasvastaavaltamme. Samalla kun teet puukauppaa, on myös helppo sopia uudistushakkuun jälkeen tehtävistä metsänviljelytöistä.

Klikkaa yhteystietohakuun ja ota yhteyttä.

 

 

Voit tutustua puukaupan kulkuun myös videolla

 

 

Lue lisää puukaupasta kanssamme ja tutustu UPM Metsänuudistaminen -palveluumme