UPMSkog
  • Kundförmåner
  • Våra partner får förmåner med ett värde i pengar

Våra partner får förmåner med ett värde i pengar

Som partner får du konkreta förmåner när du gör virkesaffärer samt även andra betydande partnerskapsförmåner.

UPM Tillväxt-partnerskapets fyra förmånsnivåer

Förmånsnivåerna i UPM Tillväxt-partnerskapet är: Tillväxt, Silver, Guld och Platina.

 

Du kan gå med i vår FSC®-certifieringsgrupp eller i PEFC™-skogscertifieringen kostnadsfritt när du har ingått ett partnerskapsavtal med oss. Vi betalar ett pristillägg för FSC-gruppcertifierat virke. (FSC C109750)