Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Webbtjänsten UPM Skog har kompletterats med en elektronisk skogsskattedeklaration. Det är lätt att mata in uppgifter, verifikaten är i gott förvar och uppgifterna kan skickas till skattemyndigheten direkt från tjänsten.

Nu är det lättare att förut att göra skogsskattedeklarationen. Webbtjänsten UPM Skog innehåller ett nytt skogsbeskattningsavsnitt där skogsägaren enkelt kan göra skatteanteckningar. Skogsbeskattningsavsnittet är riktat enbart till personer som idkar skogsbruk och kan inte användas till exempel för att göra en skattedeklaration som omfattar jordbruk.

Förutom att tjänsten ersätter skattetjänsten i MetsäSoppi som tagits ur bruk, underlättar den dessutom ifyllandet av skogsskattedeklarationen. Enligt UPM Skogs produktchef Jaakko Lehtinen kan skatteanteckningar göras till exempel med telefonen genast efter ett köp.

– Du kan ta en bild av kvittot med mobilen och skicka bilden till tjänsten, berättar Lehtinen.

Tjänsten har tydliga ikoner för olika typer av skatteanteckningar och systemet ger användaren instruktioner steg för steg.

Från och med juni har skogsägaren kunnat mata in till exempel utgifter, inkomster och resor i skogsbeskattningsavsnittet i webbtjänsten. Under hösten kan även avskrivningar, leveransarbeten, skogsavdrag, utgifts- och skadereservering matas in och verifikaten som hänför sig till dessa, till exempel kvitton, kan sparas i tjänsten.

– När uppgifterna har matats in visas de i en tydlig vy, lovar Lehtinen.

Om du har gjort virkesaffärer med UPM eller köpt skogsvårdstjänster av oss överförs uppgifterna automatiskt till beskattningsavsnittet.

Fördelar med skogsbeskattningsavsnittet i webbtjänsten UPM Skog:

  • lätt att använda

  • verifikatkopiorna i säkert förvar

  • uppgifter som gäller åtgärder som hänför sig till UPM överförs automatiskt till tjänsten

  • tydliga sammandrag av de bokförda uppgifterna

  • smidig överföring till skattemyndigheten.

Det bästa är att tjänsten är gratis för skogsägarna. Det enda du behöver göra är att registrera dig på adressen upmmetsa.fi/sv/webbtjanst om du inte redan har registrerat dig som användare av webbtjänsten. Om du redan använder webbtjänsten kan du logga in på samma adress och börja använda tjänsten i beskattningsavsnittet.

Uppgifterna kan matas in enkelt med smarttelefonen. Själva skattedeklarationen gör du smidigast med programmets skrivbordsversion, dvs. med bordsdator.

– Under hösten kompletterar vi tjänsten så att skogsägaren vid årsskiftet kan fylla i hela skattedeklarationen i webbtjänsten UPM Skog. Uppgifterna kan också skickas elektroniskt direkt till Skatteförvaltningen. Då behöver de inte matas in på nytt i skattemyndighetens andra system, lovar Lehtinen.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi
Artikel | 2 min

Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi

Läs mer