UPMSkog

Ett alternativ för placering av skogspengar

Du får avkastning från din skog på två olika sätt. För det första producerar en välmående skog regelbundet virkeshandelsinkomster. Om du sedan placerar de intjänade skogspengarna klokt, får du ännu mer avkastning på dem.

Ett alternativ för placering av skogspengar

Låt virkeshandelspengarna generera avkastning nu

Vi köper in virke och erbjuder dig alltså en lönsam virkeshandelsinkomst. Dessutom hjälper vi dig med skogsvården så att du kan uppnå bästa möjliga lönsamhet för din skog. Vår samarbetspartner Nordnet å sin sida hjälper dig att få inkomsterna från virkeshandeln att generera avkastning på det sätt som passar dig.

Ta hand om din skog så att den fortsätter att vara produktiv även i framtiden. Återinvestera alltså alltid en del av virkeshandelsinkomsterna i skogen och utför nödvändiga skogsvårdsåtgärder i tid. Efter utgifterna för skogsvård har över hälften av skogsägarna ändå kvar över 30 %* av virkeshandelsintäkterna.

Den sparade tillgångarna kan du placera i enlighet med din egen avkastningsmålsättning och riskbenägenhet. För placerandet behöver du en pålitlig partner.  Nordnet erbjuder dig digital rådgivning och ett brett sortiment av olika placeringsalternativ, där du enkelt väljer dem som passar dig bäst. Alla skogsägare är ju olika – också som placerare.

Se videon för höra Nordnets Jukka Oksaharju berätta om placerandet av skogspengar (på finska)

Hur kan jag dra nytta av tjänsten?

Du får avgiftsfri fondrådgivning

  • Den digitala fondrådgivaren hjälper dig att hitta de fonder som passar dig för långsiktigt sparande.

Du får snabb service

  • Nordnets placeringsexperter når du per telefon. Väntetiden är endast 12 s. i medeltal. 

Du ökar din kompetens

  • Via Nordnet kan du lära dig mer om sparande, ekonomi och placering av skogspengar. 

Följ med framgångsrika placerare

  • I Nordnets sociala placeringsnätverk Shareville kan du ta en titt på tusentals placerares portföljer. Samtidigt får du placeringsidéer och stöd av andra placerare.

Du sköter dina placeringar enkelt i webbtjänsten

  • Du får tillgång till ett brett produkt- och tjänstesortiment samt pålitliga handelssystem som uppskattas av placerare. I undersökningen Välittäjä 2017 valdes Nordnet till Finlands högklassigaste förmedlare av värdepapper (Aktiespararnas centralförbund).

Hur får jag tillgång till Nordnets tjänster?

Du kan avgiftsfritt bli kund hos Nordnet på adressen www.nordnet.fi/upmmetsä. När du fått dina lösenord kan du genast börja placera.

*Metsänomistaja sijoittajana. Taloustutkimus 2/2018.

 

Vad är Nordnet?

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike är en del av svenska Nordnet Bank AB, vars huvudsakliga verksamhet är att erbjuda värdepappershandel över internet och ett övergripande produkt- och tjänstesortiment för sparande och handel med finansiella instrument.

Nordnet ansvarar för de produkter och tjänster som de erbjuder sina placeringsservicekunder samt för den information om produkter och tjänster som ges vid försäljning och marknadsföring, i enlighet med Nordnets avtalsvillkor.