Så här besöker du en skogsarbetsplats på ett säkert sätt

 

Vi utför många slags skogsvårdsarbeten i din skog, och du är välkommen att följa med hur det sker.
I denna anvisning hittar du viktig information gällande ditt besök. Läs noggrant igenom den innan
du kommer på besök. Så säkerställer du din egen och vår personals säkerhet.

turvallisuus-ilmoita-tulostasi.jpg

1. Anmäl ditt besök

Anmäl ditt besök till maskinföraren eller skogsarbetaren genom att ringa det nummer som
anges på skylten vid skogsarbetsplatsen. På en maskinarbetsplats placeras varningsskylten
i närheten av vägen som leder till arbetsplatsen och vid manuella arbeten på bildörren.

turvallisuus-huomioliivi-paalla.jpg

2. Ta på dig varselväst, kom ihåg säkerhetsavståndet!

Ta på dig varselväst eller använd varselkläder. Sedan kan du gå och följa arbetet på
skogsarbetsplatsen. Följ alltid säkerhetsavstånden för skogsarbetsplatsen och -åtgärderna.
De finns uppräknade på nästa sida.

turvallisuus-odota-tyoskentelyn-loppumista.jpg

3. Invänta ett avbrott i arbetet

Du kan närma dig en skogsarbetare eller maskin först efter att du har upptäckts från
säkerhetsavståndet och arbetet har avbrutits.


 

Säkerhetsavstånd och -anvisningar för olika skogsarbetsplatser