Uudistushakkuu

Uudistushakkuu tehdään uudistuskypsään metsään. Siinä järeät puut kaadetaan, ja tilalle perustetaan uusi metsä.

Uudistuskypsän metsän ikä on yleensä 60–100 vuotta ja runkojen keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta mitattuna on vähintään 24–30 cm. Tarkempi uudistuskypsän metsän määrittely tehdään kasvupaikan ja puulajin perusteella.

Uudistuskypsän metsän taloudellinen tuotto on lähivuosina aleneva, joten kannattavuuden kannalta uudistuskypsää metsää ei kannata jättää ilman toimenpiteitä. Lisäksi vanhalla metsällä on suuri riski sairastua sieni- ja hyönteistauteihin. Tautien ohella uudistuskypsä metsä on erityisen altis myrskytuhoille.

Uudistushakkuussa metsän puusto korjataan talteen huomioiden ympäristön- ja luonnonhoidon näkökulmat. Yleensä uudistushakkuista kertyy kantorahatuloa metsänomistajalle 7000–15 000 € hehtaaria kohti. Kantorahatulon suuruuteen vaikuttavat ennen kaikkea puulaji ja puuston määrä sekä puutavaralajien yksikköhinta.

Helpoin tapa selvittää metsäsi hakkuutarpeet on ottaa yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan, joka antaa asiantuntevimmat neuvot uudistushakkuiden toteuttamiseen.

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää