UPMSkog

Partnerskapet ger dig värdefulla förmåner

Som partner får du värdefulla förmåner i samband med dina virkesaffärer samt tillgång till andra betydande partnerskapsförmåner.

Vi betalar ut servicebonus på basis av genomförda virkesaffärer. Du kan använda din bonus som avdrag på dina fakturor för skogsvårdstjänster. Dessutom justerar vi enhetspriserna för dina virkesaffärer så att de motsvarar marknadspriserna för liknande virkesaffärer på samma område. Detta garanterar att du får marknadspriset för ditt virke i alla virkesmarknadslägen och du inte längre behöver vänta på det bästa virkespriset. Vi erbjuder också våra partner möjligheten till förhandsfinansiering genom UPM Finansieringstjänst för virkeshandel.

Värdefulla förmåner för partner

  • Servicebonus på basis av genomförda virkesaffärer
  • Marknadspris för din virkesaffär i alla virkesmarknadslägen tack vare prisjusteringsförmån och avsättningsgaranti
  • Upp till 80 % av intäkterna för din virkesaffär in på ditt konto genast genom Snabbfinansieringstjänst för virkeshandel

Som partner får du dessutom

  • Automatisk fortlöpande uppdatering av din skogsbruksplan och aktuella figuruppgifter
  • Ny skogsbruksplan till priset för en uppdatering
  • Avgiftsfri tillgång till skogsbruksplanen på webben
  • Aktuell information om branschen direkt i postlådan i form av kundtidningen Metsän henki
  • Delta i högklassiga partnerkundsevenemang samt övriga tillställningar