Metsien sertifiointi on tärkeää

Kansainväliset asiakkaamme kilpailluilla lopputuotemarkkinoilla edellyttävät, että pystymme todentamaan, että tuotteissamme käytetty puu on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä ja tunnemme sen alkuperän. Siksi painotamme metsäsertifioinnin merkitystä ja asetamme aina sertifioidun puun etusijalle puukauppaa tehdessämme.

Molemmat kansainvälisesti tunnetut metsäsertifiointijärjestelmät FSC® (FSC-C109750) ja PEFC (PEFC/02-21-17) on luotu edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää metsätaloutta. Järjestelmien painotukset ja hallinnointi poikkeavat toisistaan.

Metsänomistajana päätät metsäsertifiointiin liittymisestä. Me ostamme puuta kaikkiin sertifiointiryhmiin kuuluvilta metsänomistajilta. Puukauppaa tehtäessä metsäasiakasvastaavamme pyytää sinua todentamaan, mihin ryhmään kuulut, jotta pystymme varmistamaan, että ostamamme puu on peräisin sertifioidusta metsästä.

Useita tapoja liittyä PEFC-sertifiointiin

Voit liittää metsäsi PEFC-sertifiointiin usealla eri tavalla.  UPM:n asiakkaana voit liittyä kauttamme maksutta Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen, KMY:n hallinnoimiin alueellisiin PEFC-sertifiointiryhmiin. Voit liittyä niihin myös suoraan lähettämällä hakemuksesi yhdistykselle.  Jos olet Metsänhoitoyhdistysksen jäsen, voit kuulua alueelliseen sertifiointiryhmään mhy:n kautta. Myös muilla toimijoilla on omia sertifiointiryhmiään.

Monet lopputuoteasiakkaat painottavat FSC:tä

FSC on toinen, erityisesti tuotemarkkinoiden näkökulmasta tärkeä metsien sertifiointijärjestelmä.

Jos FSC-sertifiointi kiinnostaa sinua, voit liittyvä hallinnoimaamme FSC-ryhmäsertifikaatiin. Siihen on liittynyt jo noin 1500 metsänomistajaa, joiden metsien yhteispinta-ala on yli 500 000 hehtaaria. Kaikki UPM:n omistamat metsät, 515 000 hehtaaria, on FSC-sertifioitu.

Tutustu sertifiointipalveluihimme ja keskustele niistä metsäasiakasvastaavamme kanssa. 

 

 

 

Lue lisää Metsän henki -lehdestämme

 

 

Lue lisää UPM FSC® -ryhmäsertifikaatista

FSC®-ryhmäsertifiointi
KOKOELMA

FSC®-ryhmäsertifiointi

Lue lisää
Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
Mitä metsänomistajan pitää tietää FSC-sertifikaatista
Artikkeli | 3 min

Mitä metsänomistajan pitää tietää FSC-sertifikaatista

Lue lisää