Metsä

Lähde UPM sopimusyrittäjäksi

UPM Metsä hankkii korjuu- ja kuljetuspalvelut alan parhailta toimijoilta

Tavoitteemme on palveluntarjoajien korkea käyntiaste, toiminnan ennustettavuus ja jatkuva kehittäminen.

UPM Metsälle tekee metsäalan töitä satoja yrittäjiä ympäri vuoden. Olemme sitoutununeet yrittäjien toiminnan kehittämiseen.

UPM:n puunhankinnan korjuu- ja kuljetuskumppaneiden valinta käynnistyy

UPM Puuhankinta ja metsätalous työllistää merkittävän määrän puutavaran korjuu- ja kuljetusyrittäjiä Suomessa. Verkostoon kuuluu reilut 350 yritystä, jotka työllistävät noin 2 000 henkilöä. Yhdessä kumppaniyrittäjien kanssa UPM puunhankinta toimittaa yhtiön tehtaille 19 miljoonaa kuutiota kuitu- ja tukkipuuta vuodessa.

Kumppaniyrittäjät valitaan vuosittain tapahtuvan kilpailutuksen kautta. Sopimuskausi on 4 – 6 vuotta. Kumppaniyrittäjien valinta käynnistyy 1.-16.2.2018, mitä ennen kiinnostuneiden yritysten tulee rekisteröityä internetissä www.upmmetsa.fi/yrittajat. Sopimussuhteessa oleville yrittäjille tarjouspyyntö lähetetään automaattisesti 1.2. kello 12. Tarjouspyyntö toimitetaan ja tarjous annetaan sähköisesti. Tarjousten kohteena ovat korjuu- ja kuljetustyöt koko Suomessa lukuun ottamatta pohjoista Suomea.

Lisätiedot: Petteri Kauppinen, UPM Metsä, puh. 0400 597 246 


Järjestämme vuosittain tarjouskilpailun, jossa valitaan palveluntarjoajat seuraavaksi sopimuskaudeksi.

Sopimuskausi on pituudeltaan 1-5 vuotta.

Palveluntarjoajien valintakriteerit ovat

 • Palvelun laatu, täsmällisyys ja hinta
 • Tarjoajan sitoutuminen UPM:n turvallisuus-, vastuullisuus-, laatu- ja ympäristöohjeisiin
 • Tarjoajan taloudellinen tilanne
 • Tarjoajan kehityspotentiaali ja yhteistyökyky
 • Tarjoajan referenssit

Palveluja hankintaan seuraavissa palveluryhmissä

 • Ainespuun autokuljetus
 • Ainespuun korjuu
 • Ainespuun rautatiekuljetus
 • Ainespuun vesitiekuljetus
 • Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
 • Metsäenergian korjuu ja kuljetus
 • Tehtaiden puunkäsittely ja sivutuotekuljetukset

 

Oletko kiinnostunut tarjoamaan palveluja UPM Metsälle?

 Täytä oheinen yhteystietolomake, olemme yhteydessä sinuun.