Metsä

Puumarkkina ja puun hinta

Puumarkkinakatsaus kertoo viimeisimmät kuulumiset tämän hetken puumarkkinasta ja puukaupasta. Millainen on UPM:n tämän hetken puuntarve ja mitkä puulajit eri puolilla Suomea kiinnostavat. Metsäteollisuus ry:n puun hinta -tilasto kertoo edellisen viikon keskimääräiset puun hinnat.

Puumarkkina ja puun hinta

Puumarkkinakatsaus 

Puukauppa käy!

Puukaupassa on nyt hieno tilanne. Teollisuutemme vetää - lopputuotteilla on kysyntää ja puuta tarvitaan runsaasti tuotantolinjojen tehokkaaseen pyörittämiseen. Metsissä puuta kasvaa enemmän kuin koskaan. Niiden terveyden, kasvukyvyn ylläpitämisen ja tulevaisuuden tuottomahdollisuuksien varmistamiseksi hakkuita on tarve tehdä runsaasti. Myös puunhinta on hyvällä, melko vakaalla tasolla.

Näin positiivista puukaupan ilmapiiriä ei ole usein kohdattu. Puun myyjällä ja ostajalla ovat hyvin yhteneväiset puukauppatarpeet. Voimme toteuttaa metsien hakkuutarpeita ja jalostaa suomalaista laatupuuta maailmanmarkkinoille. Alkuvuonna olemmekin tehneet puukauppaa yksityismetsissä viime vuoden ennätystasoa vastaavin määrin. 

UPM:llä on kysyntää hyvin laajasti kaikille metsien kohteille. Käytämme erilaisten hakkuukohteiden kaikkia puutavaralajeja tasapainoisesti. Erityisesti ostamme ensi kesän ja syksyn leimikoita, joihin nykyaikaisen korjuukaluston ansiosta voidaan sisällyttää kivennäismaiden kohteiden lisäksi myös aiempaa laajemmin kantavimpia turvemaiden kohteita. UPM:ssä korjuu osataan ja tuoreen tutkimuksen mukaan harvennusjälkemme on alan parasta! 

Muistathan laajat metsäpalvelumme osana puukauppaa. Tarjoamme esimerkiksi uudistamistöihin erinomaisen kokonaispalvelun. Saat yhdellä tapaamisella sovittua uuden virkeän metsän perustamisen kasvunsa päättäneen tilalle. Voit myös sopia puukaupan rahoitustuotteella puukauppatulon nopean maksuaikataulun, jopa viiden päivän päähän!

Hyödynnä hyvä puukauppatilanne. Ole yhteydessä metsäasiakasvastaavaamme ja kuule tuore UPM:n puukauppatarjous.

 

 

Paljonko puusta maksetaan tänään?

 

Kantohinnat hakkuutavoittain 

Puunkantohinnat

Lähde: Metsäteollisuus ry

Puukauppatilastossa julkaistaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tekemien ostojen puun hinnat hakkuutavoittain ja puutavaralajeittain.

Askarruttaako puun hinta?

Puun hinta sovitaan kauppakohtaisesti.  Kysy oma tarjouksesi metsäasiakasvastaavaltasi!

 
 

Lue lisää alueellisesta tilanteesta

”Lounaisen Suomen alueella hankimme ensisijaisesti kuusivaltaisia pääte- ja kasvatushakkuita. Eteläisessä Suomessa ja Kymenlaaksossa ostamme kuusitukin lisäksi nyt kasvavaa määrää sekä koivu- että havukuitupuuta Kymin uudistetulle sellutehtaalle”, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Matti Toivakainen.

”Kaikille puutavaralajeille on hyvä menekki. Kesäkorjuukohteet luonnollisesti ovat nyt ensisijaisesti kiikarissa ja ostamme myös katkottua puuta puutavara-autolla ajettavien teiden varsilta. Kannattaa kysyä suoraan puukauppatarjousta UPM:ltä ja tutustua myös laajaan metsänhoidon palveluvalikoimaamme.”

Puuta käyttävät tehtaat

 • Kymin sellutehdas Kouvolassa koivu- ja havukuitupuuta
 • Kalson viilutehdas Kouvolassa kuusitukkia
 • Seikun saha Porissa kuusitukkia
 • Rauman paperitehdas Raumalla kuusikuitupuuta
UPM Etelä-Suomi hankinta-alue

”Puukauppa on käynyt Itä-Suomessa vilkkaasti ja sen jatkumiselle on hyvät edellytykset. Itä-Suomessa sijaitsevat UPM:n tehtaat käyvät hyvää vauhtia, joten kaikille puutavaralajeille on kysyntää. Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa keväällä toteutettava pullonkaulainvestointi lisää puunkäyttöä entisestään. Myös koivutukki ja järeä kuusitukki ovat haluttuja vaneritehtaidemme asiakastarpeisiin”, sanoo Itä-Suomen aluejohtaja Janne Seilo.

”Ajankohdan puukaupassa korostuvat kesäkaudella korjattavat päätehakkuu- ja harvennuskohteet. Puukauppatarjousta kannattaa kysyä rohkeasti suoraan metsäasiakasvastaavaltamme. Puukaupan yhteydessä on hyvä sopia saman tien metsänuudistamisesta ja muista tarpeellisista metsänhoitotöistä. Esimerkiksi metsäsuunnitelman ajan tasalle saattaminen ja metsänlannoitus ovat kannattavia panostuksia tulevaisuuteen.”

Puuta käyttävät laitokset

 • Kaukaan saha Lappeenrannassa mäntytukkia
 • Kaukaan paperitehdas Lappeenrannassa kuusikuitupuuta
 • Kaukaan sellutehdas Lappeenrannassa koivu- ja havukuitupuuta
 • Pelloksen vaneritehdas Mikkelissä kuusitukkia
 • Savonlinnan vaneritehdas Savonlinnassa koivutukkia
 • Joensuun vaneritehdas Joensuussa koivutukkia
UPM Itä-Suomi toiminta-alue

”Puukauppaa on tehty vilkkaasti Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla koko vuoden ajan. Tehtaamme tarvitsevat jatkuvasti tuoretta ja laadukasta puuta, joten puulle on hyvä kysyntä. Tämän ajankohdan puukauppa tähtää jo kesän tarpeisiin ja samalla on hyvä sopia alkavan kauden metsänhoitotöistä. Kannattaa tarkastaa myös mitä metsän lannoituksella voi saada aikaan, metsäasiakasvastaavamme ovat valmiita arvioimaan hyötyä juuri sinun metsässäsi. Muutenkin metsäasiat, kuten metsäsuunnitelman ajantasaisuus, kannattaa pitää kunnossa paikallisen metsäasiakasvastaavamme kanssa”, kuvaa Keski-Suomen aluejohtaja Tero Nieminen alueensa tilannetta.

Puuta käyttävät laitokset

 • Korkeakosken saha Juupajoella mäntytukkia
 • Jyväskylän vaneritehdas Jyväskylässä kuusi- ja koivutukkia
 • Jokilaakson paperitehtaat Jämsässä kuusikuitupuuta
UPM Keski-Suomen toiminta-alue

”Pohjanmaalla vuosi on lähtenyt puukaupallisesti hyvin liikkeelle. Pietarsaaren sellutehdas ja Alholman saha toimivat hyvällä tasolla, joten puulle on jatkuvasti hyvä menekki”, kertoo Pohjanmaan aluejohtaja Janne Kiiliäinen. ”Tämän hetken puukaupan keskiössä ovat tulevan kesäkauden aikana korjattavat kohteet.”

”Alueemme maakuntien hakkuumahdollisuuksista tuntuva määrä sijaitsee turvepohjaisilla metsämailla, joiden puukorjuu mielletään usein vain talvikaudella hakattavaksi. Nykyaikaisella, kyseisille kohteille soveltuvalla korjuukalustolla ja hyvällä ennakkosuunnittelulla korjuu kuitenkin onnistuu kesäaikana samalla tavoin kuin talvellakin. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaamme ja tarjota lähipuuta jalostettavaksi omassa maakunnassa.”

Puuta käyttävät tehtaat

 • Pietarsaaren sellutehdas Pietarsaaressa havu- ja koivukuitupuu
 • Alholman saha Pietarsaaressa mänty- ja kuusitukki
UPM toiminta-alue Pohjanmaa
 

Tutustu myös