UPMMetsä

UPM Hankintakauppa

Hankintakauppa on puukauppamuoto, jossa metsänomistaja puun myyjänä vastaa puunkorjuusta ja sen kuljettamisesta sovittuun paikkaan.

UPM Hankintakauppa  - omatoimista puunkorjuuta

Sinä valitset puunkorjuun ajankohdan ja tavan
Hakkuiden aikataulun lisäksi sinä valitset poistettavat ja kasvamaan jätettävät puut.

Saat puukauppatuloa ja arvoa omalle työllesi
Yksikköhinnat sisältävät varsinaisen puun hinnan lisäksi hankintatyön arvon. Hankintahakkuita kannattaa toteuttaa erityisesti harvennuksissa.

Voit myydä kaikki puutavaralajit samalla kaupalla
Muutat helposti metsikkösi arvon rahaksi yhdellä sopimuksella. Voit myydä samalla kaupalla kuitu- ja tukkipuuta, sekä mahdollisesti energiapuuta. Voit myös sopia tulevista metsänhoitotöistä UPM Hankintakaupan yhteydessä*.

Saat kaupaksi myös pienehköt puuerät
Hankintakauppa sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa puumäärät ovat pieniä tai hajanaisia.

Mitä UPM Hankintakauppa sisältää?

  • Hankintakauppasopimus ja sopimusehdot
    • Toimitusehdot
    • Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset
  • Puumäärän erittely ja yhteenveto mittaustodistuksella
  • Puukauppabonus UPM Metsän Kumppaneille metsäpalveluiden ostamiseen
  • Maksuilmoitus puukauppatuloista
  • Puunmyyjän vuosi-ilmoitus verotusta varten
  • Asiakastyytyväisyyskysely hankintakaupasta

UPM Hankintakaupassa sovit metsänomistajana puuerän toimitusehdoista UPM Metsän kanssa ja varmistut siitä, että hankintapuulle on kysyntää ajankohdan hetkellä. Metsänomistajana tehtäväsi on hakkuun suunnittelu, puiden kaataminen ja puutavaran kuljettaminen tienvarsivarastoon toimitusehtojen mukaisesti. 

Ajankohta

Ympäri vuoden. Puun toimitusaikataulu sovitaan hankintakaupan yhteydessä.

Hinta

Ostotarjous

Puun hinnoittelu perustuu kohteen ominaisuuksiin. 

Pyydä ostotarjous hankintakaupasta