Milloin?

Uudistushakkuun jälkeen, huomioiden energiapuuksi kerättävän hakkuutähteen kuivumis- ja keruuaika.

Maanmuokkaus toteutetaan sulan maan aikaan. Istutus touko–syyskuussa tai kylvö touko–kesäkuussa. 

Miksi?

Metsänuudistamispalveluiden avulla saat uuden kasvavan taimikon ja täytät metsälain mukaisen metsänuudistamisvelvoitteen. 

Hinta?

Näet metsätietoihisi perustuvat hinta-arviot metsänhoitopalveluille helposti verkkopalvelusta.

Siirry verkkopalveluun

 

UPM Metsänuudistaminen – uuden metsän alku

Saat metsänuudistamisratkaisun puukaupan yhteydessä
Autamme sinua valitsemaan uudistettavalle kohteelle kasvuolosuhteisiin sopivan maanmuokkaustavan sekä puulajin. Tänään tehtävät metsänuudistamisvalinnat vaikuttavat metsiimme vuosikymmeniä, minkä vuoksi on tärkeää valita kasvupaikalle soveltuvin uudistamismenetelmä ja tulevaisuuden ilmastossakin menestyvä puulaji. Hyödynnämme valinnoissa tutkimukseen ja alan ammattilaisten osaamiseen perustuvia Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia.

Maanmuokkauksella alku tuottavaan kasvuun
Maanmuokkauksen avulla varmistat taimien etumatkan muuhun kasvillisuuteen nähden sekä saat taimien kasvulle otolliset lämpö- ja kosteusolosuhteet. Istutus ja kylvö on vaivatonta, kun maanmuokkauksen tuloksena on laadukkaat istutuspaikat. Maanmuokkaus parantaa sekä siementen itämistä että istutustaimien kasvua. Maanmuokkauksella ehkäistään myös tukkimiehentäi- ja myyrätuhoja. Luontokohteet, säästöpuut sekä vesistöjen suojavyöhykkeet jätetään maanmuokkauksen ulkopuolelle.

Saat jalostetuilla taimilla jopa 30 % enemmän kasvua metsääsi
Jalostetusta siemenestä kasvattamamme taimet tuottavat tutkitusti jopa 20–30 % enemmän ja laadukkaampaa puuta metsän kiertoaikana verrattuna metsikkösiemenalkuperään. Käytämme aina korkeimman saatavilla olevan jalostusasteen siemenmateriaalia UPM Joroisten taimitarhan taimien kasvatuksessa ja varmistamme asiakkaamme metsään soveltuvan taimialkuperän käytön. Kasvatamme vuosittain miljoonia kuusen, rauduskoivun ja männyn taimia puukauppa-asiakkaidemme metsänuudistamiseen. Lehtipuiden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi on saatavilla myös tervalepän ja tammen taimia. 

Lehtipuut ja sekapuustoisuus pienentävät tuhoriskejä muuttuvassa ilmastossa
Ilmaston lämpeneminen lisää havumetsiemme hyönteistuho- ja sienitautiriskejä. Monilajisempi metsä on vastustuskykyisempi muutoksiin. Olemme alentaneet kuusen viljelytiheyden 1600 kappaleeseen hehtaarilla, jotta sekaan voi kasvaa myös toivottua lehtipuuta. Rauduskoivun viljelyä on mahdollista suosia viljavilla, keskikarkeilla mailla. Tavoittelemme 20 % lehtipuuosuutta UPM:n oman metsäomaisuuden hoitamisessa luonnon monimuotoisuuden ja ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Saat edelläkävijän kokemuksen käyttöösi
UPM Metsänuudistamisen palvelut perustuvat UPM:n metsissä parhaiksi havaittuihin metsänviljelytuloksiin. Olemme seuranneet ja mitanneet metsiemme uudistamista jo yli 20 vuoden ajan ja hyödynnämme näitä tuloksia uudistusmenetelmien ja viljelymateriaalin kehittämisessä. 

Hyödynnä puukauppabonus
UPM Kasvu -kumppanit voivat käyttää puukauppabonusta UPM Metsänuudistamisen kuluihin.

 
 

Mitä vastuullisuusvaikutuksia metsänuudistamisella on?

1. Uusi hiilinielu hyvään kasvuun

Jalostetusta siemenestä kasvattamamme taimet tuottavat tutkitusti jopa 20–30 % enemmän ja laadukkaampaa puuta metsän kiertoaikana verrattuna metsikkösiemenalkuperään. 

2. Lisää monimuotoisuutta

Lehtipuiden ja havupuiden kasvattaminen yhdessä on suositeltavaa niin kasvun, metsän terveyden kuin ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta. Monilajinen metsä on vastustuskykyisempi sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. 

3. Metsä kasvaa terveenä

Jalostetuilla taimilla ja huolehtimalla puuston monilajisuudesta varmistat, että metsäsi pystyy sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin, kuten kirjanpainajatuhoihin.

 
 
 

Mitä palvelu sisältää?

Huolehdimme puolestasi kaikista metsänuudistamisen vaiheista ja materiaaleista.

 
 • Metsänuudistamisalueen määrittäminen
 • Puulajin valinta
 • Maanmuokkaus- ja metsänviljelymenetelmän valinta
 • Arvio taimi- ja siemenmäärästä
 • Kustannusarvio
 • Metsänuudistamisesta sopiminen metsänhoitotyösopimuksella
 • Työn suunnittelu ja johtaminen
 • Luontokohteiden kartoitus
 • Uudistusalan raivaus*
 • Ilmoitukset metsänhoitotyön toteutuksesta
 • Maanmuokkaus
 • Taimet tai siemenet ja niiden kuljetus työalueelle
 • Istutus tai kylvö
 • Metsänuudistamistyön laadunvarmistus
 • Metsävaratiedon päivittäminen mahdolliseen UPM Metsäsuunnitelmaan
 • Ruohous, taimikon inventointi ja täydennysistutus ensimmäisen kasvukauden jälkeen*
 • Varhaisperkaus*
 

*Työ tehdään erikseen tilattaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

 

 

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan.

Katso yhteystiedot

 

Hoida metsäasiasi vaivattomasti verkossa.

Siirry palveluun

 

Jätä yhteydenotto- tai
tarjouspyyntö.

Siirry lomakkeelle

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Katso yhteystiedot

 


 

Katso aiheeseen liittyvä video

 
 

Metsänuudistamisen työvaiheet

 

UPM Maanmuokkaus – alku taimien kasvulle

UPM Maanmuokkauksen avulla varmistat taimillesi hyvät kasvuolosuhteet ja mahdollistat laadukkaan istutuksen tai kylvön. 

 

Saat uudelle taimikolle parhaat kasvuolosuhteet

Maanmuokkauksella annat taimille otolliset ravinne-, lämpö- ja kosteusolosuhteet. Istutus ja kylvö muokattuun maahan on vaivatonta, kun maanmuokkauksen tuloksena on laadukkaat viljelypaikat. Maanmuokkaus parantaa sekä siementen itämistä että istutustaimien kasvua. Maan lämpötalous, huokoisuus ja vesitalous paranevat maanmuokkauksessa, jolloin myös ravinteiden kierto nopeutuu. Taimilla on helpommat oltavat kasvattaa juuristo ja ottaa ravinteita muokatusta kuin muokkaamattomasta maasta.  Taimet saavat myös etumatkaa muuhun kasvillisuuteen nähden, kun ne istutetaan muokkausjälkeen eikä pintakasvillisuuden sekaan. Maanmuokkaus ehkäisee tutkitusti tukkimiehentäi- ja myyrätuhoja. 

Saat metsällesi sopivan maanmuokkauksen
Autamme sinua valitsemaan metsänuudistamisessa kasvuolosuhteisiin sopivan maanmuokkaustavan sekä puulajin. Maanmuokkauksen tavoitteena on valmistaa metsämaa otolliseksi kasvualustaksi tuleville taimille ja siemenille. Kangasmailla hyvä istutuspaikka tehdään tavallisimmin kääntämällä kivennäismaata ympäri mättääksi siten, että maan humuskerrokset kääntyvät vastakkain kohoumaksi. Näin taimelle saadaan sopivan kostea ja ravinteikas kasvualusta. Esimerkiksi kylvössä kevyt maanpinnan rikkominen riittää. Suosittelemme metsänuudistamisessa aina maanmuokkausta, sillä se parantaa metsänuudistamisen onnistumista ja puiden tulevaa kasvua. 

Maanmuokkauksella on pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus
Maanmuokkaus vaikuttaa hiilensidontaan lisääntyneen puuston kasvun kautta. Muokkauksen seurauksena maan mikrobiologinen hajotustoiminta vilkastuu ja ravinteita vapautuu taimien käyttöön. Muokkaus nostaa myös maan lämpötilaa mättäissä, mikä osaltaan parantaa taimen kasvuolosuhteita. Lisääntynyt puuston kasvu lisää maahan varisevan karikkeen määrää, millä on osaltaan lannoittava vaikutus. Maaperän hiilensidonta-tutkimuksissa on havaittu, että 10–25 vuotta erilaisten maanmuokkausten jälkeen puuston kasvu ja hiilivarasto ovat lisääntyneet, mutta maaperän ylimmässä 30 cm:ssä hiilivarasto ei muuttunut. Maanmuokkauksella on siis pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus. 

Luonnon monimuotoisuus ja vesistöt huomioidaan maanmuokkauksessa
Luontokohteet, kuten purot ja lähteet, säästöpuut sekä maalahopuut ja vesistöjen suojavyöhykkeet jätetään maanmuokkauksen ulkopuolelle.

Hyödynnä puukauppabonus
UPM Metsän Kumppanit voivat käyttää puukauppabonusta UPM Maanmuokkauksen kuluihin.

Mitä UPM Maanmuokkaus sisältää?

Autamme sinua valitsemaan uudistettavalle kohteelle kasvuolosuhteisiin sopivan maanmuokkaustavan sekä puulajin.

 • Uudistusalan raivaus*
 • Uudistusalakohtaisen maanmuokkaussuunnitelman laatiminen
 • Kustannusarvio
 • Maanmuokkauksesta sopiminen metsänhoitotyösopimuksella
 • Työn suunnittelu ja johtaminen
 • Maanmuokkausmenetelmän valinta
 • Luontokohteiden huomioiminen
 • Ilmoitukset metsänhoitotyön toteutuksesta
 • Maanmuokkauksen toteuttaminen valitulla menetelmällä
 • Työn laadun varmistaminen
 • Tietojen päivittäminen mahdollisen UPM Metsäsuunnitelman kuviotietoihin
 • Istutus tai kylvö*
 • Ruohous, taimikon inventointi ja täydennysistutus ensimmäisen kasvukauden jälkeen*
 • Varhaisperkaus*

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

Maanmuokkausmenetelmiä ovat muun muassa äestys, laikutus ja erilaiset mätästystavat. Metsänistutus ja kylvö voidaan tehdä käsin tai koneellisesti. Koneistutuksessa ja konekylvössä viljelytyö tehdään samaan aikaan maanmuokkauksen kanssa.

 
Maanmuokkauksella pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus
Blogi | 05/26/2020 06:11:36 | 2 min

Maanmuokkauksella pitkäkestoinen hiilensidontaa edistävä vaikutus

Lue lisää
Maanmuokkaus vauhdittaa metsän kasvua merkittävästi – Maanmuokkausmenetelmä valitaan kasvupaikan mukaan
Artikkeli | 07/16/2018 09:33:10 | 5 min

Maanmuokkaus vauhdittaa metsän kasvua merkittävästi – Maanmuokkausmenetelmä valitaan kasvupaikan mukaan

Lue lisää
 

UPM Istutus – edellytykset tulevaisuuden tuotolle

UPM Istutus yhdessä taimi- tai siemenmateriaalin ja maanmuokkauksen kanssa takaavat metsän nopean alkukehityksen ja mahdollistavat metsänuudistamisen onnistumisen.

Taimen istutus
 

Varmistat laadukkaan istutus- tai kylvötyön

Tuottava kasvu alkukehityksestä lähtien
Sovi istutuksesta tai kylvöstä samalla kun teet puukaupat, jotta uuden metsän kasvu ja hiilensidonta alkavat ilman tarpeettomia viivytyksiä. Metsänviljely toteutetaan sopivalla tiheydellä hyödyntäen maanmuokkauksessa tehdyt istutus- ja kylvökohdat. Laadukkaaseen istutukseen kuuluu taimien huoltaminen ja niiden kastelun varmistaminen, istutus sopivaan syvyyteen ja tiheyteen sekä taimilaatikoiden huolehtiminen pois metsästä. Ammattilainen toteuttaa työn laadukkaasti työohjeita ja suosituksia noudattaen. 

Saat kasvuolosuhteisiin sopivan viljelymenetelmän
Kasvuolosuhteet vaihtelevat erilaisilla metsämailla ja alueilla, minkä vuoksi metsän uudistamisen menetelmät valitaan aina räätälöidysti kuvion kasvupaikan mukaan. Metsäkylvön ja istutuksen toteutuksessa voidaan valita metsuri- tai konetyö kohteen mukaan. 

Hyödynnä puukauppabonus
UPM Metsän Kumppanit voivat käyttää puukauppabonusta UPM Istutuksen kuluihin.
 

Mitä UPM Istutus sisältää?

Autamme sinua valitsemaan metsäkuviollesi sopivimman istutuksen tai kylvön menetelmän, jolla metsäsi kasvuun lähtö turvataan.

 • Uudistusalan raivaus*
 • Maanmuokkaus*
 • Taimi- tai siemenmateriaali*
 • Kustannusarvio
 • Istutuksesta tai kylvöstä sopiminen metsänhoitotyösopimuksella
 • Työn suunnittelu ja johtaminen
 • Ilmoitukset metsänhoitotyön toteutuksesta
 • Istutus- tai koneistutustyö
 • Työn laadun varmistaminen
 • Tietojen päivittäminen mahdollisen UPM Metsäsuunnitelman kuviotietoihin

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

 
Istutus toteutetaan touko-syyskuussa. Se voidaan tehdä metsurityönä istutusputkella tai koneellisesti. Koneistutuksessa tai konekylvössä maa muokataan samaan aikaan viljelytyön kanssa.

 
 
 

UPM Taimet – alku terveelle ja tuottavalle metsälle

Metsän tulevan menestyksen edellytykset kylvetään heti alussa.

 

Varmistat parhaat edellytykset uuden metsäsi kasvulle

Ensiluokkaiset taimet ja siemenet varmistavat uuden metsäsi kasvulle parhaan mahdollisen alun. Kaikki UPM Taimet ja siemenet ovat vuosikymmenien kehittämisen ja osaamisen tulos. Saat metsääsi taimet, joiden juuri ja verso, paakun koko, ikä ja tavoitepituus ovat oikeassa suhteessa.

Saat jalostetuilla taimilla jopa 30 % enemmän kasvua ja hiilensidontaa metsääsi
Jalostetusta siemenestä kasvattamamme taimet tuottavat tutkitusti jopa 20–30 % enemmän ja laadukkaampaa puuta metsän kiertoaikana verrattuna metsikkösiemenalkuperäisiin taimiin. Käytämme aina korkeimman saatavilla olevan jalostusasteen siemenmateriaalia UPM Joroisten taimitarhan taimien kasvatuksessa ja varmistamme asiakkaamme metsään soveltuvan taimialkuperän käytön. Jalostetut taimet sopeutuvat varttuessaan paremmin myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin tulevaisuudessa.  

Kasvatamme vuosittain miljoonia kuusen, rauduskoivun ja männyn taimia puukauppa-asiakkaidemme metsänuudistamiseen. Lehtipuiden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi on saatavilla myös tervalepän ja tammen taimia.  

Voit lisätä monimuotoisuutta lisäämällä lehtipuuta
Sekapuustoisuus, eli lehtipuiden ja havupuiden kasvattaminen yhdessä on suositeltavaa niin kasvun, metsän terveyden kuin ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta. Monilajinen metsä on vastustuskykyisempi sään ääri-ilmiöiden, kuten kuivuusjaksojen yleistyessä. Rauduskoivun viljely maalajiltaan sopivilla kohteilla on hyvä keino lisätä metsäsi lehtipuiden osuutta ja parantaa metsiesi ilmastokestävyyttä. 

Varmistat kasvuolosuhteisiin sopivan viljelymateriaalin
Kasvuolosuhteet vaihtelevat erilaisilla metsämailla ja alueilla. Tämän vuoksi metsän uudistamisen menetelmät, eli maanmuokkaus ja metsänviljelymateriaali valitaan kasvupaikan ehdoilla. Autamme sinua valitsemaan oikean puulajin sekä maanmuokkauksen kasvupaikalle.

Taimet suomalaista alkuperää
Kaikki taimemme ovat 100-prosenttisesti suomalaista alkuperää. Taimillemme on myönnetty Avainlippu osoituksena suomalaisesta työstä.

Hyödynnä puukauppabonus
UPM Metsän Kumppanit voivat käyttää puukauppabonusta UPM Taimet -palvelun kuluihin.

 

Mitä UPM Taimet -palvelu sisältää?

 • Metsänviljelymenetelmän ja -puulajin valinta kasvupaikan mukaisesti
 • Taimi- tai siemenmäärän arviointi
 • Kustannusarvio
 • Metsänviljelymateriaalin tilaaminen metsänhoitotyösopimuksella
 • Taimi- tai siementoimitussuunnitelma
 • Ilmoitus metsänomistajalle taimi- tai siementoimituserän saapumisesta terminaalista noudettavaksi
 • Laadun varmistaminen
 • Taimien tai siemenien alkuperätiedot
 • Taimien kuljetus metsänomistajalle*

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

Tarjoamme puukaupan yhteydessä kuusen, männyn ja rauduskoivun taimia sekä männyn siemeniä. Lisäksi saatavilla on lehtikuusen, tammen ja tervalepän taimia. Sopimukset tehdään täysistä taimilaatikoista. 

UPM Metsän Kumppanina varmistat metsällesi parhaimman viljelymateriaalin ja olet aina etusijalla palvelun saatavuudessa.

 
 
Taimien jalostus siivittää metsät ja hiilinielut kasvuun
Blogi | 04/18/2023 05:30:33 | 2 min

Taimien jalostus siivittää metsät ja hiilinielut kasvuun

Lue lisää
Mikä on taimipassi? Tarkasta ainakin nämä asiat
Artikkeli | 05/10/2022 07:39:00 | 4 min

Mikä on taimipassi? Tarkasta ainakin nämä asiat

Lue lisää
 
 

Huomasitko myös nämä?

Kun teet puukaupat, muista sopia metsänuudistamisesta
Artikkeli | 06/07/2021 05:00:00 | 5 min

Kun teet puukaupat, muista sopia metsänuudistamisesta

Lue lisää
Koivu pärjää ilmastonmuutoksessa
Artikkeli | 04/14/2020 05:53:56 | 3 min

Koivu pärjää ilmastonmuutoksessa

Lue lisää