Sellun valmistus Kymin sellutehtaalla: tuotteen laatu alkaa jo metsästä

Kuitupuulla ja kuitupuulla on eroa, kun asiaa tarkastelee siitä sellua jalostavan tehtaan näkövinkkelistä.

Kun puu on tehtaan mitta- ja laatuvaatimusten mukaista, prosessi toimii hyvin ja hyvälaatuista sellua syntyy tehokkaasti toimitettavaksi vaativille kansainvälisille asiakkaille. UPM:n Kymin sellutehdas tarvitsee sekä laadukasta koivu- että havukuitupuuta.
Tehtaalla kuorimo on sellunvalmistusprosessin ensimmäinen vaihe, mutta sellun laatuun vaikuttaa jo se, mitä metsässä tapahtuu. Metsänomistaja, UPM:n metsäasiakasvastaava ja korjuuyrittäjä ovat jo sellun laadun tekijöitä.

"Arvostamme järeää, tasalaatuista ja tuoretta kuitupuuta", Kymin sellutehtaan tuotantopäällikkö Jyri Kylmälä kuvaa hyvälaatuista puuta. "Tuoreus korostuu koivukuitupuussa. Pitkä varastointi heikentää puun laatua, mikä vaikuttaa sekä sellun laatuun että tuotantotehokkuuteen."

Hyvin hoidettu metsä tuottaa hyvälaatuisia suoria puita

Hyvin hoidettu metsä, jossa taimikko on hoidettu ja harvennukset tehty ajallaan tuottaa hyvälaatuisia suoria puita, joista saadaan laadukasta raaka-ainetta niin sahalle, vaneritehtaalle kuin sellu- ja paperitehtaalle. Harvennusleimikoiden puu sopii myös hyvin sellun raaka-aineeksi ja kasvava kuitupuun tarve antaakin metsänomistajille mahdollisuuksia hoitaa harvennukset ajallaan.

”Metsässä täsmällisesti katkottu suora puu parantaa kuorintatulosta kuorimollamme”, Kylmälä kertoo. ”Vänkyrät, huonosti karsitut puut aiheuttavat hävikkiä ja alentavat tuotantotehokkuutta.”

 ”Puun paksuudella on myös merkitystä”, Kylmälä jatkaa. ”Alle 6 senttiä paksun puun kuituominaisuudet eivät riitä laatusellun valmistukseen. Kuitu on liian lyhyttä. Myöskään lahosta puusta ei tule sellua. Se hajoaa jo kuorimolla ja aiheuttaa tuotantomenetyksiä. Liian paksut rungot puolestaan aiheuttavat ongelmia kuorimolla.”

Lähipuuta tiiviissä yhteistyössä metsäammattilaisten kanssa

”Teemme tiivistä yhteistyötä puunhankinnan kanssa, jotta toimintamme olisi mahdollisimman suoraviivaista ja tehokasta metsästä laadukkaaksi selluksi asti”, Kylmälä painottaa. ”Metsäammattilaiset tuntevat laatuvaatimuksemme osaavat toimia oikein.”

”Osa tehokkuutta on myös puun hankinta mahdollisimman läheltä tehdasta”, UPM:n Puunhankinnan ja metsänomistajapalveluiden aluejohtaja Tero Nieminen sanoo. ”Itä-Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa kasvaa hyvää puuta ja käytämme sitä mielellämme. Koivukuitupuuta joudumme tuomaan myös Venäjältä, koska sitä me emme saa riittävästi Suomesta.”

 


 

Lue lisää Metsän henki -lehdestämme


Katso myös video puun laatuvaatimuksista sellutehtaalla

 

Lue myös, mikä on ajankohtaista puumarkkinoilla juuri nyt

Ajankohtaista puumarkkinoilla
Puumarkkinakatsaus

Ajankohtaista puumarkkinoilla

Tutustu puumarkkinakatsaukseen
Suomi – Uruguay: Metsäosaamista jaetaan
Artikkeli | 7 min

Suomi – Uruguay: Metsäosaamista jaetaan

Lue lisää
Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta
Blogi | 3 min

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

Lue lisää
Avoin mieli ja tutkittu tieto auttavat hakkuutavan valinnassa
Blogi | 4 min

Avoin mieli ja tutkittu tieto auttavat hakkuutavan valinnassa

Lue lisää