UPMMetsä

UPM Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksen avulla kasvatettava puusto välttyy tarpeettomilta korjuuvaurioilta ja puiden laatu on helposti todettavissa, kun alikasvos ei haittaa työskentelyä.

UPM Ennakkoraivaus – arvonlisäystä ennakoimalla

Ennakkoraivauksella lisäät metsikkösi puukaupallista arvoa

Vähennät korjuuvaurioiden todennäköisyyttä
Ennakkoraivauksen avulla näkyvyys ja työskentely metsikössäsi helpottuvat. Kasvatettaviin puihin ei synny korjuuvaurioita, kun työskentelyalueella on riittävä näkyvyys.

Varmistat, että hakkuussa kasvamaan jäävät parhaat puut
Hakkuussa kasvamaan jäävät metsikkösi parhaat puuyksilöt. Kilpailu vedestä ja ravinteista vähentyy ennakkoraivauksen myötä.

Otat huomioon myös metsän virkistyskäytön
Ennakkoraivauksessa poistetaan vain seuraavia työvaiheita haittaava alikasvos metsän monimuotoisuus ja riistan hyvinvointi huomioiden.

Hyödynnä puukauppabonus*
UPM Metsän Kumppanit voivat käyttää puukauppabonusta UPM Ennakkoraivauksen kuluihin.

Mitä UPM Ennakkoraivaus sisältää?

  • Sopimuksen ennakkoraivauksesta
  • Kemera-tuen hakemisen metsänomistajan puolesta, mikäli hanke tai kohde on tuen piirissä
  • Ennakkoraivauksen suunnittelun ja toteutuksen
  • Ilmoituksen työn aloittamisesta
  • Asiakaspalautekyselyn

Ennakkoraivausta tehdään ympäri vuoden lukuunottamatta korkean lumen aikaa.

 

 

Milloin ennakkoraivaus kannattaa? Katso video (1:46 min)

 
 

Ajankohta

Kasvatusmetsikössä noin kaksi vuotta ennen hakkuuta, lannoitusta tai ojitusta

Hinta

Alk. 260 €/ha

+alv 24 %

Pyydä tarjous ennakkoraivauksesta