UPMMetsä

UPM Ennakkoraivaus

UPM Ennakkoraivauksella lisäät metsikkösi puukaupallista arvoa, kun alikasvos ei haittaa työskentelyä. Näin metsikkösi kasvatettava puusto välttyy tarpeettomilta vaurioilta ja puiden laatu on helposti todettavissa.

UPM Ennakkoraivaus

UPM Ennakkoraivaus – arvonlisäystä ennakoimalla

Ennakkoraivaus kannattaa tehdä kasvatusmetsikössä jo muutamaa vuosi ennen harvennushakkuuta, jolloin kaadettu alikasvos ehtii maisemoitua, tai viimeistään hakkuun yhteydessä. 

Kuinka hyödyn palvelusta?

Ennakkoraivaamalla lisäät metsikkösi puukaupallista arvoa

Lisäät puuston määrän ja laadun arvioinnin luotettavuutta. 

Vähennät korjuuvaurioiden todennäköisyyttä

UPM Ennakkoraivauksen avulla näkyvyys ja toiminta metsikössäsi helpottuvat oleellisesti. Kasvatettaviin puihin ei synny korjuuvaurioita, kun työskentelyalueella on riittävä näkyvyys.

Varmistat, että hakkuussa kasvamaan jäävät parhaat puuyksilöt

Ennakkoraivauksella varmistat, että hakkuussa kasvamaan jäävät metsikkösi parhaat puuyksilöt. Kilpailu vedestä ja ravinteista vähentyy ennakkoraivauksen myötä, jolloin kasvutekijöitä jää enemmän kasvatettavaksi tarkoitettujen puiden käyttöön.

Lisäät metsän viihtyisyyttä virkistyskäytössä

UPM:n ammattilaisen tekemässä ennakkoraivauksessa poistetaan vain seuraavia työvaiheita haittaava alikasvos. UPM Ennakkoraivauksessa ammattilainen ottaa työtä tehdessä huomioon hakkuutavan, metsän monimuotoisuuden ja riistan hyvinvoinnin.

Mitä UPM Ennakkoraivaus sisältää?

  • Sopimuksen ennakkoraivauksesta
  • Kemera-tuen hakemisen metsänomistajan puolesta, mikäli hanke tai kohde on tuen piirissä
  • Ennakkoraivauksen suunnittelun ja toteutuksen
  • Ilmoituksen työn aloittamisesta
  • Asiakaspalautekyselyn

 

Ennakkoraivausta tehdään ympäri vuoden lukuunottamatta korkean lumen aikaa.

 

 

Milloin ennakkoraivaus kannattaa? Katso video (1:46 min)

 
 

Ajankohta

Ennen metsänhakkuuta, lannoitusta tai ojitusta

Hinta

Alk. 260 €/ha

+alv 24 %

Pyydä tarjous ennakkoraivauksesta