UPMMetsä
 • Yrittäjät

Lähde UPM sopimusyrittäjäksi

UPM Metsä hankkii korjuu- ja kuljetuspalvelut alan parhailta toimijoilta

Tavoitteemme on palveluntarjoajien korkea käyntiaste, toiminnan ennustettavuus ja jatkuva kehittäminen.

UPM Metsälle tekee metsäalan töitä satoja yrittäjiä ympäri vuoden. Olemme sitoutununeet yrittäjien toiminnan kehittämiseen.

Järjestämme vuosittain tarjouskilpailun, jossa valitaan palveluntarjoajat seuraavaksi sopimuskaudeksi.

Sopimuskausi on pituudeltaan 1-5 vuotta.

Palveluntarjoajien valintakriteerit ovat

 • Palvelun laatu, täsmällisyys ja hinta
 • Tarjoajan sitoutuminen UPM:n turvallisuus-, vastuullisuus-, laatu- ja ympäristöohjeisiin
 • Tarjoajan taloudellinen tilanne
 • Tarjoajan kehityspotentiaali ja yhteistyökyky
 • Tarjoajan referenssit

Palveluja hankintaan seuraavissa palveluryhmissä

 • Ainespuun autokuljetus
 • Ainespuun korjuu
 • Ainespuun rautatiekuljetus
 • Ainespuun vesitiekuljetus
 • Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
 • Metsäenergian korjuu ja kuljetus
 • Tehtaiden puunkäsittely ja sivutuotekuljetukset

Mikäli olet kiinnostunut aukeavista urakointimahdollisuuksista ja tarjouskilpailuista, jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

 

Oletko kiinnostunut tarjoamaan palveluja UPM Metsälle?

Yhteystietonsa alla olevalla lomakkeella antaneelle urakointiyritykselle UPM:stä voidaan myöhemmin lähettää rekisteröitysmiskutsu SAP Ariba järjestelmään.

SAP Aribaan rekisteröityneet yritykset voidaan kutsua mm. osallistumaan UPM Metsän järjestämiin korjuun, kuljetuksen ja muiden koneellisten urakointitöiden kilpailutuksiin.

Tutustus SAP Aribaan: Aloita yhteistyö UPM:n kanssa Aribassa | UPM.FI

Metsänhoitotöitä tekeville yrityksille SAP Ariba kutsua ei lähetetä, mutta kiinnostuneet voivat silti jättää alla olevalla lomakkeella yhteystietonsa UPM Metsälle mahdollisia tulevia työtilaisuuksia varten.

 Täytä oheinen yhteystietolomake, olemme yhteydessä sinuun.