Du får avkastning från din skog på två olika sätt.  För det första producerar en välmående skog regelbundet virkeshandelsinkomster. Om du sedan placerar de intjänade skogspengarna klokt, får du ännu mer avkastning på dem. 

Gallra och sprid – säkerställ avkastningen från virkeshandelsinkomsterna!

Vi köper virke och erbjuder dig alltså lönsam virkeshandelsinkomst. Dessutom hjälper vi dig med skogsvården så att du får bästa möjliga avkastning från din skog. Vår samarbetspartner Nordnet hjälper dig att få inkomsterna från virkeshandeln att generera avkastning på det sätt som passar dig.

Ta hand om din skog så att den fortsätter att vara produktiv även i framtiden. Återinvestera alltså alltid en del av virkeshandelsinkomsterna i skogen och utför nödvändiga skogsvårdsåtgärder i rätt tid.  Efter utgifterna för skogsvård har över hälften av skogsägarna ändå kvar över 30 %* av virkeshandelsintäkterna.

De sparade tillgångarna kan du placera i enlighet med din egen avkastningsmålsättning och riskvilja. För placeringar behöver du en pålitlig partner. Nordnet tillhandahåller digital rådgivning och ett stort utbud av olika placeringsalternativ, bland vilka du lätt hittar sådana som passar dig bäst.  Alla skogsägare är ju olika – även som placerare.

*Skogsägaren som placerare. Taloustutkimus 2/2018.

 
 

Vilken nytta har jag av tjänsten?

Nordnets investeringsexperter nås enkelt per telefon. Som kund hos UPM Skog får du personlig betjäning av Nordnets investeringsexperter. Ring Nordnet på numret 09 6817 8460 för att beställa en telefontid. Väntetiden är i genomsnitt bara 12 sekunder.

Nordnet Indeksirahastot är en bra grund för en långsiktig sparares och investerares portfölj
Med hjälp av Nordnet Indeksirahastots indexfonder Maailma, USA, Eurooppa och Kehittyvät Markkinat kan du förmånligt sprida dina investeringar världen runt. Ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för varje sparare. Du kan göra en engångsinvestering i fonden eller aktivera ett månatligt sparavtal. 

Läs mer 


Lämpliga fonder med några klick
Den digitala investeringsrådgivningen hjälper dig att skapa en personlig fondportfölj för långvarigt sparande utifrån dina egna val.


Du ökar din kompetens
Via Nordnets kanaler kan du lära dig mer om sparande, ekonomi och placering av skogspengar.


Följ framgångsrika investerare
I Nordnets sociala investeringsnät kan du ta en titt på tusentals investerares portföljer. På Shareville hittar du också gruppen Metsänomistajat. Shareville erbjuder placeringsidéer och stöd av andra placerare.

Sköt dina placeringar enkelt i webbtjänsten
Du har tillgång till ett omfattande utbud av produkter och tjänster samt pålitliga handelssystem som investerarna sätter värde på. I undersökningen Välittäjä 2017 valdes Nordnet till Finlands högklassigaste förmedlare av värdepapper (Aktiespararnas Centralförbund).

Placera förmånligt i Nordnet
I Nordnet betalar du inga förvaringsavgifter – att vara kund kostar alltså 0 €. På Nordnets sidor finns närmare information om kostnaderna i anslutning till placeringar.

Läs om virkesmarknaden

Hur tar jag i bruk Nordnets tjänster?

Du kan bli kund hos Nordnet kostnadsfritt på adressen www.nordnet.fi/upmmetsä. När du har fått dina inloggninguppgifter kan du börja placera genast om du så vill.

 
 

Vad är Nordnet?

Nordnet Bank AB finsk filial är en filial till svenska Nordnet Bank AB som i huvudsak erbjuder värdepappershandel på nätet samt har ett omfattande utbud av produkter och tjänster för sparande och handel med finansiella instrument.

Nordnet ansvarar för de produkter och tjänster de erbjuder och säljer till investeringsservicekunderna samt för de uppgifter som meddelats vid försäljning och marknadsföring av dessa i enlighet med Nordnets avtalsvillkor.