UPMMetsä

Metsien sertifiointi on tärkeää

Kansainväliset asiakkaamme kilpailluilla lopputuotemarkkinoilla edellyttävät, että pystymme todentamaan, että tuotteissamme käytetty puu on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä ja tunnemme sen alkuperän. Siksi painotamme metsäsertifioinnin merkitystä ja asetamme aina sertifioidun puun etusijalle puukauppaa tehdessämme.

Metsien sertifiointi on tärkeää

Molemmat kansainvälisesti tunnetut metsäsertifiointijärjestelmät FSC® ja PEFCTM on luotu edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää metsätaloutta. Järjestelmien painotukset ja hallinnointi poikkeavat toisistaan.

Metsänomistajana päätät metsäsertifiointiin liittymisestä. Me ostamme puuta kaikkiin sertifiointiryhmiin kuuluvilta metsänomistajilta. Puukauppaa tehtäessä metsäasiakasvastaavamme pyytää sinua todentamaan, mihin ryhmään kuulut, jotta pystymme varmistamaan, että ostamamme puu on peräisin sertifioidusta metsästä.

Useita tapoja liittyä PEFCTM-sertifiointiin

Voit liittää metsäsi PEFC-sertifiointiin usealla eri tavalla. UPM:n kumppanuusasiakkaana voit liittyä maksutta hallinnoimaamme PEFC-sertifiointiryhmään. Voit liittyä myös suoraan Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen, KMY:n hallinnoimiin alueellisiin PEFC-sertifiointiryhmiin lähettämällä hakemuksen yhdistykselle. Jos olet Metsänhoitoyhdistysksen jäsen, voit kuulua alueelliseen sertifiointiryhmään mhy:n kautta. Myös muilla toimijoilla on omia sertifiointiryhmiään.

Monet lopputuoteasiakkaat painottavat FSC®:tä

FSC on toinen, erityisesti tuotemarkkinoiden näkökulmasta tärkeä metsien sertifiointijärjestelmä. Nykymuodossaan se soveltuu parhaiten suurempia tilakokonaisuuksia omistaville metsänomistajille, joiden metsissä on luontaisesti aina säästettäviksi kohteiksi soveltuvia alueita riittävästi.

Jos FSC-sertifiointi kiinnostaa sinua, voit liittyvä hallinnoimaamme FSC-ryhmäsertifikaatiin (FSC C 109750). Siihen on liitetty jo yli 300 000 hehtaaria metsiä. UPM:n omistamista metsistä 470 000 hehtaaria on FSC-sertifioitu.

Tutustu sertifiointipalveluihimme ja keskustele niistä metsäasiakasvastaavamme kanssa.