UPMMetsä

UPM Hankintakauppa

Hankintakauppa on puukauppamuoto, jossa puun myyjä vastaa puunkorjuusta ja kuljettamisesta sovittuun paikkaan. Kun kyseessä on elävä ja kasvava kauppatavara, ei ole yhdentekevää mihin hetkeen tuotteen kaupanteko ajoittuu. Huolehtimalla metsän harvennushakkuista oikea-aikaisesti saat puukauppatuloa ja varmistat samalla metsäsi hyvinvoinnin.

UPM Hankintakauppa

UPM Hankintakauppa  - ajoita hakkuut oikein

UPM Hankintakauppa –palvelu tuo puukauppaan sujuvuutta, sillä voit myydä samalla kaupalla kuitu-, tukki- ja energiapuuta.

Kuinka hyödyn palvelusta?

Saat puukauppatuloa ja hankintalisää

Metsän harvennus kannattaa, sillä harvennuskohteissa hankintaetusi on suurempi kuin uudistushakkuukohteissa.

Parannat metsäsi tulevaa tuottokykyä

Hakkuulla varmistat, että metsäsi puilla on tilaa kasvaa suuriksi, eikä puiden elinvoima heikkene. Harvennushakkuilla huolehdit metsäsi hyvinvoinnista.

Voit myydä kaikki puutavaralajit samalla kaupalla

Muutat helposti eri puulajeista hakkaamasi puutavaran arvon rahaksi yhdellä sopimuksella. Voit sopia tulevista metsänhoitotöistä myös UPM Hankintakaupan yhteydessä.

Sinä päätät puunkorjuun ajankohdan ja tavan

Hankintahakkuussa sinä päätät hakkuiden lopputuloksen. Hakkuussa valitset jokaisen poistettavan ja kasvamaan jätettävän puun. Samalla hoidat myös omaa kuntoasi hyötyliikunnalla ja saat puukaupan päälle hyvän mielen.

Saat kaupaksi myös pienehköt puuerät

Etukäteen sopimalla voit myydä puuta kohteilta, joilla pystykaupassa ei useinkaan ole menekkiä, kuten pienialaiset metsiköt tai yksittäisten puiden poiminta laajalta alueelta.

Mitä UPM Hankintakauppa sisältää?

  • Hankintasopimuksen ja sopimusehdot
  • Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset sekä toimitusehdot
  • Huomioliivin
  • Puumäärän erittelyn ja yhteenvedon mittaustodistuksella
  • Palvelubonuksen kumppanuusasiakkaalle metsäpalveluiden ostamiseen
  • Maksuilmoituksen puukauppatuloista
  • Puunmyyjän vuosi-ilmoituksen verotusta varten
  • Asiakaspalautekyselyn

UPM Hankintakaupassa sovit metsänomistajana puuerän toimitusehdoista UPM Metsän kanssa ja varmistut siitä, että hankintapuulle on kysyntää ajankohdan hetkellä. Metsänomistajana tehtäväsi on hakkuun suunnittelu, puiden kaataminen ja puutavaran kuljettaminen tienvarsivarastoon toimitusehtojen mukaisesti. 

Palvelun käyttö

Puukauppaan, jossa metsänomistaja vastaa puiden hakkuusta ja korjuusta

Ajankohta

Otamme hankintapuuta vastaan pääasiassa loka-helmikuussa

Hinta

Ostotarjous

Puun hinnoittelu perustuu kohteen ominaisuuksiin. 

Pyydä ostotarjous hankintakaupasta