Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä

Onko nyt puukaupan aika? Kannattaako puuta myydä juuri nyt? Miten voin tietää, että puukauppani osuu hyvään hintapiikkiin? Mitä kohteita nyt kannattaisi myydä? Kuinka ylipäätään selviän puukaupan monimutkaisista vaiheista?

Nämä ovat tavanomaisia kysymyksiä, joita metsänomistajat mielessään pohtivat. Yksin näitä miettiessä voi helposti tulla mieleen, että metsänomistaminen ja puukauppa on hankalaa. Jopa niin hankalaa, että metsän annetaan unohtua passiiviseksi osaksi omaa varallisuutta.

Puukauppa tuo tuloa ja tulevaisuuden turvaa

Meillä UPM:ssä puukauppa on tehty metsänomistajalle helpoksi eikä sen tekoa kannata arastella. Puukaupassa on vain positiivisia elementtejä; se tuottaa metsänomistajalle aina tuloa ja samalla varmistuu metsän tulevaisuuden arvon hyvä kehittyminen. Nuorien metsien puut saavat harvennuksessa kaipaamaansa kasvutilaa kehittyäkseen arvokkaiksi tukkipuiksi. Vanhat metsät, joiden kasvu on päättynyt uudistetaan elinvoimaisiksi uuden sukupolven taimikoiksi. Vanha viisaus ”Kirves on metsän paras ystävä”, pitää edelleen hyvin paikkansa!

Metsätaloudessa tulosta tuottaa  pitkäjänteinen työ. Puusto kannattaa pitää jatkuvasti kasvukykyisenä. Oikein ajoitetut, tehokkaasti toteutetut hakkuut ja metsänhoitotyöt ovat avainasemassa. Puukauppa on tärkeä osa kokonaisuutta. Tärkeämpää kuin pienet puun hinnan vaihtelut, on hakkuiden ajoittaminen metsän tarpeiden näkökulmasta oikeisiin ajankohtiin. Puiden kasvun tarvitsema tuotantokoneisto – terveet hyvävoimaiset latvukset tarvitsevat riittävän kasvutilan, eikä sen supistuessa kannata viivytellä puumarkkinasuhdanteiden vuoksi.  Siis puiden elinolosuhteet ja elinvoima sanelevat ”puukaupan ajan” – eivätkä esimerkiksi metsäalan toimijat tai metsäisten julkaisujen pääkirjoittajat.

Metsäasiakasvastaava suunnittelee ajankohtaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt

Puukaupassa pääset alkuun helpoiten ottamalla yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme. Hänen kanssaan metsäsuunnitelman, metsään.fi -metsävaratiedon tai metsäkäynnin perusteella voit käynnistää ajankohtaisten hakkuiden ja puukaupan suunnittelun. Harvennushakkuut kannattaa aina tehdä heti, kun metsä on sen tarpeessa. Uudistushakkuuta voi tarkastella myös metsänomistajan oman rahan tarpeen näkökulmasta. Tässäkin tapauksessa kannattaa unohtaa metsä parhaana pankkina – vanhan metsän tuotto hiipuu yllättävän nopeasti! Jätä yhteydenottopyyntö, keskustellaan sinun metsäsi vaihtoehdoista. Se ei vielä sido sinua mihinkään.

Puukaupan yhteydessä asiantuntijamme hoitaa kaikki puukauppaasi liittyvät asiat, kuten viranomaisilmoitukset. Osana kokonaisuutta keskustelemme metsänomistajan kanssa ajankohtaisista metsänhoitotöistä ja niiden toteuttamisesta. Usein metsänomistaja voi hoitaa itse ainakin osan niistä, mutta UPM:n palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös täydelliset ratkaisut esimerkiksi uudistushakkuuta seuraavaan metsänuudistamiseen tai kasvatusmetsien lannoittamiseen. Laadukasta ja vaivatonta metsätaloutta metsänomistajan tarpeisiin.

Puun hinta vs. hyvä metsän tuotto

kaavio-hinnoilla-spekulointi-ei-kannata-puukaupassa.png

Esimerkkilaskelma:

 • Jos metsien hyödyntämisaste putoaa 100 prosentista 70 prosenttiin, kantohintojen pitäisi nousta yli 40 %, jotta puunmyyntitulot säilyisivät samalla tasolla kuin metsiä täysmääräisesti hyödynnettäessä
 • Metsänomistajien puunmyyntitulot voisivat olla vuodessa noin 0,5 Mrd € korkeammat, jos metsiä hyödynnetään tehokkaasti
 • Metsien hyödyntämättä jättäminen johtaa kasvutappioihin ja arvon laskuun

Puukaupan vaiheet

Puukauppa onnistuu jokaiselta. UPM:n kanssa se sujuu turvallisesti ja sujuvasti seuraavin askelin:

 1. Yhteydenotto UPM:n metsäasiakasvastaavaan
 2. UPM:n asiantuntijan metsän metsänhoidollisista tarpeista lähtevän ajankohtaisen hakkuusuunnitelman koostaminen
 3. Metsänomistajan päätös puukauppaan sisällytettävistä metsikkökuvioista
 4. Puukaupan ja mahdollisten ajankohtaisten metsänhoitotöiden sopiminen metsänhakkuu- ja metsänhoitotyösopimuksilla
  • UPM hoitaa tarvittavat viranomaisilmoitukset ja mahdolliset Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien rahoitushakemusten teon
  • Samalla on mahdollista keskustella puukaupan vaiheista ja mm. verotukseen liittyvistä kysymyksistä
 5. Hakkuun toteutus, metsämaksut sovitun aikataulutuksen mukaisesti
 6. Mahdollisten metsänhoitotöiden toteutukset sovitun aikataulun mukaisesti

UPM:n yhteyshenkilö vastaa kaikissa puukaupan vaiheissa mahdollisiin kysymyksiin

UPM on turvallinen puukauppakumppani

Monipuolinen teollisuutemme jalostaa kaikenlaista puuta. Siksi olemme kiinnostuneita metsänomistajien hakkuukohteista, puulajista tai hakkuutavasta riippumatta. UPM Metsä Kumppanuussopimus tuo metsänomistajalle tarvittua varmuutta puun hintaan ja menekkiin  – kaikissa suhdanteissa.

Puukauppa on metsänomistajan paras tilipäivä! Tai oikeastaan vähän enemmän; sillä varmistetaan pitkällä tähtäimellä myös tulevien tilipäivien tulot. Älä epäröi, UPM:n metsäasiakasvastaavat ovat sinua ja puukauppaasi varten.


Mietitkö pitäisikö tehdä puukauppaa?

Ota yhteyttä lähimpään metsäasiakasvastaavaan tai jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan metsäsi mahdollisuuksista. Se ei sido sinua vielä mihinkään.


Lue myös, mikä on ajankohtaista puumarkkinoilla juuri nyt

Ajankohtaista puumarkkinoilla
Puumarkkinakatsaus

Ajankohtaista puumarkkinoilla

Tutustu puumarkkinakatsaukseen
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Miksi olemme paras puukauppakumppani?
Artikkeli | 1 min

Miksi olemme paras puukauppakumppani?

Lue lisää