Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Att besöka en skogsarbetsplats är säkert, bara du kommer ihåg att följa dessa tre råd. Det är viktigt att du anmäler ditt besök i förväg så att man lägger märke till dig.

 

När man utför skogsvårdsarbeten i din skog är du välkommen att följa hur det sker. Det är dock inte bra att bara rusa in i skogen. På en skogsarbetsplats är säkerheten mycket viktig.

Genom att ta hänsyn till dessa tre saker säkerställer du din egen och vår personals säkerhet.

1. Anmäl ditt besök

När du anländer till en skogsarbetsplats, anmäl ditt besök till maskinföraren eller skogsarbetaren. Det kan du göra genom att ringa det nummer som finns angivet på skylten vid skogsarbetsplatsen. På en maskinarbetsplats placeras varningsskylten nära vägen till arbetsplatsen och vid manuella arbeten på bildörren.

2. Ta på dig varselväst och tänk på säkerhetsavståndet

Ta på dig varselväst eller använd varselkläder. Sedan kan du gå och följa arbetet på skogsarbetsplatsen. Håll ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd. Avstånden varierar från 20 till 90 meter.

3. Invänta ett avbrott i arbetet

Vänta tills man har lagt märke till dig innan du närmar dig en skogsarbetare eller en maskin som arbetar på skogsarbetsplatsen. Håll säkerhetsavståndet. Du vet att man har upptäckt dig när arbetet har avbrutits. Först därefter kan du närma dig dem som arbetar i skogen.

 

Se en video om hur varselvästen gör dig synlig.

 

Läs närmare instruktioner om säkerhetsavstånd

Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Vet du vad ett kedjeskott är
Artikel | 1 min

Vet du vad ett kedjeskott är

Läs mer
Så här använder du röjningssågen – 7 viktiga råd för att förhindra olyckor
Artikel | 2 min

Så här använder du röjningssågen – 7 viktiga råd för att förhindra olyckor

Läs mer